bộ máy nhà nước văn lang âu lạc được tổ chức theo 3 cấp từ trên xuống đứng đầu lần lượt là

Với giải Câu 3 trang 62 SBT Lịch sử 10 Kết nối trí thức cụ thể nhập Bài 11: Một số nền văn minh cổ bên trên non sông Việt Nam giúp học viên đơn giản coi và đối chiếu câu nói. giải kể từ cơ biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt nhập SBT Sử 10. Mời chúng ta đón xem:

Giải SBT Lịch sử 10 Bài 11: Một số nền văn minh cổ bên trên non sông Việt Nam

Bạn đang xem: bộ máy nhà nước văn lang âu lạc được tổ chức theo 3 cấp từ trên xuống đứng đầu lần lượt là

Câu 3 trang 62 SBT Lịch Sử 10: Tổ chức Nhà nước thời Văn Lang - Âu Lạc theo đuổi trật tự kể từ TW xuống địa hạt là

A. Vua - Lạc hầu, Lạc tướng tá - Lạc dân.

B. Vua - Vương công, quý tộc - Bồ chủ yếu.

C. Vua - Lạc hầu, Lạc tướng tá - Bồ chủ yếu,

D. Vua - Lạc hầu, Lạc tướng tá - Tủ trưởng.

Lời giải:

Đáp án đích thị là: C

Xem thêm thắt những bài xích giải sách bài xích tập dượt Lịch sử 10 Kết nối trí thức hoặc, cụ thể khác:

Câu 1 trang 62 SBT Lịch Sử 10: Văn minh Văn Lang - Âu Lạc được cải tiến và phát triển bên trên hạ tầng của nền văn hoá nào?...

Câu 2 trang 62 SBT Lịch Sử 10: Hiện vật nào là tại đây vượt trội mang lại nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc?...

Câu 4 trang 62 SBT Lịch Sử 10: Nội dung nào là tại đây ko nên là ĐK đương nhiên tiện lợi nhằm tạo hình văn minh Văn Lang - Âu Lạc?...

Câu 5 trang 62 SBT Lịch Sử 10: Đặc điểm của Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc là...

Câu 6 trang 63 SBT Lịch Sử 10: Nội dung nào là sau đấy là biểu lộ cho việc cải tiến và phát triển kinh tế tài chính của dân cư Văn Lang - Âu Lạc?...

Câu 7 trang 63 SBT Lịch Sử 10: Công trình nào là sau đấy là trở thành tựu vượt trội của văn minh Chăm-pa?...

Câu 8 trang 63 SBT Lịch Sử 10: Chữ Chăm cổ được tạo nên bên trên hạ tầng của loại chữ ghi chép nào?...

Câu 9 trang 63 SBT Lịch Sử 10: Văn minh Chăm-pa với Điểm lưu ý gì?...

Câu 10 trang 63 SBT Lịch Sử 10: Lễ hội truyền thống cuội nguồn nào là tại đây nằm trong văn minh Chăm-pa?...

Câu 11 trang 63 SBT Lịch Sử 10: Văn minh Chăm-pa với Điểm lưu ý nổi trội nào là sau đây?...

Câu 12 trang 63 SBT Lịch Sử 10: Văn minh Phù Nam được tạo hình và cải tiến và phát triển đa số ở điểm nào?...

Câu 13 trang 64 SBT Lịch Sử 10: Óc Eo là tên thường gọi của...

Xem thêm: căn bậc 2 của 2

Câu 14 trang 64 SBT Lịch Sử 10: Cư dân Phù Nam cải tiến và phát triển mô hình kinh tế tài chính nông nghiệp nào là sau đây?...

Câu 15 trang 64 SBT Lịch Sử 10: Loại hình tôn giáo nào là tiếp tục xuất hiện nay nhập cuộc sống linh tính của dân cư Phù Nam?...

Câu 16 trang 64 SBT Lịch Sử 10: Nội dung nào là tại đây phản ánh đích thị Điểm lưu ý của Vương quốc Phù Nam?...

Câu 17 trang 64 SBT Lịch Sử 10: Các nền văn minh cổ bên trên non sông nước Việt Nam với điểm cộng đồng là gì?...

Câu 18 trang 64 SBT Lịch Sử 10: Đứng đầu là vua, canh ty vua với những Lạc hầu, Lạc tướng tá là Điểm lưu ý cộng đồng của vương quốc cố nào?...

Câu 19 trang 64 SBT Lịch Sử 10: Thành tựu nào là tại đây của những nền văn minh cổ bên trên non sông nước Việt Nam và được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá thế giới?...

Bài tập dượt 2 trang 65 SBT Lịch Sử 10: Hãy xác lập câu đích thị hoặc sai về nội dung lịch sử hào hùng trong những câu tiếp sau đây...

Bài tập dượt 3 trang 65 SBT Lịch Sử 10: Ghép những ý ở cột A với cột B mang lại thích hợp nội dung lịch sử hào hùng...

Bài tập dượt 4 trang 66 SBT Lịch Sử 10: Ghép những hình hình họa ở phía bên trái với dù chữ ở ở bên phải sao mang lại thích hợp về nội dung lịch sử hào hùng...

Câu 5.1 trang 67 SBT Lịch Sử 10: Lập bảng khối hệ thống về hạ tầng tạo hình của những nền văn minh cổ bên trên non sông nước Việt Nam...

Câu 5.2 trang 67 SBT Lịch Sử 10: Căn cứ nhập thành quả của Bài tập dượt phần 5.1, hãy đã cho thấy những điểm như thể và không giống nhau về hạ tầng tạo hình của những nền văn minh ấy...

Bài tập dượt 6 trang 67 SBT Lịch Sử 10: Hãy đo đếm một số trong những trở thành tựu vượt trội của những nền văn minh cổ bên trên non sông nước Việt Nam theo đuổi khêu ý sau...

Câu 7.1 trang 67 SBT Lịch Sử 10: Khai thác tư liệu sau canh ty em trí tuệ được điều gì về nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc? Hãy lấy dẫn bệnh kể từ tư liệu minh chứng mang lại điều em trí tuệ được...

Câu 7.2 trang 67 SBT Lịch Sử 10: Trình bày ý kiến của em về đánh giá và nhận định sau: Ba nền văn minh cổ bên trên non sông nước Việt Nam với mối quan hệ quan trọng, lâu lâu năm cùng nhau tạo ra đặc thù truyền thống cuội nguồn văn hoá Việt Nam: thống nhất nhập đa dạng và phong phú...

Bài tập dượt 8 trang 67 SBT Lịch Sử 10: Sưu tầm thêm thắt tư liệu về một trở thành tựu văn minh cổ bên trên non sông nước Việt Nam tuy nhiên em tuyệt vời nhất và thực hiện trở thành một bài xích reviews (dạng slide, đoạn phim, clip cộc,...)...

Xem thêm thắt những bài xích giải SBT Lịch sử lớp 10 Kết nối tri thức hay, cụ thể khác:

Bài 10: Hành trình cải tiến và phát triển và trở thành tựu của văn minh Khu vực Đông Nam Á (thời kì cổ - trung đại)

Bài 11: Một số nền văn minh cổ bên trên non sông Việt Nam

Xem thêm: after i lunch i looked for my bag

Bài 12: Văn minh Đại Việt

Đề đánh giá thân mật học tập kì 2

Bài 13: Đời sinh sống vật hóa học và lòng tin của xã hội những dân tộc bản địa Việt Nam