cho hình chóp s abcd có đáy abcd là hình vuông cạnh a

Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh a, SA vuông góc với lòng và SA = a (tham khảo hình vẽ bên). Góc thân thiết nhị mặt mũi bằng phẳng (SAB) (SCD) bằng

Bạn đang xem: cho hình chóp s abcd có đáy abcd là hình vuông cạnh a


 \({{30}^{0}}\).                       

 \({{60}^{0}}\).                                   

\({{45}^{0}}\).                        

 \({{90}^{0}}\).

Xem thêm: căn bậc 2 của 2

Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Ta có: \(\left\{ \begin{align}  AB\subset \left( SAB \right) \\  CD\subset (SCD) \\  AB//CD \\  S\in \left( SAB \right)\cap (SCD) \\ \end{align} \right.\)

Gọi \(d=\left( SAB \right)\cap (SCD)\Rightarrow \)là đường thẳng liền mạch qua S và tuy vậy song với AB, CD.

Ta có:  \(\left\{ \begin{align}  AD\bot AB \\  SA\bot AB \\ \end{align} \right.\Rightarrow AB\bot (SAD)\)

Mà \(d//AB\Rightarrow d\bot (SAD)\)

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 5 a closer look 1

\(\left\{ \begin{align}  \left( SAD \right)\cap (SAB)=SA \\  (SAD)\cap (SCD)=SD \\ \end{align} \right.\Rightarrow \left( \widehat{(SAB);(SCD)} \right)=\left( \widehat{SA;SD} \right)=\widehat{ASD}\)

Tam giác SAD vuông bên trên A với SA = AD = a \(\Rightarrow \Delta SAD\)vuông cân nặng bên trên A \(\Rightarrow \widehat{ASD}={{45}^{0}}\Rightarrow \left( \widehat{(SAB);(SCD)} \right)={{45}^{0}}\)

Chọn: C