các dạng toán lớp 4

Lớp 4 được reviews rằng lịch trình học tập năng rộng lớn lớp 5 và những lớp không giống thật nhiều. nên là, lúc học lớp 4, nếu như những bé xíu học tập chất lượng tốt, lên lớp 5 tiếp tục đặc biệt nhẹ dịu. Hôm ni,  WElearn gia sư tiếp tục tổ hợp các dạng toán lớp 4 thông thường gặp sẽ giúp những bé xíu học tập vững vàng kỹ năng môn toán rộng lớn. Cùng bám theo dõi nhé!

Bạn đang xem: các dạng toán lớp 4

>>>> Xem thêm: Gia sư Lớp 4

1. Các dạng bài bác tập dượt Lớp 4

Dạng 1: Tìm nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhì số tê liệt.

Công thức:

 • Số rộng lớn = (Tổng + Hiệu): 2 = Tổng – số bé
 • Số bé xíu = (Tổng – Hiệu): 2 = Tổng – số lớn

Ví dụ: Hãy cho thấy nhì số khi đem tổng là 24 và hiệu là 6 

Giải: 

 • Số rộng lớn nên mò mẫm là: (24 + 6) : 2 = 15
 • Số bé xíu nên mò mẫm là: (24 – 6) : 2 = 9

Dạng 2: Tìm nhì số lúc biết tổng – tỉ và hiệu – tỉ

Các bước thực hiện bài:

Bước 1: Vẽ sơ đồ dùng tóm tắt

Bước 2: 

 • Tính tổng số phần cân nhau lúc biết tổng,
 • Tính hiệu số phần cân nhau lúc biết hiệu

Bước 3: Công thức tính

 • Đề bài bác mang đến tổng 2 số: 
  • Số loại nhất = (Tổng : tổng số phần vày nhau) x số phần của số loại nhất
  • Số loại nhì = (Tổng : tổng số phần vày nhau) x số phần của số loại nhì = Tổng – số loại nhất
 • Đề bài bác mang đến hiệu 2 số:
  • Số loại nhất = (Hiệu : hiệu số phần vày nhau) x số phần của số loại nhất
  • Số loại nhì = (Hiệu : hiệu số phần vày nhau) x số phần của số loại nhì = Tổng – số loại nhất

Ví dụ câu hỏi Hiệu – tỉ

Năm ni, u vội vã con cái 4 chuyến về số tuổi tác. Trong 3 năm vừa qua, số tuổi tác của u nhiều hơn thế nữa số tuổi tác của con cái là 27. Hỏi trong năm này u từng nào tuổi? Con từng nào tuổi?

Giải: 

Hiệu số tuổi tác của 2 u con cái sẽ không còn lúc nào thay đổi. Vì con cái tăng từng nào tuổi tác thì u cũng tăng từng ấy tuổi tác.

Tuổi u vội vã 4 chuyến con cái → Hiệu số phần cân nhau là 3 phần

 • Số tuổi tác con cái là: 27 : 3 x 1 = 9
 • Số tuổi tác của u là 27 : 3 x 4 = 36

Ví dụ câu hỏi Tổng – tỉ

Tổng số tuổi tác của 2 u con cái là 55 tuổi tác. Tuổi u rộng lớn 4 chuyến tuổi tác con cái, tính tuổi tác của từng người.

Các bài bác tập dượt thông thường bắt gặp lớp 4

Các bài bác tập dượt thông thường bắt gặp lớp 4

Giải: 

Mẹ vội vã 4 chuyến tuổi tác con cái → Tổng số phần cân nhau 5

 • Tuổi con cái là: 55 : 5 = 11
 • Tuổi u là: 55 : 5 x 4 = 44

Dạng 3: Tìm tầm cộng

Công thức: Trung bình nằm trong = (Số loại 1 + Số thứ hai +…+ Số loại n) : n

Ví dụ: Tìm tầm nằm trong của 3 số: 27 29 và 25

Giải: Trung bình nằm trong của 3 số là: (27 + 29 + 25) : 3 = 27

Dạng 4: Bài tập dượt về phát âm, viết lách, kết cấu số tự động nhiên

Lý thuyết:

 • Lớp đơn vị chức năng bao gồm 3 hàng: mặt hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, mặt hàng trăm
 • Lớp ngàn bao gồm 3 hàng: mặt hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng nghìn nghìn
 • Lớp triệu gồm: Hàng triệu, hàng trăm triệu, mặt hàng tăm triệu

Ví dụ: Đọc những số sau:

 • 100000: Một trăm nghìn
 • 123 000 209: Một trăm nhì mươi tía triệu nhì trăm lẻ chín

