con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc như thế nào

Câu hỏi:

10/05/2020 41,057

C. Thông qua chuyện những lệnh

Bạn đang xem: con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc như thế nào

Đáp án chủ yếu xác

Con người hướng dẫn cho tới PC triển khai việc làm trải qua những mệnh lệnh. Máy tính tiếp tục thứu tự triển khai những mệnh lệnh cơ kể từ bên trên xuống bên dưới.

   Đáp án: C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chương trình PC được theo đòi những bước:

A. Viết lịch trình vị ngôn từ lập trình

B. Dịch lịch trình trở thành ngôn từ máy

C. Viết lịch trình vị ngôn từ xây dựng rồi dịch lịch trình trở thành ngôn từ máy

D. Viết lịch trình trong giấy tờ rồi gõ nhập máy tính

Câu 2:

Chương trình dịch người sử dụng để:

A. Dịch kể từ ngôn từ xây dựng sang trọng ngôn từ máy

B. Dịch kể từ ngôn từ xây dựng sang trọng ngôn từ tự động nhiên

C. Dịch kể từ ngôn từ máy sang trọng ngôn từ lập trình

D. Dịch kể từ ngôn từ máy sang trọng ngôn từ tự động nhiên

Câu 3:

Ngôn ngữ được dùng nhằm ghi chép lịch trình là:

A. Ngôn ngữ lập trình

B. Ngôn ngữ máy

Xem thêm: phân tích nhân vật huấn cao trong tác phẩm chữ người tử tù

C. Ngôn ngữ tự động nhiên

D. Ngôn ngữ giờ đồng hồ Việt

Câu 4:

Tại sao cần thiết ghi chép chương trình?

A. Viết lịch trình canh ty con cái người

B. Điều khiển máy tính

C. Một cơ hội giản dị và đơn giản và hiệu suất cao hơn

D. Cả A, B và C

Câu 5:

Theo em hiểu ghi chép lịch trình là :

A. Tạo rời khỏi những câu mệnh lệnh được bố trí theo đòi một trình tự động này đó

B. Viết rời khỏi một quãng văn phiên bản được bố trí theo đòi chương trình

C. Viết rời khỏi những câu mệnh lệnh tuy nhiên em đang được học

D. Tạo rời khỏi những câu mệnh lệnh nhằm điều khiển và tinh chỉnh Robot

Câu 6:

Ngôn ngữ lập máy là:

A. Ngôn ngữ dùng để làm ghi chép một lịch trình máy tính

B. Ngôn ngữ dùng để làm ghi chép những lịch trình máy tính

C. Các câu mệnh lệnh được dẫn đến kể từ nhị số 1 và 0

Xem thêm: trật tự đúng về cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

D. Chương trình dịch