cu + hno3 đặc nóng

Phản ứng Cu + HNO3 (đặc, nóng) đi ra NO2 nằm trong loại phản xạ lão hóa khử đang được cân đối đúng mực và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một số trong những bài bác tập dượt đem tương quan về Cu đem điều giải, chào chúng ta đón xem:

Cu + 4HNO3 (đặc, nóng) → Cu(NO3)2 + NO2 + 2H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: cu + hno3 đặc nóng

1. Phương trình chất hóa học của phản xạ Cu ứng dụng với HNO3 đặc

Cu + 4HNO3 đặc → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Cách lập phương trình hóa học:

Bước 1: Xác lăm le những vẹn toàn tử đem sự thay cho thay đổi số lão hóa, kể từ cơ xác lập hóa học lão hóa – khử:

Cu0+HN+5O3Cu+2NO32+N+4O2+H2O

Chất khử: Cu; hóa học oxi hóa: HNO3 đặc.

Bước 2: Biểu trình diễn quy trình lão hóa, quy trình khử

- Quá trình oxi hóa: Cu0Cu+2 + 2e

- Quá trình khử: N+5+eN+4

Bước 3: Tìm thông số tương thích mang đến hóa học khử và hóa học oxi hóa

1×2×Cu0Cu+2+2eN+5+eN+4

Bước 4: Điền thông số của những hóa học xuất hiện nhập phương trình chất hóa học. Kiểm tra sự cân đối số vẹn toàn tử của những thành phần ở nhị vế.

Cu + 4HNO3 đặc → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

2. Điều khiếu nại nhằm Cu ứng dụng với HNO3 đặc

Phản ứng thân thiện đồng và HNO3 đặc ra mắt ở sức nóng chừng thông thường.

3. Cách tổ chức thí nghiệm

Lấy vào ống thử 1 – 2ml dung dich HNO3 đặc, rồi cho một miếng nhỏ đồng sắt kẽm kim loại nhập ống thử cơ.

4. Hiện tượng phản xạ

Chất rắn red color của đồng (Cu) tan dần dần nhập hỗn hợp, hỗn hợp có màu sắc xanh rớt của Cu(NO3)2 và sinh đi ra khí gray clolor đỏ au nitơ đioxit (NO2).

5. Mở rộng lớn kiến thức và kỹ năng về đồng (Cu)

5.1. Vị trí nhập bảng tuần trả và thông số kỹ thuật electron vẹn toàn tử

Quảng cáo

- Đồng (Cu) ở dù số 29, nằm trong group IB, chu kì 4 của bảng tuần trả.

- Nguyên tử Cu đem thông số kỹ thuật electron bất thường: 1s22s22p63s23p63d104s1. Viết gọn gàng là [Ar]3d104s1.

- Trong những phù hợp hóa học Cu đem số lão hóa +1 hoặc +2.

5.2. Tính hóa học vật lí

- Đồng là sắt kẽm kim loại red color, đem lượng riêng biệt rộng lớn (D = 8,98 g/cm3), rét chảy ở 1083oC.

- Đồng tinh ma khiết kha khá mượt, dễ dàng kéo dãn và dát mỏng manh.

- Đồng dẫn năng lượng điện và dẫn sức nóng chất lượng tốt, chỉ kém cỏi bạc và hơn nhiều những sắt kẽm kim loại không giống.

5.3. Tính hóa học hóa học

Đồng là sắt kẽm kim loại kém cỏi hoạt động và sinh hoạt, đem tính khử yếu đuối.

a. Tác dụng với phi kim

- Tại sức nóng chừng thông thường, đồng rất có thể ứng dụng với clo, brom tuy nhiên ứng dụng rất rất yếu đuối với oxi. Ví dụ:

Cu + Cl2 → CuCl2

- Khi đun rét, đồng ứng dụng được với một số trong những phi kim như oxi, sulfur. Ví dụ:

2Cu + O2 to 2CuO

- Chú ý: đồng ko ứng dụng được với hidro, nitơ, cacbon.

b. Tác dụng với axit

- Đồng ko khử được nước và ion H+ trong số hỗn hợp HCl và H2SO4 loãng.

- Với những hỗn hợp H2SO4 đặc, rét và HNO3, đồng khử S+6 xuống S+4N+5 xuống N+4hoặc N+2 :

Cu + 2H2SO4đặc to CuSO4 + SO2 + 2H2O

Quảng cáo

Cu + 4HNO3 đặc → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3 loãng → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

6. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1: Cho những đặc thù sau:

(a) sắt kẽm kim loại đem red color.

(b) sắt kẽm kim loại nhẹ nhàng.

(c) rét chảy ở sức nóng chừng cao.

(d) kha khá cứng.

(e) dễ dàng kéo dãn và dát mỏng manh.

(g) dẫn năng lượng điện chất lượng tốt.

(h) dẫn sức nóng kém cỏi.

Có từng nào đặc thù vật lí là đặc thù vật lí của sắt kẽm kim loại đồng?