Dạng 5: Bài tập dượt về tính chất, mò mẫm bộ phận không biết của luật lệ tính

Dạng bài bác Tìm x

Nguyên tắc

 • Muốn mò mẫm số hạng không biết tao lấy tổng trừ chuồn số hạng tiếp tục biết
 • Muốn mò mẫm quá số không biết, tao lấy tích trừ chuồn quá số tiếp tục biết
 • Muốn mò mẫm số trừ, tao lấy số bị trừ trừ chuồn hiệu
 • Muốn mò mẫm số bị trừ, tao lấy hiệu cùng theo với số trừ
 • Muốn mò mẫm số bị phân chia, tao lấy thương nhân với số chia
 • Muốn mò mẫm số phân chia, tao lấy số bị phân chia chia mang đến thương
 • Trong câu hỏi phân chia đem số dư, mong muốn mò mẫm số bị phân chia tao lấy thương nhân với số phân chia nằm trong số dư
 • Trong câu hỏi phân chia đem số dư, mong muốn mò mẫm số phân chia tao lấy số bị phân chia trừ mang đến số dư rồi phân chia mang đến thương

Lưu ý: 

 • Trong biểu thức đem cả luật lệ nằm trong – trừ và luật lệ nhân – phân chia, tao nên thực hiện nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau
 • Trong biểu thức chỉ mất luật lệ nằm trong – trừ hoặc luật lệ nhân – phân chia, tao thực hiện trừ ngược sang trọng phải
 • Trong biểu thức đem vết ngoặc, tao là vô ngoặc trước và bám theo loại tự: () → [] → {}

Ví dụ: Tìm x

(10 + X) x 5 – 2 = 123

(10 + X) x 5 = 125

10 + X = 25 => X = 15

Dạng bài bác Đặt tính rồi tính

Nguyên tắc: Đặt những bộ phận của luật lệ tính trực tiếp cột cùng nhau. Hàng đơn vị chức năng trực tiếp với mặt hàng đơn vị chức năng, hàng trăm trực tiếp với mặt hàng chục

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 45672 + 90234

            45672

 • 90234

          135906

Dạng 6: Bài tập dượt về thay đổi đơn vị chức năng đo đại lượng

Nguyên tắc

 • Khối lượng: Tấn, tạ, yến, kilogam, hg, dag, g (1 tấn = 10 tạ = 100 yến = 1000kg = 10000 hg = 100000 dag = 1000000g)
 • Độ dài: Km, hm, dam, m, dm, centimet, milimet (1 km = 10 hm = 100 dam = 1000m = 10000 dm = 100000 centimet = 1000000mm)
 • Diện tích: mét vuông, dm2, cm2 (1 km2 = 100 hm2 = 10000 dam2 = 100000m2 = 1000000 dm2 = 10000000 cm2 = 100000000mm2)

Ví dụ: Viết số tương thích vô khu vực chấm:

 • 1 tấn = 10 tạ;
 • 2 tấn 3 tạ = 23 tạ;
 • 4 tấn 6 kilogam = 4006kg;

Dạng 7: Bài tập dượt về tính chất chu vi và mặc tích

Công thức tính chu vi: 

 • Hình chữ nhật, hình tam giác, hình vuông: Tổng phỏng nhiều năm những cạnh
 • Hình tròn: 3,14 x Đường kính = 3,14 x 2 x Bán kính

Công thức tính diện tích

 • Hình vuông: Độ nhiều năm một cạnh nhân với chủ yếu nó
 • Hình chữ nhật: Tích chiều nhiều năm nhân nhiều rộng
 • Hình tam giác: Độ nhiều năm lòng nhân độ cao phân chia 2
 • Hình thang: (đáy rộng lớn + lòng bé) x độ cao : 2
 • Hình tròn: Bán kính x nửa đường kính x 3,14 = 4 2 lần bán kính x 2 lần bán kính x 314
 • Hình bình hành: Độ nhiều năm lòng nhân chiều cao
 • Hình thoi: Tích 2 đàng chéo

Các dạng toán cơ phiên bản lớp 4

Các dạng toán cơ phiên bản lớp 4

Ví dụ: Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 24 m và chiều rộng lớn 18m.

