cá nhân tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là thực hiện pháp luật theo hình thức

Câu hỏi:

10/02/2020 30,967

Bạn đang xem: cá nhân tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là thực hiện pháp luật theo hình thức

A. Tuân thủ pháp lý.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Chọn đáp án A

Theo SGK GDCD 12 trang 18: Tuân thủ pháp luật: Các cá thể, tổ chức triển khai ko thực hiện những điều tuy nhiên pháp luật cấm.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quyền ứng cử của công dân hoàn toàn có thể triển khai vì chưng tuyến đường này sau đây?

A. Tự ứng cử và được reviews ứng cử.

B. Được reviews ứng cử ở nhiều điểm.

C. Tự ứng cử.

D. Được reviews ứng cử.

Câu 2:

Tuân thủ pháp lý là những cá thể, tổ chức triển khai ko thực hiện những điều tuy nhiên pháp luật

A. qui toan nên thực hiện.

B. cấm.

C. không được cho phép thực hiện.

D. không cấm.

Câu 3:

Anh M và anh T liên minh cùng nhau kinh doanh ngà voi quý hiếm. Việc thực hiện của nhị anh ngược với kiểu dáng triển khai pháp lý này bên dưới đây?

A. Tuân thủ pháp lý.

B. Thi hành pháp lý.

Xem thêm: sổ phụ ngân hàng là gì

C. Áp dụng pháp lý.

D. Sử dụng pháp lý.

Câu 4:

Trong bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên thì sinh hoạt này sở hữu vai trò đặc biệt?

A. Bảo vệ môi trường thiên nhiên khu đô thị, khu vực dân cư

B. Bảo vệ rừng

C. Bảo vệ môi trường thiên nhiên biển

D. Quản lí hóa học thải

Câu 5:

Mỗi hành động vi phạm pháp lý nên Chịu tối thiểu một loại trách cứ nhiệm pháp luật. Phát biểu bên trên thể hiện tại nội dung này bên dưới đây?

A. Quyền của công dân.

B. Nghĩa vụ của công dân.

C. Công dân đồng đẳng về trách cứ nhiệm pháp luật.

D. Quyền và nhiệm vụ của công dân.

Câu 6:

Khi nói đến việc đồng đẳng hoàn toàn có thể hiểu là yếu tố này được rằng trước hết?

A. Trách nhiệm.

B. Nghĩa vụ.

C. Cách đối đãi.

D. Quyền lợi.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK