chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Chất này tại đây không làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2?

  Bạn đang xem: chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom

  • A. Axetilen. 
  • B. Propilen.       
  • C. Etilen.  
  • D. Metan.

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: D

  Metan ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom.

Mã câu hỏi: 129042

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: căn bậc 2 của 2

Môn học: Hóa học

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: các dạng toán vi ét thi vào lớp 10

CÂU HỎI KHÁC

 • Chất này sau đó là MTH?
 • Polime này tại đây nằm trong loại PLM thiên nhiên?
 • Dung dịch của hóa học này tại đây hòa tan được Al(OH)3?
 • Công thức của xenlulozơ là công thức nào?
 • Dung dịch Na2CO3 ứng dụng được với hỗn hợp này nhập số những hỗn hợp sau đây?
 • Một số loại khẩu trang chống bụi hắn tế chứa chấp hóa học bột black color với tài năng thanh lọc kk. Chất tê liệt là:
 • Dung dịch hóa học này tại đây k phản xạ với Fe2O3?
 • KL này tại đây có tính cứng cao nhất?
 • Chất này tại đây k làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2?
 • Số lão hóa của crom nhập phù hợp hóa học K2Cr2O7 là bao nhiêu??
 • Tên gọi của phù hợp hóa học CH3COOH là gì?
 • Các loại phân đạm đều cung ứng cho tới cây xanh yếu tố này sau đây?
 • Khối lượng kết tủa chiếm được khi cho tới CO dư qua loa ống sứ đựng 11,6 gam bột Fe3O4 nung giá là?
 • Số cặp hóa học xẩy ra phản xạ nhập hỗn hợp chiếm được kết tủa là??
 • Khối lượng MgO nhập X là bao nhiêu?
 • Khối lương bổng fructozơ (C6H12O6) ứng dụng không còn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 dư là bao nhiêu?
 • Este này tiếp sau đây với nhập cuộc phản xạ tráng bạc?
 • Số hóa học ứng dụng được với NaOH nhập hỗn hợp là bao nhiêu?
 • Thí nghiệm được tổ chức như hình vẽ mặt mũi. Hiện tượng xẩy ra vào trong bình đựng hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 là:
 • Khối lượng láo lếu phù hợp bao gồm glyxin và alanin ứng dụng vừa phải đầy đủ với 250 ml hỗn hợp NaOH 1M là bao nhiêu?
 • Kết trái khoáy thử nghiệm của những hóa học X; Y; Z với những dung dịch test được ghi ở trên bảng sau: Chất Thuốc th�
 • Số mol Br2 nhập cuộc phản xạ là??
 • Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, số thí nghiệm thu sát hoạch được kết tủa là bao nhiêu?
 • Khối lượng của láo lếu phù hợp muối bột chiếm được sau phản xạ là?
 • Khối lượng Fe3O4 nhập X là bao nhiêu??
 • Phần trăm lượng Fe đơn hóa học nhập X là bao nhiêu??
 • Khối lượng láo lếu phù hợp sau khoản thời gian nhập cuộc phản xạ năng lượng điện phân?
 • Tính lượng của NaOH nhập cuộc phản xạ với láo lếu phù hợp bao gồm glyxin; axit glutamic và axit metacrylic?
 • Tính lượng láo lếu phù hợp bao gồm Al; Na và BaO?
 • Phần trăm lượng của Y nhập E là bao nhiêu?
 • Tỉ lệ m1 : mét vuông có mức giá trị sớm nhất với độ quý hiếm này sau đây?
 • Tính lượng của láo lếu phù hợp tía etse đều đơn chức??
 • Xác toan công thức kết cấu của X (C5H11NO2)??
 • Tính lượng mol NaOH nhập cuộc phản xạ với 0,02 mol Na3PO4?
 • Cho những sơ trang bị phản xạ theo như đúng tỉ trọng mol:(a) X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O.
 • Số hóa học phản xạ được với hỗn hợp FeCl3 nhập số những hóa học tiếp sau đây là?
 • Số thử nghiệm xẩy ra phản xạ trong số thử nghiệm sau là?
 • Tính m biết sự dựa vào của lượng kết tủa (y gam) nhập số mol Ba(OH)2 (x mol) được trình diễn nhập trang bị thị bên?
 • Trong những thử nghiệm tiếp sau đây, số thử nghiệm với hiện tượng kỳ lạ làm mòn năng lượng điện chất hóa học là?
 • Cho sắt kẽm kim loại M và những hóa học X; Y; Z thỏa mãn nhu cầu sơ trang bị phản xạ sau:M (+ Cl2) → X (+ hỗn hợp Ba(OH)2) → Y (+ CO2, H2O) → Z↓.

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA