công ty trách nhiệm hữu hạn là gì

Bạn đang xem: công ty trách nhiệm hữu hạn là gì

Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn là gì? Đặc điểm của doanh nghiệp trách cứ nhiệm hữu hạn

1. Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn

Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn bao hàm doanh nghiệp trách cứ nhiệm hữu hạn một member và doanh nghiệp trách cứ nhiệm hữu hạn nhị member trở lên trên.

- Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn nhị member trở lên trên là công ty với kể từ 02 cho tới 50 member là tổ chức triển khai, cá thể. 

Thành viên phụ trách về những số tiền nợ và nhiệm vụ gia tài không giống của công ty nhập phạm vi số vốn liếng tiếp tục canh ty nhập công ty, trừ tình huống quy tấp tểnh bên trên khoản 4 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020. Phần vốn liếng canh ty của member chỉ được chuyển nhượng ủy quyền theo đòi quy tấp tểnh bên trên những điều 51, 52 và 53 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn một member là công ty vì thế một đội chức hoặc một cá thể thực hiện công ty chiếm hữu (sau phía trên gọi là công ty chiếm hữu công ty). 

Chủ chiếm hữu doanh nghiệp phụ trách về những số tiền nợ và nhiệm vụ gia tài không giống của doanh nghiệp nhập phạm vi số vốn liếng điều lệ của doanh nghiệp.

(Khoản 7 Điều 2, khoản 1 Điều 46, khoản 1 Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020)

2. Hồ sơ ĐK doanh nghiệp trách cứ nhiệm hữu hạn

Hồ sơ ĐK doanh nghiệp trách cứ nhiệm hữu hạn, gồm:

- Giấy kiến nghị ĐK công ty.

- Điều lệ doanh nghiệp.

- Danh sách member.

- Bản sao những sách vở và giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp luật của cá thể so với member là cá thể, người thay mặt đại diện theo đòi pháp luật;

+ Giấy tờ pháp luật của tổ chức triển khai so với member là tổ chức triển khai và văn phiên bản cử chuyên viên thay mặt đại diện theo đòi ủy quyền; sách vở và giấy tờ pháp luật của cá thể so với người thay mặt đại diện theo đòi ủy quyền của member là tổ chức triển khai.

Đối với member là tổ chức triển khai quốc tế thì phiên bản sao sách vở và giấy tờ pháp luật của tổ chức triển khai cần được hợp lí hóa lãnh sự;

+ Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư so với ngôi nhà góp vốn đầu tư quốc tế theo đòi quy tấp tểnh Luật Đầu tư.

(Điều 21 Luật Doanh nghiệp 2020)

3. Đặc điểm và vốn liếng canh ty của doanh nghiệp trách cứ nhiệm hữu hạn nhị member trở lên

3.1. Đặc điểm của doanh nghiệp trách cứ nhiệm hữu hạn nhị member trở lên

- Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn nhị member trở lên trên với tư cơ hội pháp nhân Tính từ lúc ngày được cấp cho Giấy ghi nhận ĐK công ty.

- Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn nhị member trở lên trên ko được tạo ra CP, trừ tình huống nhằm quy đổi thành công xuất sắc ty CP.

- Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn nhị member trở lên trên được tạo ra trái khoán theo đòi quy tấp tểnh của Luật này và quy tấp tểnh không giống của pháp lý với liên quan; việc tạo ra trái khoán riêng biệt lẻ cần tuân hành quy tấp tểnh bên trên Điều 128 và Điều 129 Luật Doanh nghiệp 2020..

(Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020)

3.2. Góp vốn liếng xây dựng doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn nhị member trở lên

- Vốn điều lệ của doanh nghiệp trách cứ nhiệm hữu hạn nhị member trở lên trên khi ĐK xây dựng công ty là tổng mức phần vốn liếng canh ty của những member khẳng định canh ty và ghi nhập Điều lệ doanh nghiệp.

Thời hạn canh ty vốn:

- Thành viên cần canh ty vốn liếng cho quý doanh nghiệp đầy đủ và chính loại gia tài tiếp tục khẳng định khi ĐK xây dựng công ty trong thời hạn 90 ngày Tính từ lúc ngày được cấp cho Giấy ghi nhận ĐK công ty, ko kể thời hạn vận gửi, nhập vào gia tài canh ty vốn liếng, triển khai giấy tờ thủ tục hành chủ yếu nhằm gửi quyền chiếm hữu gia tài. 

