đặc điểm nào sau đây có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân

Câu hỏi:

01/08/2019 154,839

A. Xảy rời khỏi sự tiếp hợp ý và hoàn toàn có thể với hiện tượng lạ trao thay đổi chéo

Bạn đang xem: đặc điểm nào sau đây có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân

Đáp án chủ yếu xác

B. Có sự phân loại của tế bào chất

D. NST tự động nhân song ở kì trung lừa lọc trở nên những NST kép

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giảm phân chỉ xẩy ra ở loại tế bào nào là sau đây?

A. Tế bào sinh dưỡng

B. Tế bào gửi gắm tử

C. Tế bào sinh dục chín

D. Hợp tử

Câu 2:

Sự tiếp hợp ý và trao thay đổi chéo cánh NST ra mắt ở chu kì nào là vô rời phân?

A. Kì đầu I

B. Kì thân thiết I

C. Kì đầu II

D. Kì thân thiết II

Câu 3:

Trong rời phân, những NST xếp bên trên mặt mũi bằng xích đạo của thoi phân bào ở?

A. Kì thân thiết I và kì sau I

B. Kì thân thiết II và kì sau II

C. Kì thân thiết I và kì thân thiết II

Xem thêm: bài thơ cảnh ngày hè

D. Cả A và C

Câu 4:

Ý nghĩa về mặt mũi DT của việc trao thay đổi chéo cánh NST là

A. Làm tăng con số NST vô tế bào

B. Tạo rời khỏi sự ổn định lăm le về vấn đề di truyền

C. Tạo rời khỏi nhiều loại gửi gắm tử, góp thêm phần dẫn đến sự phong phú sinh học

D. Duy trì tính đặc thù về cấu tạo NST

Câu 5:

Phát biểu nào là tại đây đích thị với việc phân li của những NST ở kì sau I của rời phân?

A. Phân li những NST đơn

B. Phân li những NST kép, ko tách tâm động

C. NST chỉ dịch chuyển về 1 rất rất của tế bào

D. Tách tâm động rồi mới mẻ phân li

Câu 6:

Những tuyên bố nào là sau đó là đúng lúc nói đến rời phân?

(1) Giai đoạn thực tế thực hiện giảm xuống 1/2 con số NST ở những tế bào con cái là rời phân I

(2) Trong rời phân với gấp đôi nhân song NST ở nhì kì trung gian

(3) Giảm phân sinh rời khỏi những tế bào con cái với con số NST giảm xuống 1/2 đối với tế bào mẹ

(4) Bốn tế bào con cái được sinh rời khỏi đều sở hữu n NST như thể nhau về cấu trúc

Những phương án vấn đáp đích thị là

A. (1), (2)

B. (1), (3)

Xem thêm: cách viết phương trình tiếp tuyến

C. (1), (2), (3)