công thức phân tử của saccarozơ

Câu hỏi:

11/07/2020 14,960

C. C12H22O11

Bạn đang xem: công thức phân tử của saccarozơ

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: C

Công thức phân tử của saccarozơ là C12H22O11

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tráng bạc một số trong những ruột phích, người tao cần thuỷ phân 34,2 gam saccarozơ rồi tổ chức phản xạ tráng gương. Tính lượng Ag tạo ra trở thành sau phản xạ, biết hiệu suất cả quy trình tráng gương là 80%?

A. 27,64 gam       

B. 43,90 gam   

C. 34,56 gam

D. 56,34 gam

Câu 2:

Khi đun rét hỗn hợp saccarozơ với hỗn hợp axit, chiếm được hỗn hợp với phản xạ tráng gương, do

A. saccarozơ gửi trở thành mantozơ

B. saccarozơ bị thủy phân trở thành glucozơ và fructozơ.

C. phân tử saccarozơ với tài năng nhập cuộc phản xạ tráng gương.

D. hỗn hợp axit cơ với tài năng phản xạ.

Câu 3:

Khi đun rét hỗn hợp lối saccarozơ với axit vô sinh xúc tác tao được hỗn hợp chứa:

A. glucozơ và mantozơ

B. glucozơ và glicozen

Xem thêm: giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hóa có giá trị sử dụng

C. fructozơ và mantozơ    

D. glucozơ và fructozơ

Câu 4:

Thông thông thường nước mía chứa chấp 13% saccarozơ. Nếu tinh luyện 1 tấn nước mía bên trên thì nồng độ saccarozơ chiếm được là bao nhiêu? hiểu hiệu suất tinh luyện đạt 80%

A. 105 kg

B. 104 kg  

C. 110 kg        

D. 114 kg

Câu 5:

Thuỷ phân trọn vẹn m gam saccarozơ chiếm được 270 gam lếu hợp ý bao gồm glucozơ và fructozơ. Giá trị của m là

A. 270,0

B. 229,5

C. 243,0

D. 256,5

Câu 6:

Saccarozơ nhập cuộc phản xạ chất hóa học này sau đây?

A. Phản ứng tráng gương

B. Phản ứng thủy phân

C. Phản ứng xà chống hóa

Xem thêm: để xóa một bản ghi ta thực hiện thao tác nào sau đây

D. Phản ứng trùng hợp