Trong thời hạn này, member với những quyền và nhiệm vụ ứng với tỷ trọng phần vốn liếng canh ty tiếp tục khẳng định. 

- Trường phù hợp ko canh ty vốn liếng chính loại gia tài cam kết:

Thành viên doanh nghiệp chỉ được canh ty vốn liếng cho quý doanh nghiệp vị loại gia tài không giống với gia tài tiếp tục khẳng định nếu như được sự nghiền trở thành của bên trên 50% số member còn sót lại.

- Trường phù hợp quá thời hạn vẫn ko canh ty vốn liếng hoặc canh ty ko đủ:

Sau thời hạn quy tấp tểnh nêu bên trên tuy nhiên vẫn đang còn member ko canh ty vốn liếng hoặc ko canh ty đầy đủ phần vốn liếng canh ty tiếp tục khẳng định thì được xử lý như sau:

Xem thêm: all of us are dead

+ Thành viên ko canh ty vốn liếng theo đòi khẳng định đương nhiên không hề là member của công ty;

+ Thành viên ko canh ty đầy đủ phần vốn liếng canh ty tiếp tục khẳng định với những quyền ứng với phần vốn liếng canh ty tiếp tục góp;

+ Phần vốn liếng canh ty ko canh ty của những member được rao bán theo đòi quyết nghị, ra quyết định của Hội đồng member.

Trường phù hợp với member ko canh ty vốn liếng hoặc ko canh ty đầy đủ số vốn liếng tiếp tục khẳng định, doanh nghiệp cần ĐK thay cho thay đổi vốn liếng điều lệ, tỷ trọng phần vốn liếng canh ty của những member thông qua số vốn liếng tiếp tục góp nhập thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày ở đầu cuối cần canh ty đầy đủ phần vốn liếng canh ty theo đòi quy tấp tểnh nêu bên trên.

Các member ko canh ty vốn liếng hoặc ko canh ty đầy đủ số vốn liếng tiếp tục khẳng định cần phụ trách ứng với tỷ trọng phần vốn liếng canh ty tiếp tục khẳng định so với những nhiệm vụ tài chủ yếu của doanh nghiệp đột biến nhập thời hạn trước thời điểm ngày doanh nghiệp ĐK thay cho thay đổi vốn liếng điều lệ và tỷ trọng phần vốn liếng canh ty của member.

Lưu ý: Trừ tình huống quy tấp tểnh bên trên khoản 2 Điều 47 Luật , người canh ty vốn liếng phát triển thành member của doanh nghiệp Tính từ lúc thời khắc tiếp tục giao dịch phần vốn liếng canh ty và những vấn đề về người canh ty vốn liếng quy tấp tểnh bên trên những điểm b, c và đ khoản 2 Điều 48 của Luật này được ghi tương đối đầy đủ nhập tuột ĐK member. Tại thời khắc canh ty đầy đủ phần vốn liếng canh ty, doanh nghiệp cần cấp cho giấy má ghi nhận phần vốn liếng canh ty cho tới member ứng với độ quý hiếm phần vốn liếng tiếp tục canh ty.

(Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020)

3.3. Giấy ghi nhận phần vốn liếng góp

Nội dung giấy má ghi nhận vốn liếng canh ty của doanh nghiệp trách cứ nhiệm hữu hạn nhị member trở lên trên, gồm:

- Tên, mã số công ty, vị trí trụ sở chủ yếu của công ty;

- Vốn điều lệ của công ty;

- Họ, thương hiệu, vị trí liên hệ, quốc tịch, số sách vở và giấy tờ pháp luật của cá thể so với member là cá nhân; thương hiệu, mã số công ty hoặc số sách vở và giấy tờ pháp luật của tổ chức triển khai, vị trí trụ sở chủ yếu so với member là tổ chức;

- Phần vốn liếng canh ty, tỷ trọng phần vốn liếng canh ty của trở thành viên;

- Số và ngày cấp cho giấy má ghi nhận phần vốn liếng góp;

- Họ, thương hiệu, chữ ký của những người thay mặt đại diện theo đòi pháp lý của doanh nghiệp.

