chất nào sau đây là axit

Câu hỏi:

16/08/2022 2,915

A. HCl, H3PO4, H2SO4, H2O;

Bạn đang xem: chất nào sau đây là axit

B. HNO3, H2S, KNO3, CaCO3, HCl;

C. H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3;

Đáp án chủ yếu xác

D. HCl, H2SO4, H2S, KNO3.

Đáp án đích là: C

Axit là ăn ý hóa học nhập phân tử bao gồm một hoặc nhiều vẹn toàn tử H link với gốc axit

Nhóm những hóa học đều là axit: H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3, …

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bằng cách thức hoá học tập nhận ra những hóa học sau: NaCl, H2SO4, KOH, Ca(OH)2, bằng phương pháp nào?

A. Quỳ tím, năng lượng điện phân;

B. Quỳ tím, sục khí CO2;

C. Quỳ tím;

D. Nước, sục khí CO2.

Câu 2:

Cho 6,5 gam Zn phản xạ một vừa hai phải đầy đủ với 100 ml hỗn hợp axit HCl.

a. Tính thể tích khí hiđro chiếm được ở ĐK chi chuẩn?

b. Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp muối hạt chiếm được sau phản ứng?

Câu 3:

Cho 5,4 gam Al ứng dụng với hỗn hợp HCl phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Dẫn toàn cỗ lượng khí chiếm được qua quýt CuO nung rét.

a. Viết phương trình hoá học tập của phản xạ xẩy ra. Tính lượng muối hạt chiếm được sau phản xạ.

Xem thêm: hình nón được tạo thành như thế nào

b. Tính lượng Cu chiếm được sau phản ứng?

Câu 4:

Cho mặt hàng hóa học sau: CO2, P2O5, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2, CO, ZnO, PbO, N2O5, NO. Những hóa học này là oxit axit?

A. CO2, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2;

B. CO2, ZnO, P2O5, SO3, SiO2, NO;

C. CO2, SO3, CO, N2O5, PbO;

D. CO2, SO3, SiO2, N2O5, P2O5.

Câu 5:

Tính số gam nước dẫn đến Khi nhen cháy trọn vẹn 4,48 lít khí hiđro (đktc) nhập oxi?

A. 3,6 gam;

B. 7,2 gam;

C. 1,8 gam;

D. 14,4 gam.

Câu 6:

Tính lượng NaOH sở hữu nhập 200 gam hỗn hợp NaOH 15%:

A. 60 gam

B. 30 gam

C. 40 gam

Xem thêm: i suddenly remembered that i

D. 50 gam