chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân

Câu hỏi:

12/08/2019 24,467

A. tinh nghịch bột.

Bạn đang xem: chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong ĐK phù hợp glucozơ lên men tạo nên trở thành khí CO2

A. HCOOH.

B. CH3COOH.

C. CH3CHO.

D. C2H5OH.

Câu 2:

Công thức này sau đó là của xenlulozơ?

A. [C6H7O2(OH)3]n.

B. [C6H8O2(OH)3]n.

C. [C6H7O3(OH)3]n.

D. [C6H5O2(OH)3]n

Câu 3:

Chất nằm trong loại đisaccarit là

A. fructozơ.

B. xenlulozơ.

C. saccarozơ.

D. glucozơ.

Xem thêm: after i lunch i looked for my bag

Câu 4:

Cho những tuyên bố sau:

(1) Fructozơ và glucozơ đều phải có kỹ năng nhập cuộc phản xạ tráng bạc;

(2) Saccarozơ và tinh nghịch bột đều không xẩy ra thủy phân Khi với axit H2SO4 (loãng) thực hiện xúc tác;

(3) Tinh bột được tạo nên trở thành nhập cây cối nhờ quy trình quang quẻ hợp;

(4) Xenlulozơ và saccarozơ đều nằm trong loại disaccarit;

Phát biểu đích thị là

A. (3) và (4).

B. (1) và (3).

C. (1) và (2).

D. (2) và (4)

Câu 5:

Phát biểu này sau đó là đúng?

A. Amilozơ với cấu tạo mạch ko phân nhánh

B. Glucozơ bị lão hóa vì thế H2 (Ni, to).

C. Xenlulozơ với cấu tạo mạch phân nhánh.

D. Saccarozơ không xẩy ra thủy phân.

Câu 6:

Cho những hóa học sau: xenlulozo, hóa học to tát, fructozo, tinh nghịch bột. Số hóa học bị thủy phân nhập hỗn hợp HCl là

A. 1

B. 2

C. 3

Xem thêm: các dạng toán vi ét thi vào lớp 10

D. 4