đặc điểm nào sau đây không đúng với sông ngòi nước ta

Câu hỏi:

21/05/2020 101,805

C. Ít phù tụt xuống.

Bạn đang xem: đặc điểm nào sau đây không đúng với sông ngòi nước ta

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C.

Đặc điểm của sông ngòi nước ta:

- Nước tao sở hữu màng lưới sông ngòi dày quánh, phân bổ rộng rãi bên trên toàn quốc.

- Sông ngòi VN chảy theo dõi nhị phía đó là Tây Bắc – Đông Nam và phía Vòng cung.

- Sông ngòi VN sở hữu nhị mùa nước: mùa lũ và mùa cạn không giống nhau rõ rệt rệt.

- Sông ngòi VN sở hữu nồng độ phù tụt xuống rộng lớn.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chế phỏng nước của sông ngòi VN theo dõi mùa, do

A. vô năm sở hữu nhị mùa thô và mưa.

B. phỏng dốc địa hình rộng lớn, mưa nhiều.

C. mưa nhiều bên trên địa hình ụ núi cướp diện tích S rộng lớn.

D. ụ núi bị hạn chế xẻ, phỏng dốc rộng lớn và mưa nhiều.

Câu 2:

Địa hình ụ núi VN bị xâm thực mạnh do

A. lượng mưa rộng lớn theo dõi mùa.

B. mất mặt lóp phủ thực vật.

C. địa hình dốc.

D. có tương đối nhiều đá vôi.

Câu 3:

Loại rừng nào là tại đây không thông dụng ở chống nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió rét ở nước ta?

A. Rừng gió rét thông thường xanh rờn.

Xem thêm: cách viết phương trình tiếp tuyến

B. Rừng cận nhiệt đới gió mùa lá rộng lớn.

C. Rừng gió rét nửa rụng lá.

D. Rừng thưa thô rụng lá.

Câu 4:

Sông ngòi VN nhiều nước do

A. lượng mưa rộng lớn và nước kể từ phần lưu vực ngoài bờ cõi.

B. nước ngầm và nhiều khối hệ thống sông rộng lớn.

C. nhiều khối hệ thống sông rộng lớn và lượng mưa theo dõi mùa.

D. nước kể từ phần lưu vực ngoài bờ cõi và nước ngầm.

Câu 5:

Tổng lượng phù tụt xuống thường niên sông ngòi VN vận fake được là khoảng

A. 100 triệu tấn/năm.

B. 150 triệu tấn/năm.

C. 180 triệu tấn/năm.

D. 200 triệu tấn/năm.

Câu 6:

Biểu hiện nay của địa hình nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió rét của VN là

A. ở miền núi có tính dốc rộng lớn.

B. có tương đối nhiều đồng vì chưng rộng lớn.

C. xâm thực và bồi tụ thông dụng.

Xem thêm: yếu tố nào sau đây là chủ yếu làm cho hiệu quả chăn nuôi nước ta chưa ổn định

D. có tương đối nhiều cao nguyên trung bộ.