dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

Câu hỏi:

23/08/2019 147,549

A. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơ

Bạn đang xem: dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

B. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, polietilen

C. Tinh bột, xenlulozơ, poli(vinyl clorua)

D. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, hóa học béo

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

poli(vinyl clorua) :–(CH2–CHCl)n; glucozơ, polietilen ko nhập cuộc phản xạ thủy phân vô môi trường thiên nhiên axit

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để minh chứng vô phân tử của glucozơ có tương đối nhiều group hiđroxyl. người tao cho tới hỗn hợp glucozơ phản xạ với

A. nước brom

B. Cu(OH)2 ở sức nóng chừng thường

C. AgNO3 vô hỗn hợp NH3, đun nóng

D. kim loại Na

Câu 2:

Khi bị đau đớn, thất lạc mức độ, nhiều người dịch thông thường được truyền dịch lối nhằm bổ sung cập nhật thời gian nhanh tích điện. Chất vô dịch truyền có công dụng bên trên là

A. Saccarozơ

B. Tinh bột

C. Fructozơ

D. Glucozơ

Câu 3:

Quá trình quang đãng thích hợp của cây cối sinh đi ra khí O2 và tạo nên cacbohiđrat nào là bên dưới đây?

A. Xenlulozơ

Xem thêm: thiên nhiên phần lãnh thổ phía nam nước ta mang sắc thái của vùng khí hậu

B. Tinh bột

C. Glucozơ

D. Saccarozơ

Câu 4:

Chất X vô công nghiệp đồ ăn là nguyên vật liệu nhằm thực hiện các loại bánh kẹo, nước giải khát, thức uống. Trong công nghiệp dược phẩm được dùng làm pha trộn dung dịch. Dung dịch hóa học Y thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím vô cuộc sống muối hạt mononatri của Y được sử dụng thực hiện phụ gia thực phẩm (gọi là mì chủ yếu hoặc bột ngọt). Tên của X và Y theo gót trật tự là

A. Saccarozơ và axit glutamic

B. Glucozơ và lysin

C. Saccarozơ và lysin

D. Glucozơ và axit glutamic

Câu 5:

Cacbohiđrat X ko nhập cuộc phản xạ thủy phân vô môi trường thiên nhiên axit và X làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom. Vậy X

A. Fructozơ

B. Tinh bột

C. Glucozơ

D. Saccarozơ

Câu 6:

Phát biểu nào là bên dưới đó là đích thị ?

A. Fructozo sở hữu phản xạ tráng bạc, minh chứng phân tử fructozo sở hữu group chức CHO

B. Thủy phân xenlulozo nhận được glucozo

C. Cả xenlulozo và tinh ma bột đều phải có phản xạ tráng bạc

Xem thêm: giải thích mối quan hệ giữa các loài đacuyn cho rằng các loại

D. Thủy phân tinh ma bột nhận được glucozo và fructozo