chu vi hình tròn lớp 5


Tính chu vi hình tròn trụ đem 2 lần bán kính d: a) d = 0,6cm; b) d = 2,5dm; Tính chu vi hình tròn trụ đem nửa đường kính r: a) r = 2,75cm; b) r = 6,5dm;

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: chu vi hình tròn lớp 5

Video chỉ dẫn giải

Tính chu vi hình tròn trụ đem 2 lần bán kính d:

a) d = 0,6cm;                b) d = 2,5dm;                 c) \(\displaystyle {4 \over 5}\)m.

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi của hình tròn trụ tớ lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

                      C = d \(\times \) 3,14

(C là chu vi hình tròn trụ, d là 2 lần bán kính hình tròn).

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi của hình tròn trụ là:

           \(0,6 \times 3,14 =1,884 \; (cm)\) 

b) Chu vi của hình tròn trụ là:

           \(2,5 \times 3,14 = 7,85\;(dm)\) 

c) Đổi: \(\displaystyle {4 \over 5}m = 0,8m\)

Chu vi của hình tròn trụ là:

           \(0,8 \times  3,14 = 2,512\;(m)\)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính chu vi hình tròn trụ đem nửa đường kính r:

a) r = 2,75cm;                   b) r = 6,5dm;                c) r = \(\dfrac{1}{2}\)m 

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi của hình tròn trụ tớ lấy gấp đôi nửa đường kính nhân với số 3,14.

              C = r \(\times \) 2 \(\times \) 3,14

(C là chu vi hình tròn trụ, r là nửa đường kính hình tròn).

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi của hình tròn trụ là:

             \(2,75 \times 2 \times 3,14 = 17,27 \;(cm) \)

b) Chu vi của hình tròn trụ là:

             \( 6,5 \times 2 \times 3,14 = 40,82 \;(dm)\)

c) Chu vi của hình tròn trụ là:

             \(\dfrac{1}{2} \times 2 \times  3,14 = 3,14 \;(m)\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một bánh xe pháo xe hơi đem 2 lần bán kính là 0,75m. Tính chu vi của bánh xe pháo bại liệt.

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Đường kính bánh xe pháo : 0,75m

Chu vi bánh xe pháo :         ... m ?

- Chu vi bánh xe pháo vày chu vi hình tròn trụ 2 lần bán kính 0,75m. 

- Muốn tính chu vi của hình tròn trụ tớ lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 trang 21 22

Chu vi của bánh xe pháo là:

0,75 x 3,14 = 2,355 (m) 

                   Đáp số: 2,355m. 

Loigiaihay.com

Lý thuyết

1) Chu vi hình tròn

Quy tắc: Muốn tính chu vi của hình tròn trụ tớ lấy 2 lần bán kính nhân với số \(3,14\).

                                 \(C = d \times 3,14\)

(\(C\) là chu vi hình tròn trụ, \(d\) là 2 lần bán kính hình tròn).

Hoặc: Muốn tính chu vi của hình tròn trụ tớ lấy \(2\) lần nửa đường kính nhân với số \(3,14\).

                                 \(C = r \times 2 \times 3,14\)

(\(C\) là chu vi hình tròn trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn).

Ví dụ 1: Tính chu vi hình tròn trụ đem 2 lần bán kính là \(8cm\).

Giải:

Chu vi hình tròn trụ là:

            \(8 \times 3,14 = 25,12\left( {c{m}} \right)\)

Ví dụ 2: Tính chu vi hình tròn trụ đem nửa đường kính là \(3cm\).

Giải:

Chu vi hình tròn trụ là:

            \(3 \times 2 \times 3,14 = 18,84\left( {c{m}} \right)\)

2) Một số dạng bài xích tập

Dạng 1: Tính chu vi lúc biết lối kính

Phương pháp: gí dụng công thức: \(C = d \times 3,14\)

(\(C\) là chu vi hình tròn trụ, \(d\) là 2 lần bán kính hình tròn).

Dạng 2: Tính chu vi lúc biết buôn bán kính

Phương pháp: gí dụng công thức: \(C = r \times 2 \times 3,14\)

(\(C\) là chu vi hình tròn trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn).

Dạng 3: Tính 2 lần bán kính lúc biết chu vi

Phương pháp: Từ công thức tính chu vi \(C = d \times 3,14\), tớ hoàn toàn có thể tính 2 lần bán kính bám theo công thức:

\(d = C:3,14\)

Dạng 4: Tính nửa đường kính lúc biết chu vi

Phương pháp: Từ công thức tính chu vi \(C = r \times 2 \times 3,14\), tớ hoàn toàn có thể tính nửa đường kính bám theo công thức:

\(r = C:3,14:2\) hoặc \(r = C:2:3,14\).


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 99 Luyện luyện

  Tính chu vi của hình tròn trụ đem nửa đường kính r: a) r = 9m; b) r = 4,4dm; a) Tính 2 lần bán kính hình tròn trụ đem chu vi C = 15,7m. b) Tính nửa đường kính hình tròn trụ đem chu vi C = 18,84dm.

 • Toán lớp 5 trang 100 Diện tích hình tròn trụ

  Tính diện tích S hình tròn trụ đem nửa đường kính r: a) r = 5cm b) r = 0,4dm Tính diện tích S hình tròn trụ đem 2 lần bán kính d: a) d = 12cm b) d = 7,2dm

 • Toán lớp 5 trang 100 Luyện luyện

  Tính diện tích S hình tròn trụ đem nửa đường kính r: a) r = 6cm; b) r = 0,35dm.

 • Toán lớp 5 trang 100, 101 Luyện luyện cộng đồng

  Một sợi chạc thép được uốn nắn như hình mặt mũi. Tính chừng nhiều năm của sợi chạc.

 • Toán lớp 5 trang 102 Giới thiệu biểu thiết bị hình quạt

  Kết trái khoáy khảo sát về sự việc ưa quí những loại sắc tố của 120 học viên được mang lại bên trên biểu thiết bị hình quạt mặt mũi. Hãy cho thấy thêm đem từng nào học tập sinh: a) Thích màu xanh lá cây ? b) Thích red color ? c) Thích white color ? d) Thích color tím ?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: phân tích nhân vật huấn cao trong tác phẩm chữ người tử tù

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.