Lưu ý: Trường phù hợp giấy má ghi nhận phần vốn liếng canh ty bị tổn thất, bị nứt hoặc bị tàn phá bên dưới mẫu mã không giống, member được doanh nghiệp cấp cho lại giấy má ghi nhận phần vốn liếng canh ty theo đòi trình tự động, giấy tờ thủ tục quy tấp tểnh bên trên Điều lệ doanh nghiệp.

(Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020)

4. Đặc điểm và vốn liếng canh ty của doanh nghiệp trách cứ nhiệm hữu hạn một trở thành viên

4.1.  Đặc điểm doanh nghiệp trách cứ nhiệm hữu hạn một trở thành viên

- Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn một member với tư cơ hội pháp nhân Tính từ lúc ngày được cấp cho Giấy ghi nhận ĐK công ty.

- Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn một member ko được tạo ra CP, trừ tình huống nhằm quy đổi thành công xuất sắc ty CP.

- Công ty trách cứ nhiệm hữu hạn một member được tạo ra trái khoán theo đòi quy tấp tểnh của Luật Doanh nghiệp 2020 và quy tấp tểnh không giống của pháp lý với liên quan; 

Việc tạo ra trái khoán riêng biệt lẻ theo đòi quy tấp tểnh bên trên Điều 128 và Điều 129 Luật Doanh nghiệp 2020.

(Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020)

4.2 Quy tấp tểnh về vốn liếng canh ty của doanh nghiệp trách cứ nhiệm hữu hạn

- Vốn điều lệ của doanh nghiệp trách cứ nhiệm hữu hạn một member khi ĐK xây dựng công ty là tổng mức gia tài vì thế công ty chiếm hữu doanh nghiệp khẳng định canh ty và ghi nhập Điều lệ doanh nghiệp.

- Chủ chiếm hữu doanh nghiệp cần canh ty vốn liếng cho quý doanh nghiệp đầy đủ và chính loại gia tài tiếp tục khẳng định khi ĐK xây dựng công ty trong thời hạn 90 ngày Tính từ lúc ngày được cấp cho Giấy ghi nhận ĐK công ty, ko kể thời hạn vận gửi, nhập vào gia tài canh ty vốn liếng, triển khai giấy tờ thủ tục hành chủ yếu nhằm gửi quyền chiếm hữu gia tài. Trong thời hạn này, công ty chiếm hữu doanh nghiệp với những quyền và nhiệm vụ ứng với phần vốn liếng canh ty tiếp tục khẳng định.

Trường phù hợp ko canh ty đầy đủ vốn liếng điều lệ nhập thời hạn

Trường phù hợp ko canh ty đầy đủ vốn liếng điều lệ nhập thời hạn nêu bên trên, công ty chiếm hữu doanh nghiệp cần ĐK thay cho thay đổi vốn liếng điều lệ vị độ quý hiếm số vốn liếng tiếp tục canh ty nhập thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày ở đầu cuối cần canh ty đầy đủ vốn liếng điều lệ.

Trường phù hợp ko đầy đủ vốn liếng canh ty tiếp tục khẳng định so với nhiệm vụ tài chính

Trường phù hợp ko đầy đủ vốn liếng canh ty tiếp tục khẳng định so với nhiệm vụ tài chủ yếu, công ty chiếm hữu cần phụ trách ứng với phần vốn liếng canh ty tiếp tục khẳng định so với những nhiệm vụ tài chủ yếu của doanh nghiệp đột biến nhập thời hạn trước thời điểm ngày ở đầu cuối doanh nghiệp ĐK thay cho thay đổi vốn liếng điều lệ theo đòi khoản 2 Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2020 .

Lưu ý: Chủ chiếm hữu doanh nghiệp phụ trách vị toàn cỗ gia tài của tớ so với những nhiệm vụ tài chủ yếu của doanh nghiệp, thiệt sợ hãi xẩy ra vì thế ko canh ty, ko canh ty đầy đủ, ko canh ty chính hạn vốn liếng điều lệ theo đòi quy tấp tểnh bên trên Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2020.

Xem thêm: 10 / 10 bằng mấy

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của Shop chúng tôi giành cho quý khách của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng giắt, sướng lòng gửi về Thư điện tử [email protected].