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Tính hóa học vật lí của sắt kẽm kim loại đồng:

- Là sắt kẽm kim loại red color, mềm, dễ dàng kéo sợi và dát mỏng manh (có thể dát mỏng manh cho tới 0,0025 milimet, mỏng manh rộng lớn giấy má ghi chép 5 - 6 lần).

- Có chừng dẫn năng lượng điện và dẫn sức nóng rất rất cao (chỉ kém cỏi bạc).

- Khối lượng riêng biệt rộng lớn 8,98 g/cm3.

- Nhiệt nhiệt độ chảy cao 1083oC.

Quảng cáo

→ Có 4 đặc thù vật lí là đặc thù vật lí của đồng: (a), (c), (e), (g)

Câu 2: Để phân biệt ion nitrat, thông thường sử dụng Cu và hỗn hợp axit sufuric loãng đun rét là vì

A.phản ứng đưa đến kết tủa gold color và hỗn hợp có màu sắc xanh rớt.

B. phản xạ đưa đến hỗn hợp có màu sắc xanh rớt và khí ko mùi hương thực hiện xanh rớt giấy má quỳ độ ẩm.

C. phản xạ đưa đến kết tủa màu xanh lá cây.

D. phản xạ tạo ra hỗn hợp có màu sắc xanh rớt và khí ko color hóa nâu nhập bầu không khí.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Xảy đi ra phản ứng:

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Dung dịch Cu2+ có màu sắc xanh; khí NO ko color tuy nhiên hóa nâu nhập bầu không khí.

Câu 3: Cho Cu (Z = 29), địa điểm của Cu nhập bảng tuần trả là

A. dù 29, chu kỳ luân hồi 4, group IB. B. dù 29, chu kỳ luân hồi 4, group IA.

C. dù 29, chu kỳ luân hồi 4, group VIIIB. D. dù 29, chu kỳ luân hồi 4, group IIB.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Cấu hình electron của Cu là 1s22s22p63s23p63d104s1

Vậy Cu ở dù 29 (Z = 29), chu kỳ luân hồi 4 (do đem 4 lớp electron), group IB (1 electron hóa trị, thành phần d).

Câu 4: Trong những phù hợp hóa học, đồng đem số lão hóa thịnh hành là

A. +1. B. +2. C. -2. D. +1 và +2.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Trong những phù hợp hóa học, đồng đem số lão hóa thịnh hành là +1 và +2.

Câu 5: Hợp kim Cu – Zn (45% Zn) được gọi là

A. đồng thau. B. đồng thanh. C. đồng bạch. D. đuy đi ra.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Đồng thau là kim loại tổng hợp Cu – Zn (45% Zn).

Câu 6: Cho 3,2 gam Cu ứng dụng với 100ml hỗn hợp lếu phù hợp (HNO3 0,8M + H2SO4 0,2M), thành phầm khử độc nhất của HNO3 là NO. Thể tích khí NO (đktc) là

A. 0,672 lít. B. 0,336 lít.

Xem thêm: dđường cao trong tam giác vuông

C. 0,747 lít. D. 1,792 lít.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nCu = 3,2 : 64 = 0,05 mol

nH+= 0,8.0,1 + 2.0,2.0,1 = 0,12 mol

nNO3 = 0,8.0,1 = 0,08 mol

3Cu+ 8H++ 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

→ Sau phản xạ H+ không còn đầu tiên

→ nNO = 2.nH+8 = 2.0,128 = 0,03 mol

→ VNO = 0,03.22,4 = 0,672 lít.

Câu 7: Đồng nằm trong dù 29 nhập bảng tuần trả, vậy thông số kỹ thuật electron của Cu+ và Cu2+ theo lần lượt là

A. [Ar]3d10; [Ar]3d9. B. [Ar]3d94s1; [Ar]3d84s1.

C. [Ar]3d94s1; [Ar]3d9. D. [Ar]3d84s2; [Ar]3d84s1.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Đồng đem thông số kỹ thuật electron là [Ar]3d104s1

→ Cấu hình electron của Cu+ và Cu2+ theo lần lượt là:[Ar]3d10; [Ar]3d9.

Câu 8: Tổng thông số là những số vẹn toàn, tối giản của toàn bộ những hóa học nhập phương trình phản xạ thân thiện Cu với hỗn hợp HNO3 đặc, rét là

A. 8. B. 10. C. 11. D. 9.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Cu + 4HNO3 to Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Tổng thông số = 1 + 4 + 1 + 2 + 2 = 10.

Câu 9: Nhận lăm le này sau đấy là sai?

A. Đồng mềm, dễ dàng kéo sợi .

B. Đồng là sắt kẽm kim loại có màu sắc thâm.

C. Đồng rất có thể dát mỏng manh rộng lớn giấy má ghi chép kể từ 5 cho tới 6 thứ tự.

D. Đồng dẫn sức nóng, năng lượng điện chất lượng tốt.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Đồng là sắt kẽm kim loại đem red color.