 • Chu vi: (24 + 18) x 2 = 84 m
 • Diện tích: 24 x 8 = 192 m2

Dạng 8: Bài tập dượt về những luật lệ tính

Ví dụ: Tính vày nhì cơ hội 143 x (76 + 24)

 • Cách 1: 143 x (76 + 24) = 143 x 100 = 14300
 • Cách 2: 143 x (76 + 24) = 143 x 76 + 143 x 24 = 10868 + 3432 = 14300

Dạng 9: Bài tập dượt về tín hiệu phân chia không còn mang đến 2, 3, 5, 9

Nguyên tắc:

 • Các số phân chia không còn mang đến 2: Tận nằm trong là 2, 4, 6, 8, 0
 • Chia không còn mang đến 5: Tận nằm trong là 0 và 5
 • Chia không còn mang đến 2 và 5: Tận nằm trong là 0
 • Chia không còn mang đến 3: Tổng những chữ số phân chia không còn mang đến 3
 • Chia không còn mang đến 9: Tổng những chữ số phân chia không còn mang đến 9
 • Số phân chia không còn mang đến 9 tiếp tục phân chia không còn mang đến 3 tuy nhiên số phân chia không còn mang đến 3 ko Chắn chắn tiếp tục phân chia không còn mang đến 9

Ví dụ: Tìm chữ số tương thích điền vô dù rỗng nhằm được:

 1. 13… phân chia không còn mang đến 3;
 2. 4…0 phân chia không còn 9;
 3. 24… phân chia không còn cho tất cả 3 và 5;
 4.  47… phân chia không còn cho tất cả 2 và 3;

Giải: 

 1. 1 + 3 = 4. Số phân chia không còn mang đến khi tổng nó phân chia không còn mang đến 3 → điền vô khu vực rỗng số 2 sẽ được tổng là 6 ( 1 + 3 + 2)
 2. 4 + 0 = 4. Số phân chia không còn mang đến khi tổng nó phân chia không còn mang đến 9 → điền vô khu vực rỗng số 5 sẽ được tổng là 9 ( 4 + 5 + 0)
 3. 2 + 4 = 6 → thỏa phân chia không còn mang đến 3. Để phân chia không còn mang đến 5 thì tận nằm trong được xem là 0 nhằm phù hợp
 4. 4 + 7 = 12 → thỏa phân chia không còn mang đến 3. Để phân chia không còn mang đến 2 thì tận nằm trong được xem là số 0 nhằm phù hợp

Dạng 10: Bài tập dượt về phân số

Rút gọn gàng phân số

Quy tắc: Chia cả tử và hình mẫu của phân số cho những số tương thích sẽ được phân số tối giản nhất

Ví dụ:

→ Chia cả tử và hình mẫu mang đến 2

→ Chia cả tử và hình mẫu mang đến 27

Tìm phân số của một số

Ví dụ: Mẹ 49 tuổi tác, tuổi tác con cái vày 2/7 tuổi tác u. Hỏi con cái từng nào tuổi?

Giải: Tuổi con cái vày 2/7 tuổi tác u → Tuổi u 7 phần, tuổi tác con cái 2 phần

Tuổi con cái là: 49 : 7 x 2 = 15 tuổi

Dạng 11: Bài toán về tỉ số

Quy tắc: Để tính tỷ số thân thích 2 số, tao lấy một trong những phân chia mang đến số sót lại. Sau tê liệt rút gọn gàng phân số mà đến mức tối giản

Ví dụ: Tính tỉ số thân thích 27 và 51

Xem thêm: all of us are dead

27 : 51c= 2751=917

2. Bài tập dượt áp dụng các dạng Toán Lớp 4

Bài 1: Xe loại nhất chở được 25T mặt hàng, xe cộ loại nhì chở 35 tấn mặt hàng. Xe loại tía chở rộng lớn tầm nằm trong 3 xe cộ là 10. Hỏi xe cộ loại 3 chở từng nào tấn hàng?

Bài 2: Xe loại nhất chở được 25T mặt hàng, xe cộ loại nhì chở 35 tấn mặt hàng. Xe loại tía chở thông thường tầm nằm trong 3 xe cộ là 10. Hỏi xe cộ loại 3 chở từng nào tấn hàng?

Bài 3:

 1. a) Tìm 2 số chẵn liên tục đem tông vày 4010.
 2. b) Tìm nhì số ngẫu nhiên đem tổng vày 2345 và thân thích bọn chúng đem 24 số ngẫu nhiên.

Bài 4:

 1. Có từng nào số chỉ mất 3 chữ số
 2. Có từng nào số đem 3 chữ số đều lẻ.

Bài 10: Tổng số tuổi tác của nhì thân phụ con cái là 64. Tìm số tuổi tác từng người biết tuổi tác thân phụ thông thường 3 chuyến tuổi tác 5n là 4 tuổi

Bài 6. Viết những số sau:

a/ Hai trăm linh tía nghìn:……………………………………………………………………

b/ Một triệu chín trăm tứ mươi nhì ngàn tía trăm:………………………………………

c/ Ba trăm linh tám triệu ko ngàn chín trăm sáu mươi hai:……………………………..

