công suất của nguồn điện được xác định bằng công thức

Câu hỏi:

30/05/2020 98,432

C. Phường = EI

Bạn đang xem: công suất của nguồn điện được xác định bằng công thức

Đáp án chủ yếu xác

Chọn: C

Hướng dẫn: Công suất của mối cung cấp năng lượng điện được xác lập theo dõi công thức Phường = EI

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công của mối cung cấp năng lượng điện được xác lập theo dõi công thức

A. A = EIt.

B. A = UIt.

C. A = EI

D. A = UI

Câu 2:

Phát biểu nào là sau đó là không đúng?

A. Dòng năng lượng điện là loại những năng lượng điện dịch fake sở hữu hướng

B. Cường phỏng loại năng lượng điện là đại lượng đặc thù cho tới thuộc tính mạnh, yếu ớt của loại năng lượng điện và được đo vị năng lượng điện lượng chuyển sang thiết diện trực tiếp của vật dẫn vô một đơn vị chức năng thời gian

C. Chiều của loại năng lượng điện được quy ước là chiều di chuyển của những năng lượng điện dương

D. Chiều của loại năng lượng điện được quy ước là chiều di chuyển của những năng lượng điện âm

Câu 3:

Phát biểu nào là sau đó là không đúng?

A. Nhiệt lượng toả rời khỏi bên trên vật dẫn tỉ lệ thành phần thuận với năng lượng điện trở của vật

B. Nhiệt lượng toả rời khỏi bên trên vật dẫn tỉ lệ thành phần thuận với thời hạn loại năng lượng điện chạy qua chuyện vật

Xem thêm: the amount spent on defense is in sharp contrast to that spent on housing and health

C. Nhiệt lượng toả rời khỏi bên trên vật dẫn tỉ lệ thành phần với bình phương độ mạnh loại năng lượng điện nạy qua chuyện vật

D. Nhiệt lượng toả rời khỏi bên trên vật dẫn tỉ lệ thành phần nghịch tặc với hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhì đầu vật dẫn

Câu 4:

Một mạch năng lượng điện kín bao gồm nhì mối cung cấp năng lượng điện E1, r1 và E2, r2 vướng tiếp nối nhau cùng nhau, mạch ngoài chỉ mất năng lượng điện trở R. Biểu thức độ mạnh loại năng lượng điện vô mạch là:

A. E1-E2R+r1+r2

B. E1-E2R+r1-r2

C. E1+E2R+r1-r2

D. E1+E2R+r1+r2

Câu 5:

Phát biểu nào là sau đó là không đúng?

A. Dòng năng lượng điện có công dụng kể từ. Ví dụ: nam châm hút từ điện

B. Dòng năng lượng điện có công dụng sức nóng. Ví dụ:  bàn là điện

C. Dòng năng lượng điện có công dụng hoá học tập. Ví dụ: acquy lạnh lẽo lên Lúc hấp thụ điện

D. Dòng năng lượng điện có công dụng tâm sinh lý. Ví dụ: hiện tượng kỳ lạ năng lượng điện giật

Câu 6:

Dùng một chạc dẫn vướng đèn điện vô mạng năng lượng điện. Dây tóc đèn điện lạnh lẽo sáng sủa, chạc dẫn đa số ko sáng sủa lên vì

A. Cường phỏng loại năng lượng điện chạy qua chuyện chạc tóc đèn điện to hơn nhiều độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua chuyện chạc dẫn

B. Cường phỏng loại năng lượng điện chạy qua chuyện chạc tóc đèn điện nhỏ rất là nhiều độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua chuyện chạc dẫn

C. Điện trở của chạc tóc đèn điện to hơn nhiều đối với năng lượng điện trở của chạc dẫn

Xem thêm: một ô tô có khối lượng 2 tấn

D. Điện trở của chạc tóc đèn điện nhỏ rất là nhiều đối với năng lượng điện trở của chạc dẫn