chất nào sau đây không tan trong nước

Câu hỏi:

03/03/2020 32,801

A. Xenlulozơ

Bạn đang xem: chất nào sau đây không tan trong nước

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nung giá buốt Fe với hóa học này tại đây thì dẫn đến ăn ý hóa học Fe (II) 

A. S

B. Dung dịch HNO3

C. O2

D. Cl2

Câu 2:

Cho 0,05 mol lếu ăn ý nhì este đơn chức X và Y tính năng vừa vặn đầy đủ với hỗn hợp NaOH chiếm được lếu ăn ý những hóa học cơ học Z. Đốt cháy trọn vẹn Z chiếm được 0,12 mol CO2 và 0,03 mol Na2CO3. Làm cất cánh tương đối lếu ăn ý Z chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 2,34

B. 4,56

C. 5,64

D. 3,48

Câu 3:

Điện phân 1 lít hỗn hợp AgNO3 với năng lượng điện vô cùng trơ, hỗn hợp sau năng lượng điện phân đem pH=2. Coi thể tích hỗn hợp sau năng lượng điện phân không bao giờ thay đổi. Khối lượng Ag bám ở catot là

A. 2,16g

B. 0,108g

C. 1,08g

Xem thêm: toán 5 trang 19 20

D. 0,54g

Câu 4:

Dung dịch chứa chấp lếu ăn ý này tại đây hoàn toàn có thể hòa tan bột đồng ?

A. NaCl + HCl

B. HCl + FeCl2

C. Fe(NO3)2 + KNO3

D. HCl + KNO3

Câu 5:

Cho lếu ăn ý X bao gồm Al và Mg tính năng với cùng một lít hỗn hợp bao gồm AgNO3 a mol/l và Cu(NO3)2 2a mol/l, chiếm được 45,2 gam hóa học rắn Y. Cho Y tính năng với hỗn hợp H2SO4 quánh, giá buốt (dư), chiếm được 7,84 lít khí SO2 (ở đktc, là thành phầm khử duy nhất). tường những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của a là

A. 0,25.

B. 0,30.

C. 0,15.

D. 0,20.

Câu 6:

Thành phần chủ yếu của “khí thiên nhiên” là

A. metan

B. etan

C. propan

Xem thêm: skill 1 unit 3 lớp 9

D. n-butan