công thức tính lãi vay ngân hàng

(*) Công cụ tính lãi suất vay vay mượn sở hữu đặc điểm xem thêm. Vui lòng contact ngân hàng và để được tư vấn ví dụ.

Bạn đang xem: công thức tính lãi vay ngân hàng

Cách 1: Cách tính lãi suất vay vay mượn theo dõi số dư nợ gốc

Với phương pháp tính lãi suất vay vay mượn theo dõi số dư nợ gốc, chi phí lãi của từng kỳ trả lãi tiếp tục cân nhau vô toàn cỗ quy trình vay mượn và được xem theo dõi số chi phí gốc lúc đầu.

Tiền lãi mỗi tháng = Dư nợ gốc x Lãi suất vay/Thời gian dối vay

Ví dụ:

A vay mượn 300 triệu đồng vô 12 mon với nút lãi suất vay là 12%/năm.

Số chi phí gốc nên trả ngân hàng mỗi tháng là: 300 triệu/12 mon = 25.000.000 đồng

Số lãi nên trả ngân hàng mỗi tháng là: (300 triệu x 12%)/12 mon = 3.000.000 đồng

Số chi phí nên trả mỗi tháng là 28.000.000 đồng

Cách 2: Cách tính lãi suất vay vay mượn theo dõi số dư nợ rời dần

Trường hợp ý tính lãi suất vay vay mượn theo dõi số dư nợ rời dần dần thì số dư nợ dựa vào số chi phí thực tiễn còn nợ sau khoản thời gian tiếp tục trừ cút phần nợ gốc người vay mượn tiếp tục trả trong mỗi mon trước bại. Số dư nợ rời dần dần thì chi phí lãi tuy nhiên người vay mượn nên trả cũng rời dần dần.

Công thức tính lãi suất vay theo dõi dư nợ rời dần dần ví dụ như sau:

- Tiền gốc mỗi tháng = Số chi phí vay/số mon vay

- Tiền lãi tháng thứ nhất = Số chi phí vay mượn x Lãi suất vay mượn theo dõi tháng

- Tiền lãi những mon tiếp sau = Số chi phí gốc sót lại x Lãi suất vay

Ví dụ:

B vay mượn 300 triệu đôi khi hạn vô 12 mon với nút lãi suất vay 12%/năm

Tiền gốc trả mỗi tháng = 300triệu/12 = 25.000.000 đồng

Tiền lãi tháng thứ nhất = (300 triệu x 12%)/12 = 3.000.000 đồng. Tổng số chi phí nên trả tháng thứ nhất là 25 triệu + 3 triệu = 28.000.000 đồng.

Tiền lãi mon thứ hai = (300 triệu - 25 triệu) x 12%/12 = 2.750.000 đồng. Tổng chi phí nên trả mon thứ hai là 25 triệu + 2.750.000 = 27.750.000 đồng.

Tiền lãi mon loại 3 = (275 triệu - 25 triệu) x 12%/12 = 2.500.000 đồng. Tổng chi phí nên trả mon loại 3 là 25 triệu + 2,5 triệu = 27.500.000 đồng.

Các mon tiếp sau tính tương tự động như thế cho tới Khi không còn nợ.

Xem thêm: đồng bằng lớn nhất nước ta

Giảm lãi suất vay chi phí gửi từ thời điểm ngày 25/5/2023

Ngày 23/5/2023, Ngân mặt hàng Nhà nước VN phát hành Quyết quyết định 951/QĐ-NHNN về nút lãi suất vay tối nhiều với chi phí gửi bằng đồng nguyên khối VN của tổ chức triển khai, cá thể bên trên tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng quốc tế.

24/05/2023

Cập nhật nút lãi suất vay ngân hàng tiên tiến nhất được phát hành 2023

Cập nhật nút lãi suất vay ngân hàng tiên tiến nhất được phát hành 2023

LuatVietnam tiếp tục update nút lãi suất vay ngân hàng tiên tiến nhất được phát hành 2023. Trong số đó bao hàm những nút lãi suất vay cho vay vốn thời gian ngắn, lãi suất vay cho vay vốn mua sắm ngôi nhà, lãi suất vay chi phí gửi thời gian ngắn...

19/06/2023

Từ 10/5/2023, lãi suất vay cho vay vốn mua sắm nhà tại xã hội là 4,8%/năm

Ngày 10/5/2023, Thủ tướng tá nhà nước tiếp tục phát hành Quyết quyết định 486/QĐ-TTg về nút lãi suất vay cho vay vốn ưu đãi bên trên Ngân mặt hàng Chính sách xã hội vận dụng so với những khoản vay mượn sở hữu dư nợ để sở hữ, mướn mua sắm nhà tại xã hội, xây mới hoặc tôn tạo thay thế ngôi nhà nhằm ở.

10/05/2023

Lãi suất là gì? Tác động của lãi suất vay cho tới nền tài chính thị trường

Lãi suất là gì? Tác động của lãi suất vay cho tới nền tài chính thị trường

Chúng tớ nghe thật nhiều về lãi suất vay ngân hàng, lãi suất vay mang lại vay… Vậy lãi suất là gì? Có bao nhiêu loại lãi suất? Tác động của lãi suất vay cho tới nền tài chính như vậy nào? Hãy phát âm nội dung bài viết sau để sở hữu câu vấn đáp.

18/04/2023

Giảm nút lãi suất vay chi phí gửi từ thời điểm ngày 03/4/2023

Ngày 31/3/2023, Ngân mặt hàng Nhà nước tiếp tục phát hành loạt những Quyết quyết định điều chỉnh điều chỉnh nút lãi suất vay quản lý điều hành từ thời điểm ngày 03/4/2023.

02/04/2023

Xem thêm

Xem thêm: luật đấu thầu mới nhất