đặc điểm của đô thị nước ta hiện nay là

Câu hỏi:

02/08/2019 74,652

A. đều sở hữu quy tế bào rất rộng lớn.

Bạn đang xem: đặc điểm của đô thị nước ta hiện nay là

B. có khá nhiều loại không giống nhau.

Đáp án chủ yếu xác

C. phân bổ đồng đều toàn nước.

D. hạ tầng tiến bộ.

Hướng dẫn: SGK/79, địa lí 12 cơ bạn dạng.

Chọn: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là tại đây không đích thị về đô thị mới ở nước ta?

A. Tỉ lệ dân khu đô thị với Xu thế tăng.

B. Quá trình đô thị mới ra mắt chậm chạp.

C. Trình phỏng đô thị mới không lớn.

D. Phân phụ thân khu đô thị đồng đều toàn nước.

Câu 2:

Tỉ lệ dân trở nên thị của VN còn thấp, nguyên vẹn nhân đó là do

A. VN cải tiến và phát triển mạnh nông nghiệp thâm nám canh lúa nước.

B. chuyên môn cải tiến và phát triển công nghiệp của VN không lớn.

C. người dân mến sinh sống ở vùng quê rộng lớn vì như thế nút sinh sống thấp.

D. VN với không nhiều TP. Hồ Chí Minh rộng lớn.

Câu 3:

Phát biểu nào là tại đây đích thị với đô thị mới ở VN hiện tại nay?

A. Tỉ lệ dân trở nên thị không bao giờ thay đổi.

Xem thêm: i suddenly remembered that i

B. Số khu đô thị giống như nhau ở những vùng.

C. Số dân ở khu đô thị nhỏ rộng lớn vùng quê.

D. Trình phỏng đô thị mới còn cực kỳ thấp.

Câu 4:

Tác động lớn số 1 của quy trình khu đô thị hoá ở VN cho tới nền kinh tế tài chính là

A. Tạo việc thực hiện cho những người làm việc.

B. Tăng nhanh chóng độ quý hiếm xuất khẩu.

C. Làm vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính.

D. Tăng thu nhập cho những người dân.

Câu 5:

Số dân trở nên thị VN tăng nhanh chóng trong mỗi năm thời gian gần đây đa số là vì nguyên vẹn nhân nào là sau đây?

A. Tác động của hội nhập kinh tế tài chính toàn thế giới.

B. Tác động của quy trình công nghiệp hóa.

C. Tại khu đô thị với hạ tầng càng ngày càng chất lượng.

D. Tại khu đô thị dễ dàng lần việc thực hiện với thu nhập.

Câu 6:

Tác động lớn số 1 của đô thị mới so với sự cải tiến và phát triển kinh tế tài chính - xã hội của VN là

A. vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính.

B. xúc tiến cải tiến và phát triển kinh tế tài chính - xã hội của địa hạt.

C. đẩy mạnh hạ tầng vật hóa học ở khu đô thị.

Xem thêm: việt nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của ấn độ

D. xử lý việc thực hiện cho những người làm việc.