các đề toán lớp 3Bạn đang xem: các đề toán lớp 3Bộ Đề ganh đua Toán lớp 3 năm 2023 tinh lọc, đem đáp án không thiếu Học kì 1 & Học kì 2 sách Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân trời phát minh gom Giáo viên và bố mẹ đạt thêm tư liệu Đề ganh đua Toán lớp 3 kể từ cơ gom học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài xích ganh đua môn Toán lớp 3.

Đề ganh đua Toán lớp 3 (năm 2023 mới mẻ nhất)

Xem test Đề Toán 3 KNTT Xem test Đề Toán 3 CTST Xem test Đề Toán 3 CD

Chỉ kể từ 200k mua sắm đầy đủ cỗ đề ganh đua Toán lớp 3 cả năm (mỗi cỗ sách) phiên bản word đem điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi
 • Top 30 Đề ganh đua Toán 3 Giữa kì một năm 2023 đem đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề ganh đua Toán 3 Học kì một năm 2023 đem đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì hai năm 2023 đem đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì hai năm 2023 đem đáp án

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán 3 năm 2023 đem đáp án (30 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (4 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 - Cánh diều

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (4 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh đem đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời phát minh đem đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

Xem test Đề Toán 3 KNTT Xem test Đề Toán 3 CTST Xem test Đề Toán 3 CD


Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 (cả phụ thân sách)

Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 1 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 (sách mới)

Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 2 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần trăng tròn (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần trăng tròn (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 21 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 23 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 32 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 33 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 33 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 35 (cả phụ thân sách)
 • Bài tập luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 35 (sách mới)

Bài tập luyện hằng ngày lớp 3

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 3

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài tập luyện Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

 • Bài tập luyện Toán lớp 3

 • Bài tập luyện Toán lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài tập luyện Toán lớp 3 Cánh diều

Ôn hè lớp 3 lên lớp 4

 • Ôn hè Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4
 • Ôn hè Toán lớp 3 lên lớp 4

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề ganh đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số 36 525 hiểu là:

A. Ba mươi sáu ngàn năm trăm nhị mươi lăm.

B. Ba mươi sáu ngàn nhị trăm năm mươi lăm.

C. Ba sáu năm 2 năm.

D. Ba mươi sáu ngàn năm 2 năm.

Câu 2. Chữ số 7 nhập số 54 766 có mức giá trị là:

A. 70

B. 700

C. 7 000

D. 7

Câu 3. Làm tròn xoe số 83 240 cho tới hàng trăm ngàn tớ được số:

A. 83 000

B. 90 000

C. 80 000

D. 80 300

Câu 4. Số ngay tắp lự trước của số 10 001 là số nào?

A. 10 002

B. 10 011

C. 10 000

D. trăng tròn 001

Câu 5. Tháng này tại đây đem 30 ngày?

A. Tháng Năm

B. Tháng Mười hai

C. Tháng Ba

D. Tháng Sáu

Câu 6. Giá trị của biểu thức 21 576 – 2 343 + 1 000

A. trăng tròn 000

B. 18 233

C. trăng tròn 233

D. 18 000

Câu 7. Chu vi hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 12 centimet và chiều rộng lớn 8 centimet là:

A. 40 cm

B. trăng tròn cm

C. 96 cm

D. 22 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính

27 583 + 38 107

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

70 236 – trăng tròn 052

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

11 170 × 4

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

42 987 : 7

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

Câu 9. Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 5 × (9 280 + 9 820)

= ………………………………….

= ………………………………….

b) (78 156 – 2 829) : 3

= ………………………………….

= ………………………………….

Câu 10. Số?

2 m = ……. mm

5 l = ……. ml

5 kilogam = …….. g

4 km = ……. m

2 000 g = ………. kg

7 00 centimet = ……… m

Câu 11.Số?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (4 đề)

Diện tích hình vuông vắn ABCD là …… cm2

Câu 12. Giải toán?

Tháng trước Khu di tích lịch sử đón 42 300 khách hàng tham lam quan tiền. Do tác động của dịch Covid – 19, mon này khách hàng tham lam quan tiền đang được giảm sút 3 phen đối với mon trước. Hỏi con số khách hàng cho tới tham lam quan tiền Khu di tích lịch sử nhập cả nhị mon là bao nhiêu?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Số?

Mẹ mua sắm trứng không còn trăng tròn 000 đồng và mang đến cô phân phối trứng tờ 1000 đồng. Cô phân phối trứng trả lại u 4 tờ chi phí. Khả năng hoàn toàn có thể xẩy ra là:

- Cô phân phối trứng trả lại u …... tờ 5 000 đồng, ….. tờ trăng tròn 000 đồng và tờ 50 000 đồng.

- Cô phân phối trứng trả lại u …... tờ trăng tròn 000 đồng.

- Cô phân phối trứng trả lại u ...… tờ 10 000 đồng và …... tờ 50 000 đồng

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề ganh đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số lớn số 1 trong những số 37 900, 14 200, 58 287, 9 278 là:

A. 58 287

B. 37 900

C. 14200

D. 9 278

Câu 2. Cho hình trụ tâm O

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (4 đề)

Đường kính của hình trụ tâm O bên trên là:

A. OA

B. OC

C. OB

D. BC

Câu 3:Số người hiến ngày tiết nhập tuần:

Ngày

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

Số người

9

8

3

9

10

18

20

Số người cho tới hiến ngày tiết trong thời gian ngày Thứ Sáu nhiều hơn thế trong thời gian ngày loại Ba là từng nào người?

A.12

B. 2

C. 8

D. 3

Câu 4. Sắp xếp những số sau theo đòi trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: III, V, I, XIX

A. III, V, I, XIX

B. I, III, V, XIX

C. XIX, V, III, I

D. V, XIX, I, III

Câu 5. Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (4 đề)

A. 12 cm2

B. 12 cm

C. 10 cm2

D. 10 cm

Câu 6: Một vỏ hộp đựng 10 viên bi: 3 viên bi đỏ rực, 5 viên bi vàng, 2 viên bi white. Lan bịt đôi mắt lấy tình cờ một viên bi. Khả năng này tại đây không thể xảy ra:

A. Lan hoàn toàn có thể lấy được viên bi đỏ rực

B. Lan hoàn toàn có thể lấy được viên bi vàng

C. Lan hoàn toàn có thể lấy được viên bi trắng

D. Lan hoàn toàn có thể lấy được viên bi xanh

Câu 7: Mua 5 quyển vở không còn 35 000 đồng. Hỏi mua sắm một quyển vở không còn từng nào tiền?

A. 7 000 chi phí

B. 7 000 tiền

C. 7 000 đồng

D. 5 000 đồng

Phần 2. Tự luận

Xem thêm: màn hình nền điện thoại

Câu 8:Tìm bộ phận không biết trong những quy tắc tính sau:

a) .............. : 5 = 30

b) 2 × ...................... = 1 866

c) .............. – 3 256 = 8 462

d) 1 536 + ..................... = 6 927

Câu 9. Đặt tính rồi tính

85 462 + 4 130

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

77 208 – 68 196

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

21 724 × 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

82 485 : 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

Câu 10: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 14 738 + 460 – 3 240

= ..............................................

= ..............................................

b) 9 015 × 3 × 2

= ..............................................

= ..............................................

c) (24 516 – 4 107) : 3

= ..............................................

= ..............................................

d) 7 479 + 3 204 × 5

= ..............................................

= ..............................................

Câu 11. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (4 đề)

a) Diện tích hình A to hơn diện tích S hình B.Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (4 đề)

b) Chu vi hình A to hơn chu vi hình B.Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (4 đề)

c) Diện tích hình A cấp gấp đôi diện tích S hình B.Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (4 đề)

d) Tổng diện tích S nhị hình là 10 cm2.Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (4 đề)

Câu 12.Giải toán

Có phụ thân kho chứa chấp dầu, từng kho chứa chấp 10 000 l. Người tớ đã mang lên đường 12 000 l dầu. Hỏi phụ thân kho cơ sót lại từng nào lít dầu?

Bài giải

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Câu 13. Tìm chữ số tương thích điền nhập dù trống không.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (4 đề)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề ganh đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Một trang trại trồng 3 255 cây coffe. Bác dân cày trình bày “Nông trại của tôi trồng khoảng chừng 3 300 cây cà phê”. Hỏi Bác đã từng tròn xoe số kilomet coffe cho tới sản phẩm nào?

A. Hàng đơn vị

B. Hàng chục

C. Hàng trăm

D. Hàng nghìn

Câu 2: Cái nón có mức giá 25 000 đồng, hình mẫu dù có mức giá 70 000 đồng. Cái nón rẻ mạt rộng lớn hình mẫu dù từng nào chi phí ?

A. 44 000 đồng

B. 54 000 đồng

C. 45 000 đồng

D. 35 000 đồng

Câu 3. Cho hình vuông vắn và hình chữ nhật đem những độ cao thấp như hình vẽ.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời phát minh đem đáp án (4 đề)

Diện tích hình vuông vắn …… diện tích S hình chữ nhật.

Từ tương thích nhằm điền nhập khu vực chấm là

A. Bằng

B. Lớn hơn

C. Nhỏ hơn

D. Không đối chiếu được

Câu 4. Giang đem 3 cây bút chì, 1 thước kẻ và 1 cây bút mực. Giang nhắm đôi mắt và lựa chọn 2 nhập phụ thân vật dụng bên trên. Phát biểu này tại đây không đúng

A. Giang hoàn toàn có thể lấy được 2 hình mẫu cây bút chì

B. Giang hoàn toàn có thể lấy được một hình mẫu cây bút chì và 1 hình mẫu cây bút mực

C. Giang hoàn toàn có thể lấy được 2 hình mẫu cây bút mực

D. Giang hoàn toàn có thể lấy được một cây bút chì và 1 thước kẻ

Câu 5. Số lớn số 1 trong những số: trăng tròn 467; 32 508; 11 403; 15 927 là

A. trăng tròn 467

B. 32 508

C. 11 403

D. 15 927

Câu 6. Tháng này tại đây đem 31 ngày

A. Tháng Hai

B. Tháng Sáu

C. Tháng Chín

D. Tháng Bảy

Câu 7. Một sợi dây khá dài 30 249 centimet được phân thành 9 đoạn nhiều năm đều nhau. Hỏi từng đoạn nhiều năm từng nào xăng - ti – mét?

A. 3 360 cm

B. 3 361 cm

C. 3 350 cm

D. 3 360 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời phát minh đem đáp án (4 đề)

Câu 9. Đặt tính rồi tính

10 760 × 9

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

15 208 : 5

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

54 316 – 3 897

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

28 561 + 11 324

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 1 800 – 850 : 5

= .............................................

= .............................................

b) 100 000 – 16 000 × 5

= .............................................

= .............................................

c) 800 × 3 + 27 000

= .............................................

= .............................................

d) 94 000 : 4 × 3

= .............................................

= .............................................

Câu 11. Cho bảng số liệu về con số gà của những hộ gia đình:

Hộ gia đình

Số lượng gà

Bác Hùng

17 con

Bác Nam

9 con

Bác Tiến

31 con

Bác Hoàng

24 con

a) Hộ mái ấm gia đình này đem con số gà nhiều nhất?

................................................................................................................

b) Hộ mái ấm gia đình này đem con số gà không nhiều nhất?

................................................................................................................

c) mái ấm chưng Hoàng đem nhiều hơn thế mái ấm gia đình chưng Hùng từng nào con cái gà?

................................................................................................................

Câu 12. Giải toán

Bác Hùng dự trù xây một mái ấm không còn 78 000 viên gạch men. Bác Hùng đang được mua sắm 3 phen, từng phen 18 000 viên gạch men. Hỏi theo đòi dự trù, chưng Hùng còn cần mua sắm từng nào viên gạch men nữa?

Bài giải

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Câu 13. Tìm số đem 3 chữ số, hiểu được Lúc xoá vứt chữ số 7 ở sản phẩm đơn vị chức năng, tớ được số mới mẻ thông thường số cần dò la là 331.

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
Lưu trữ: Đề ganh đua Toán lớp 3 (sách cũ)

Xem test Đề Toán 3 KNTT Xem test Đề Toán 3 CTST Xem test Đề Toán 3 CD

Xem thêm thắt đề ganh đua những môn học tập lớp 3 tinh lọc, đem đáp án hoặc khác:

 • Đề ganh đua Tiếng Việt 3
 • Đề ganh đua Tiếng Anh 3
 • Đề ganh đua Tin học tập lớp 3

Đã đem điều giải bài xích tập luyện lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 3 Cánh diều

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề ganh đua Tiếng Việt 3 đem đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.Giải bài xích tập luyện lớp 3 những môn học

Xem thêm: 10 / 10 bằng mấy