cho các nhận định sau

Câu hỏi:

30/07/2019 25,643

A. Dầu kết cấu kể từ glixerol và axit béo

Bạn đang xem: cho các nhận định sau

B. Protein kết cấu kể từ những đơn phân là axit amin

C. Tinh bột kết cấu kể từ những đơn phân là galactozo

Đáp án chủ yếu xác

D. Axit nucleic kết cấu kể từ những đơn phân là nucleotit

Đáp án C

Tinh bột được kết cấu kể từ đơn phân là lối glucôzơ. Công thức kết cấu của tinh ranh bột bởi những gốc α-glucôzơ link cùng nhau vì chưng link α-1,4-glicôzit tạo nên mạch trực tiếp (amilôzơ) hoặc vì chưng liên kết α-1,4-glicôzit và α-1,6-glicôzit tạo nên trở nên mạch nhánh (amilôpectin).

Cho những đánh giá và nhận định sau. Nhận lăm le nào là sai? A. Dầu kết cấu kể từ glixerol và axit Khủng (ảnh 1)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Người tao phụ thuộc vào Điểm sáng nào là tại đây nhằm phân tách ARN rời khỏi trở nên phụ thân loại là mARN, tARN, rARN?

A. Cấu hình ko gian

B. Số loại đơn phân

C. Khối lượng và kích thước

D. Chức năng của từng loại

Câu 2:

Một đoạn phân tử ADN đem 1500 nucleotit. Trong số đó, số nucleotit loại A cướp 10%. Chiều nhiều năm và số link hidro của đoạn ADN ê là

A. 2550 Ǻ và 2100 link hidro

B. 2000 Ǻ và 1800 link hidro

C. 2150 Ǻ và 1200 link hidro

D. 2100 Ǻ và 1750 link hidro

Câu 3:

Điểm kiểu như nhau về công dụng thân mật lipit, protein và cacbohidrat là

A. Dự trữ và hỗ trợ tích điện cho tới tế bào

B. Xây dựng cấu hình màng tế bào

C. Làm tăng vận tốc và hiệu suất cao của phản xạ nhập tế bào

D. Tiếp nhận kích ứng kể từ môi trường thiên nhiên nhập và ngoài tế bào

Câu 4:

Cho những ý sau:

(1) Chỉ bao gồm một chuỗi pôlinucleotit

Xem thêm: toán 5 trang 19 20

(2) Cấu tạo nên theo dõi phương pháp nhiều phân

(3) Có tư loại đơn phân: A, U, G, X

(4) Các đơn phân link theo dõi phương pháp té sung

(5) Đều đem link phôtphodieste nhập cấu hình phân tử

Trong những ý bên trên, đem bao nhiêu ý là Điểm sáng cấu hình cộng đồng của tất cả phụ thân loại ARN?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5:

Ăn nhiều dầu, mỡ tiếp tục dễ dàng giắt bệnh dịch nào là sau đây?

(1) Mỡ máu

(2) Xơ xi măng động mạch

(3) Gút

(4) Tiểu đường

(5) Xơ gan

Số phương án vấn đáp trúng là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 6:

Cho những ý sau:

(1) Cấu tạo nên theo dõi phương pháp nhiều phân

(2) Đơn phân là glucozo

(3) Không tan nhập nước

(4) Giữa những đơn phân là link glicozit

(5) Là mối cung cấp tích điện dự trữ của tế bào

(6) Đều đem cấu hình mạch thẳng

Trong những ý bên trên, đem bao nhiêu ý là Điểm sáng cộng đồng của xenlulozo, tinh ranh bột và glicogen?

A. 3

B. 4

C. 5

Xem thêm: ngày hôm qua đâu rồi

D. 6