Bài 7. Tìm x:

a/ x + 456788 = 9867655

b/ x – 23345 = 9886

c/ 283476 + x = 986352

d/ hắn × 123 = 44772

Bài 8. Đặt tính rồi tính:

224454 + 98808

200000 – 9876

5454 x 43

654 x 508

39212 : 43

10988 : 123

Bài 9. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a/ 12347 + 23455 + 76545

b/ 123 x 4 x 25

c/ 2 x 4 x 25 x 50

d/ (450 x 27) : 50

Bài 10. Viết số tương thích vô khu vực chấm:

a/ 20000 kilogam = ……tạ;

b/ 12000 tạ = ……tấn;

c/ 45000 g = .…kg;

d/ 23000kg = ….tấn

e/ 3456 kilogam = ……tấn…….kg;

g/ 1929 g = …….kilogam ….. g;

h/ 349 kilogam =…….tạ……kg

Các dạng toán cơ phiên bản lớp 4

Các dạng toán cơ phiên bản lớp 4

Bài 11. Viết số tương thích vô khu vực chấm:

a/ 3 km = ………m;

b/ 3km 54m =……..m;

c/ 12 m = …….dm;

d/ 7m 4cm = ……cm

g/ một nửa km = …….m;

h/ 1/5 m = …….cm;

i/ 2600dm = …….m;

k/ 4200cm = ……m;

Bài 12. Viết số tương thích vô khu vực chấm

a/ 5m2 = …….dm2;

b/ 12 dm2 = ……..cm2;

c/ 3m2 = ……..cm2;

d/23m2 = ………..cm2

e/ 4500dm2= …….m2;

g/ 30000cm2= ……….dm2;

h/ 1200000m2=……………m2

Bài 13. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 24 m và chiều rộng lớn 18m.

Bài 14. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 4dm và chiều rộng lớn 36cm.

Bài 15. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 18cm và chiều rộng lớn thông thường chiều nhiều năm 2cm.

Bài 16. Một thị xã có được 215 vỏ hộp cây viết chì color, từng vỏ hộp đem 24 cây viết chì. Huyện tê liệt chia đều cho 2 bên số cây viết chì color tê liệt mang đến 86 lớp. Hỏi từng lớp có được từng nào cây viết chì color.

Bài 17. Một xe cộ xe hơi chở 27 bao gạo, từng bao nặng nề 50kg và chở 25 bao mì, từng bao nặng nề 30 kilogam. Hỏi xe cộ tê liệt chở toàn bộ từng nào ki –lô-gam gạo và mì.

Bài 18. Trong những số 1476; 23490; 3258; 43005; 2477; 39374.

a/ Các số phân chia không còn mang đến 2:

b/ Các số phân chia không còn mang đến 5:

c/ Các số phân chia không còn mang đến 2 và 5:

d/ Các số phân chia không còn mang đến 3:

e/ Các số phân chia không còn 9:

g/ Các số phân chia không còn mang đến 3 tuy nhiên ko phân chia không còn mang đến 9:

h/ Các số phân chia không còn cho tất cả 2, 3, 5 và 9:

Bài 19. Lớp 4A đem 16 học viên phái nam và số học viên nữ giới vày 9/8 số học viên phái nam. Hỏi lớp tê liệt đem từng nào học tập sinh?

Bài đôi mươi. Một Sảnh ngôi trường hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 60m, chiều rộng lớn vày 3/5 chiều nhiều năm. Tính chu vi và diện tích S của Sảnh ngôi trường tê liệt.

Bài 21. Một siêu thị đem 50 kilogam đàng. Buổi sáng sủa chào bán 10 kilogam đàng, chiều tối chào bán 3/8 số đàng sót lại. Hỏi cả nhì buổi siêu thị chào bán từng nào ki-lô-gam đường?

Bài 22. Trong vỏ hộp đem 2 cây viết đỏ chót và 8 cây viết xanh xao.

a/ Viết tỉ sô của số cây viết đỏ chót và sô cây viết xanh

b/ Viết tỉ số của sô cây viết xanh xao và số cây viết đỏ

Như vậy, nội dung bài viết tiếp tục tổ hợp Tất Cả Các Dạng Toán Thường Gặp Lớp 4 Hay Nhất. Hy vọng những kỹ năng và những bài bác tập dượt nhưng mà WElearn share rất có thể gom những bé xíu nâng cấp môn toán rộng lớn.

Xem thêm thắt những nội dung bài viết liên quan

Xem thêm: ảnh tuyển dụng

 • Mách quý khách Tất Cả Cách Học Tốt Môn Toán 11 Hay Nhất
 • Mách quý khách Công Thức Tính Lãi Kép Chính Xác Nhất
 • Làm Chủ Toán Học Với Công Thức Logarit