Câu 10: Cho Cu và hỗn hợp H2SO4 loãng ứng dụng với hóa học X (một loại phân bón hóa học), thấy bay đi ra khí ko color hóa nâu nhập bầu không khí. Mặt không giống, Khi X ứng dụng với hỗn hợp NaOH thì đem khí mùi hương khai bay đi ra. Chất X là

A. amophot. B. ure. C. natri nitrat. D. amoni nitrat.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Amoni nitrat NH4NO3

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O

NH4+ + OH- → NH3↑ + H2O

Câu 11: Nhúng một thanh Cu nhập hỗn hợp AgNO3, sau đó 1 thời hạn mang ra, cọ tinh khiết, sấy thô, đem cân nặng thì lượng thanh đồng thay cho thay đổi thế này ?

A. Tăng. B. Giảm. C. Không thay cho thay đổi. D. ko xác lập được.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Giả sử có một mol Cu nhập cuộc phản ứng

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

nAg = 2nCu = 2 mol

→ Khối lượng thanh đồng tăng = 2.108 - 64 = 152 gam.

Câu 12: Cho Cu ứng dụng với từng hỗn hợp sau: HCl (1), HNO3 (2), AgNO3 (3), Fe(NO3)2 (4), Fe(NO3)3 (5), Na2S (6). Cu phản xạ được với

A. 2, 3, 5, 6. B. 2, 3, 5. C. 1, 2, 3. D. 2, 3.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

(2) 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(3) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

(5) Cu + 2Fe(NO3)3 → 2Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2

Câu 13: Hòa tan không còn 3,04 gam lếu phù hợp bột Fe và Cu nhập hỗn hợp HNO3 loãng nhận được 0,896 lít khí NO (đktc). Phần trăm của Fe và Cu nhập lếu phù hợp theo lần lượt là

A. 63,2% và 36,8%. B. 36,8% và 63,2%.

C. 50% và 50%. D. 36,2% và 63,8%.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Gọi số mol của Fe và Cu nhập lếu phù hợp theo lần lượt là x và hắn mol

→ mhh = 3,04 → 56x + 64y = 3,04. (1)

Áp dụng lăm le luật bảo toàn electron tớ có:

3.nFe + 2.nCu = 3.nNO → 3x + 2y = 0,12 (2)

Giải hệ phương trình (1) và (2) được x = 0,02 và hắn = 0,03

→ %mFe = 0,02.563,04.100 = 36,8%

%mCu = 100 – 36,8 = 63,2%.

Câu 14: Cho m gam lếu phù hợp X bao gồm Al, Cu nhập hỗn hợp HCl dư, sinh đi ra 3,36 lít khí (ở đktc). Nếu mang đến m gam lếu phù hợp X bên trên nhập lượng dư axit nitric đặc, nguội, sinh đi ra 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc). Giá trị của m là

A. 10,5. B. 11,5. C. 12,3. D. 15,6.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Gọi số mol Al và Cu nhập m gam lếu phù hợp X theo lần lượt là a và b mol

Trường phù hợp 1: Cho X nhập HCl dư, chỉ mất Al phản ứng

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 (0,15 mol)

→ nAl = 23nH2 = 23.0,15 = 0,1 mol

Trường phù hợp 2: Cho X nhập HNO3 đặc, nguội Al bị thụ động, chỉ mất Cu phản ứng

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 (0,3 mol) + 2H2O

→ nCu = 12nNO2=12.0,3 = 0,15 mol→ m = mAl + mCu = 0,1.27 + 0,15.64 = 12,3 gam.

Câu 15: Trong bất ngờ, thành phần đồng đem nhị đồng vị là 63Cu và 65Cu. Nguyên tử khối tầm của đồng là 63,54. Phần trăm tổng số vẹn toàn tử của đồng vị 65Cu là

A. 73%. B. 27%. C. 54%. D. 50%.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Gọi tỷ lệ số vẹn toàn tử của 2 đồng vị 63Cu và 65Cu theo lần lượt là x và hắn (%)

→ x + hắn = 100 (1)

Nguyên tử khối tầm của đồng là 63,54

63x+65y100 = 63,54 (2)

Từ (1) và (2) tớ đượcx = 73 và hắn = 27.

Câu 16: Kim loại Cu phản xạ được với dung dịch:

A. FeSO4. B. AgNO3 C. KNO3. D. HCl.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Kim loại Cu chỉ phản xạ với hỗn hợp AgNO3

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Xem thêm: việt nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của ấn độ

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2Cu + O2 → 2CuO
 • Cu + Cl2 → CuCl2
 • Cu + S → CuS
 • Cu + Br2 → CuBr2
 • Cu + HCl + 1/2O2 → CuCl2 + H2O
 • Cu + H2S + 1/2O2 → CuS + H2O
 • Cu + H2SO4 + 1/2O2 → CuSO4 + H2O
 • 3Cu + 8HNO3 (loãng) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
 • Cu + 2H2SO4 (đặc, nóng) → CuSO4 + SO2 + 2H2O
 • 3Cu + 8HCl + 8NaNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8NaCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 2NaNO3 → 3CuCl2 + 2NO + 2NaCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 8KNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8KCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 2KNO3 → 3CuCl2 + 2NO + 2KCl + 4H2O
 • Cu + H2O + O2 + CO2 → Cu2CO3(OH)2
 • Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag
 • Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2
 • Cu + FeCl3 → CuCl2 + FeCl2
 • Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-dong-cu.jsp