cho cấp số nhân (un) với u1 = 2 và u2=6 công bội của cấp số nhân đã cho bằng

Cho cung cấp số nhân un với u1 = 2 và u2 = 6 Công bội của

Cho cung cấp số nhân \(\left( {{u_n}} \right)\) với \({u_1} = 2\) và \({u_2} = 6.\) Công bội của cung cấp số nhân vẫn mang đến bằng:

Bạn đang xem: cho cấp số nhân (un) với u1 = 2 và u2=6 công bội của cấp số nhân đã cho bằng


\(3\)

\( - 4\)

\(4\)

\(\dfrac{1}{3}\)

Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Phương pháp giải:

Gọi \(q\,\,\,\,\left( {q e 0} \right)\) là công bội của cung cấp số nhân vẫn mang đến. Khi đó: \(q = \dfrac{{{u_2}}}{{{u_1}}}.\)

Giải chi tiết:

Gọi \(q\) là công bội của cung cấp số nhân vẫn mang đến.

\( \Rightarrow q = \dfrac{{{u_2}}}{{{u_1}}} = \dfrac{6}{2} = 3.\)

Chọn  A.

App xem sách tóm lược miễn phí

Luyện tập

Câu chất vấn liên quan

 • Bằng kỹ năng vẫn học tập về cuộc kháng chiến kháng quân x

  Xem thêm: dđường cao trong tam giác vuông

  phẳng phiu kỹ năng vẫn học tập về cuộc kháng chiến kháng quân xâm lăng Tống (1075 - 1077), em hãy:

  a. Chỉ rời khỏi những đường nét độc đáo và khác biệt nhập cơ hội tấn công giặc của Lý Thường Kiệt?

  b. Đánh giá chỉ tầm quan trọng của Lý Thường Kiệt nhập cuộc kháng chiến?

 • Pha Ngừm vẫn xây dựng nước Lan Xang nhập năm này 1351 1

  Pha Ngừm vẫn xây dựng nước Lan Xang nhập năm nào?

 • Kinh đô của VN bên dưới thời Ngô là Bạch Hạc Cổ Loa H

  Kinh đô của VN bên dưới thời Ngô là

 • Quê hương thơm của trào lưu văn hóa truyền thống Phục hưng là Pháp I-t

  Quê hương thơm của trào lưu văn hóa truyền thống Phục hưng là

 • Công trình phong cách thiết kế tiêu biểu vượt trội của quốc gia Cam-pu-c

  Công trình phong cách thiết kế tiêu biểu vượt trội của quốc gia Cam-pu-chia thời phong loài kiến là

 • Người Cam-pu-chia vẫn tạo ra rời khỏi chữ viết lách nhập thời gia

  Người Cam-pu-chia vẫn tạo ra rời khỏi chữ viết lách nhập thời hạn nào?

 • Công trình phong cách thiết kế tiêu biểu vượt trội của quốc gia Lào thời

  Công trình phong cách thiết kế tiêu biểu vượt trội của quốc gia Lào thời phong loài kiến là

 • Quốc hiệu của VN bên dưới thời Đinh – Tiền Lê là Văn

  Quốc hiệu của VN bên dưới thời Đinh – Tiền Lê là

 • Em hãy trình diễn sự tạo hình và trở nên tân tiến của những v

  Xem thêm: giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hóa có giá trị sử dụng

  Em hãy trình diễn sự tạo hình và trở nên tân tiến của những quốc gia phong loài kiến Khu vực Đông Nam Á kể từ nửa sau thế kỷ X cho tới thời điểm đầu thế kỷ XVI?

 • Người lãnh đạo đoàn tham ô hiểm lượt trước tiên cút vòng quan

  Người lãnh đạo đoàn tham ô hiểm lượt trước tiên cút vòng xung quanh trái khoáy khu đất vị đường thủy là