các sắc tố quang hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền cho nhau theo sơ đồ nào sau đây là đúng

Câu hỏi:

03/08/2021 85,299

A. Diệp lục b. carotenoit, diệp lục a, diệp lục a ở trung tâm phản xạ.

Bạn đang xem: các sắc tố quang hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền cho nhau theo sơ đồ nào sau đây là đúng

B. Carotenoit, diệp lục a, diệp lục b, diệp lục a ở trung tâm phản xạ.

C. Carotenoit, diệp lục b, diệp lục a, diệp lục a ở trung tâm phản xạ.

Đáp án chủ yếu xác

D. carotenoit, diệp lục a, diệp lục a ở trung tâm phản xạ.

Đáp án nên chọn là C.

Các sắc tố quang đãng thích hợp hấp phụ tích điện khả năng chiếu sáng và truyền cho tới diệp lục a ở trung tâm phản xạ theo đòi sơ đồ: Carotenoit, diệp lục b, diệp lục a, diệp lục a ở trung tâm phản xạ.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dạng đột thay đổi gen nào là tại đây thực hiện cho tới số links hiđrô của gen gia tăng một liên kết?

A. Thay thế một cặp (A-T) vày một cặp (G-X).

B. Thay thế một cặp (G-X) vày một cặp (A-T).

C. Thêm một cặp (A-T).

D. Mất một cặp (A-T).

Câu 2:

Cho những tuyên bố sau đây:

(1) Quá trình khử NO3- triển khai nhờ enzym nitrogenaza.

(2) Dung dịch nhập mạch mộc đa phần là những axit amin.

(3) Vi trùng nhập khu đất không tồn tại lợi cho tới thực vật là vi trùng phản nitrat hóa.

(4) Nơi sau cùng nước và những khoáng chất hòa tan nên trải qua trước lúc nhập khối hệ thống mạch dẫn của rễ là tế bào nội tị nạnh.

Số tuyên bố đích thị là:

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Câu 3:

Năm 1928, Kapetrenco đang được tổ chức lại cây cải bắp (loài Brassica 2n = 18) với cây cải củ (loài Raphanus 2n = 18) dẫn đến cây lại không giống loại, đa số những cây lai này đều bất thụ, một vài cây lại tình cờ bị đột thay đổi con số NST thực hiện tăng gấp hai cỗ NST tạo nên trở thành những thể tuy nhiên nhị bội. Trong những điểm sáng sau, sở hữu từng nào điểm sáng là sai với thể tuy nhiên nhị bội này?

(1) Mang vật hóa học DT của nhị loại thuở đầu.

Xem thêm: dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

(2) Trong tế bào sinh chăm sóc, những NST tồn bên trên trở thành từng group, từng group bao gồm 4 NST tương đương.

(3) Có kỹ năng sinh đẻ hữu tính.

(4) Có loại gen đồng thích hợp tử về toàn bộ những cặp gen.

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Câu 4:

Khi nói đến đột thay đổi chênh chếch bội, tuyên bố nào là sau đó là đúng?

A. Ở tế bào sinh dục, đột thay đổi chênh chếch bội chỉ xẩy ra so với cặp NST nam nữ nhưng mà ko xẩy ra so với cặp NST thông thường.

B. Ở và một loại tần số xẩy ra đột thay đổi chênh chếch bội thể ko nhiễm thông thường cao hơn nữa đột thay đổi chênh chếch cỗ dạng thể một nhiễm.

C. Đột thay đổi chênh chếch bội rất có thể xẩy ra nhập nguyên vẹn phân trong số tế bào sinh chăm sóc tạo hình nên thể cẩn.

D. Đột thay đổi chênh chếch bội được đột biến bởi rối loàn phân bào thực hiện cho tới toàn bộ những cặp NST tương đương đều ko phân li.

Câu 5:

Các nút xoắn nhập cấu tạo siêu hiển vi của NST điển hình nổi bật ở loại vật nhân thực được kí hiệu thứu tự theo đòi 2 lần bán kính là 11nm; 30nm , 300nm.

A. sợi siêu xoắn (vùng xếp cuộn), sợi hóa học nhiễm sắc, sợi cơ bạn dạng.

B. sợi cơ bạn dạng, sợi hóa học nhiễm sắc, sợi siêu xoắn (vùng xếp cuộn).

C. sợi hóa học nhiễm sắc, sợi cơ bạn dạng, sợi siêu xoắn (vùng xếp cuộn).

D. sợi cơ bạn dạng, sợi siêu xoắn (vùng xếp cuộn), sợi hóa học nhiễm sắc.

Câu 6:

Ở thực vật, bay tương đối nước ra mắt qua:

A. rễ cây và lá cây.

B. lớp sáp và cutin.

C. lớp vỏ bên trên thân thích cây.

Xem thêm: đặc điểm của thấu kính hội tụ

D. khí khổng và lớp cutin.