chất béo là trieste của axit béo với

Chất bự cũng là một trong group dưỡng chất và quan trọng mang đến nhân loại. Vậy hóa học bự đem bộ phận, cấu trúc và đặc điểm thế nào là, hãy nằm trong Kiến Guru dò xét hiểu về Chất bự hóa 12 nhé!

Bạn đang xem: chất béo là trieste của axit béo với

I. Chất bự hóa 12: Khái niệm về hóa học béo

- Chất bự là trieste của glixerol với axit bự, gọi công cộng là triglixerit hay những triaxylglixerol.

- CTCT công cộng của hóa học béo: 

Trong đó: R1, R2, R3 là gốc hiđrocacbon của axit bự, hoàn toàn có thể giống như hoặc không giống nhau.

chat-beo-hoa-12-1

Chất bự hóa 12

- Axit bự là axit đơn chức mạch C lâu năm, ko phân nhánh, đem số cacbon chẵn (thường kể từ 12C cho tới 24C), hoàn toàn có thể no hoặc ko no.

Các axit bự thông thường gặp:

+ Axit bự no:

            C17H35 – COOH: axit stearic.     M = 284 g/mol

            C15H31 – COOH: axit panmitic.  M = 256 g/mol

+ Loại ko no:

             C17H33 – COOH: axit oleic.    M = 282 g/mol

             (cis – CH3[CH2]7CH = CH[CH2]7COOH)

              C17H31 – COOH: axit linoleic. M = 280 g/mol

             (cis – CH3[CH2]4CH = CH – CH2 – CH = CH [CH2]7COOH).

- Một số ví dụ về hóa học béo:

             (C17H35COO)3C3H5       tristearin (tristearoylglixerol).

             (C15H31COO)3C3H5     tripanmitin (tripanmitoylglixerol).

             (C17H33COO)3C3H5     triolein (trioleoylglixerol).

             (C17H31COO)3C3H5      trilinolein (trilinoleoylglixerol).

- Khi mang đến glixerol + n (n ∈ N*) axit bự thì số loại triglixerit được là:

chat-beo-hoa-12-3

Chất bự hóa 12

- Trạng thái tự động nhiên: Chất bự là bộ phận chủ yếu nhập dầu, mỡ động vật hoang dã, ví dụ như: mỡ trườn, gà, heo,...dầu lạc, dầu vừng, dầu dù – liu, ...

chat-beo-hoa-12-2

Chất bự hóa 12

- Tại ĐK thông thường, hóa học bự ở hiện trạng lỏng hoặc rắn.

+ Chất bự lỏng: nhập phân tử đem gốc hiđrocacbon ko no (gốc axit bự ko no).

Một trong những gốc R1, R2 , R3 ko no thì hóa học bự nằm trong hóa học bự lỏng.

Ví dụ: (C17H33COO)3C3H5

+ Chất bự rắn: nhập phân tử đem gốc hiđrocacbon no (gốc axit bự no).

Các gốc R1, R2 , R3 đều no thì hóa học bự tê liệt nằm trong hóa học bự rắn.

Ví dụ: (C17H35COO)3C3H5

- Chất bự ko tan nội địa. Tan chất lượng nhập dung môi cơ học như: nước xà chống, benzen, hexan, clorofom...

- Chất bự nhẹ nhàng rộng lớn nước. Vì bọn chúng nổi bên trên mặt phẳng nước.

III. Chất bự hóa 12: TÍNH CHẤT HÓA HỌC 

Chất bự là trieste nên bọn chúng đem đặc điểm của este như: phản xạ thủy phân nhập môi trường thiên nhiên axit, phản xạ xà chống hóa và phản xạ ở gốc hiđrocacbon.

1. Phản ứng thủy phân:

a. Thủy phân nhập môi trường thiên nhiên axit:

- Đặc điểm: phản xạ thuận nghịch tặc.

- Xúc tác: H+, t0.

- Phương trình tổng quát:

Ví dụ: Thủy phân tristearin:

(C17H35COO)3C3H5 + 3H2O 3C17H35COOH + C3H5(OH)3

          tristearin                                             axit stearic         glixerol

b. Thủy phân nhập môi trường thiên nhiên kiềm (Xà chống hóa):

- Đặc điểm: phản xạ một chiều.

- Điều kiện: t0.

Xem thêm: công thức tính điện dung

- Phương trình tổng quát:

Ví dụ: Thủy phân tristearin:

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

              tristearin                                   natri stearat            glixerol

- Muối nhận được sau phản xạ là bộ phận chủ yếu của xà chống nên được gọi là phản xạ xà chống hóa.

Lưu ý:  - Khi thủy phân hóa học bự luôn luôn nhận được glixerol.

             - Sơ loại thủy phân hóa học bự nhập hỗn hợp bazơ:

                    Triglixerit   + 3OH- Muối   + Glixerol.

     Vì vậy       

- Báo toàn khối lượng: m triglixerit  +  m bazơ  =  m muối  +  m glixerol

* Chỉ số axit: là số mg KOH cần thiết nhằm dung hòa lượng axit dư đem trong một gam hóa học bự.

Thường thì đề bài bác tiếp tục mang đến thuộc tính với NaOH cần thiết xem xét nhằm quy thay đổi.

Khi hóa học bự đem axit dư, NaOH vừa phải đầy đủ thì:

Tính cho một gam hóa học béo:

           naxit béo = nOH- (phản ứng với axit béo) (mmol↔mili mol)

🢚Chỉ số axit =    

Chỉ số axit cho thấy thêm chừng tươi tắn của hóa học bự. Chỉ số này càng tốt thì hóa học bự càng ko chất lượng, đã trở nên phân bỏ thường hay bị lão hóa một trong những phần.

* Chỉ số este: là số mg KOH cần thiết nhằm thuộc tính không còn lượng hóa học bự đem trong một gam hóa học bự.

   Ta có:

Tính cho một gam hóa học béo:

           + ntriglixerit = nglixerol;  nKOH = nOH = 3ntriglixerit (mili mol↔m.mol)

           🢚Chỉ số este =

* Chỉ số xà chống = chỉ số axit + chỉ số este.

Chỉ số xà chống là số miligam KOH quan trọng nhằm dung hòa những axit tự tại và thủy phân trọn vẹn lượng este đem nhập một gam hóa học bự.

  Chỉ số xà chống =

2. Phản ứng ở gốc hiđrocacbon:

a. Phản ứng nằm trong (Đối với hóa học bự lỏng):

- Cộng  H2: Biến hóa học bự lỏng trở nên hóa học bự rắn (không no trở nên no).

    Ví dụ:

Trong từng gốc C17H31COO đem nhì nối song, nên 3 gốc tiếp tục cùng theo với 6 phân tử hiđro tạo nên gốc axit no ứng.

Phản ứng này gửi hóa học bự lỏng trở nên hóa học bự rắn thuận tiện mang đến việc vận gửi hoặc trở nên bơ tự tạo và nhằm phát hành xà chống.

- Cộng Br2 hỗn hợp, I2,…: tương tự động như phản xạ nằm trong của những hiđrocacbon ko no tiếp tục học tập.

    Ví dụ:

b. Phản ứng oxi hóa:

- Oxi hóa trọn vẹn tạo nên CO2 và H2O:

   Ví dụ:

- Oxi hóa ko trọn vẹn, những link C=C nhập hóa học bự lỏng bị lão hóa chậm chạp vị oxi bầu không khí tạo nên peoxit, hóa học này phân bỏ tạo nên anđehit đem mùi hương không dễ chịu (hôi, khét,..) thực hiện mang đến dầu mỡ bị thiu, tổn hại cho tất cả những người ăn.

Hoặc với dầu, mỡ khi rán đã trở nên oix hóa một trong những phần tạo nên anđehit, ko đảm đảm bảo an toàn sinh tin cậy đồ ăn thức uống. Vì vậy, ko dùng lại dầu, mỡ tiếp tục rán.

IV. Chất bự lớp 12: Ứng dụng

1. Vai trò của hóa học bự nhập cơ thể:

- Chất bự là đồ ăn cần thiết của nhân loại, hỗ trợ tích điện và mối cung cấp đủ chất mang đến nhân loại.

- Nhờ những phản xạ sinh hóa phức tạp, hóa học bự bị lão hóa chậm chạp trở nên CO2, H2O và tích điện.

- Chất bự ko dùng được thu thập trong những tế bào mỡ.

- Chất bự là nguyên vật liệu nhằm tổ hợp một vài hóa học quan trọng không giống mang đến khung người.

2. Ứng dụng nhập công nghiệp:

- Phần rộng lớn dùng làm pha trộn xà chống và glixerol.

- Chất bự còn dùng làm phát hành một vài đồ ăn thức uống khác ví như mì sợi, loại vỏ hộp,...

Xem thêm: việt nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của ấn độ

chat-beo-hoa-12-4

Chất bự hóa 12

Chất bự đem tầm quan trọng cần thiết nhập cuộc sống của nhân loại. Vói những kỹ năng về Chất bự hóa 12, những em cần thiết nắm vững đặc điểm của bọn chúng nhằm đảm bảo an toàn chất lượng mang đến sức mạnh và cả mang đến việc tiếp thu kiến thức bên trên lớp.