bảng 12 cung hoàng đạo

Bạn là 1 trong những người mến dò la hiểu tính cơ hội những cung hoàng đạo, nhất là những bảng xếp thứ hạng về những chòm sao đảm bảo chất lượng nhập nghành nghề gì? Hãy nằm trong VHĐS theo gót dõi bài bác viết bảng xếp thứ hạng 12 cung hoàng đạo về từng mặt sau đây nhằm dò la rời khỏi những thực sự lý thú về những cung hoàng đạo nhưng mà với thế các bạn chưa chắc chắn nhé!

Bạn đang xem: bảng 12 cung hoàng đạo

Chòm sao chảnh nhất

 • Hạng 1: Xử Nữ
 • Hạng 2: Thiên Bình
 • Hạng 3: Bọ Cạp
 • Hạng 4: Bạch Dương
 • Hạng 5: Cự Giải
 • Hạng 6: chỉ Bình
 • Hạng 7: Kim Ngưu
 • Hạng 8: Nhân Mã
 • Hạng 9: Song Ngư
 • Hạng 10: Song Tử
 • Hạng 11: Sư Tử
 • Hạng 12: Ma Kết

Chòm sao e ấp nhất

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: Bọ Cạp
 • Hạng 3: Kim Ngưu
 • Hạng 4: Bạch Dương
 • Hạng 5: Thiên Bình
 • Hạng 6: chỉ Bình
 • Hạng 7: Ma Kết
 • Hạng 8: Sư Tử
 • Hạng 9: Nhân Mã
 • Hạng 10: Xử Nữ
 • Hạng 11: Cự Giải
 • Hạng 12: Song Ngư

Chòm sao mơ mộng nhất

 • Hạng 1: Xử Nữ
 • Hạng 2: Ma Kết
 • Hạng 3: Thiên Bình
 • Hạng 4: Nhân Mã
 • Hạng 5: Song Ngư
 • Hạng 6: Cự Giải
 • Hạng 7: Song Tử
 • Hạng 8: Bạch Dương
 • Hạng 9: chỉ Bình
 • Hạng 10: Kim Ngưu
 • Hạng 11: Bọ Cạp
 • Hạng 12: Sư Tử

Chòm sao e bị nhức vì thế những hành động thô bạo nhất

 • Hạng 1: Xử Nữ
 • Hạng 2: Kim Ngưu
 • Hạng 3: Thiên Yết
 • Hạng 4: Bạch Dương
 • Hạng 5: Nhân Mã
Chòm sao e bị nhức vì thế những hành động thô bạo nhất
Chòm sao e bị nhức vì thế những hành động thô bạo nhất

Chòm sao thân thuộc thiện nhất

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: Xử Nữ
 • Hạng 3: Bạch Dương
 • Hạng 4: Thiên Bình
 • Hạng 5: Ma Kết
 • Hạng 6: Cự Giải
 • Hạng 7: Kim Ngưu
 • Hạng 8: chỉ Bình
 • Hạng 9: Song Ngư
 • Hạng 10: Sư Tử
 • Hạng 11: Bọ Cạp
 • Hạng 12: Nhân Mã

Chòm sao này suôn sẻ nhất

 • Hạng 1: Cự Giải
 • Hạng 2: Kim Ngưu
 • Hạng 3: Song Ngư

Chòm sao ham xem sách nhất

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: chỉ Bình
 • Hạng 3: Song Ngư
 • Hạng 4: Sư Tử
 • Hạng 5: Cự Giải
 • Hạng 6: Xử Nữ
 • Hạng 7: Nhân Mã
 • Hạng 8: Bọ Cạp
 • Hạng 9: Thiên Bình
 • Hạng 10: Ma Kết
 • Hạng 11: Bạch Dương
 • Hạng 12: Kim Ngưu
Chòm sao ham xem sách nhất
Chòm sao ham xem sách nhất

Chòm sao mong muốn kết duyên nhất

 • Hạng 1: Cự Giải
 • Hạng 2: Song Ngư
 • Hạng 3: Xử Nữ
 • Hạng 4: Kim Ngưu
 • Hạng 5: Ma Kết
 • Hạng 6: Sư Tử
 • Hạng 7: Bọ Cạp
 • Hạng 8: Nhân Mã
 • Hạng 9: Thiên Bình
 • Hạng 10: Song Tử
 • Hạng 11: Bạch Dương
 • Hạng 12: Thiên Bình

Chòm sao đảm bảo chất lượng Chịu đựng uất ức nhất

 • Hạng 1: Thiên Bình
 • Hạng 2: Song Ngư
 • Hạng 3: Cự Giải
 • Hạng 4: Ma Kết
 • Hạng 5: Song Tử
 • Hạng 6: Thiên Bình
 • Hạng 7: Nhân Mã
 • Hạng 8: Bạch Dương
 • Hạng 9: Xử Nữ
 • Hạng 10: Sư Tử
 • Hạng 11: Kim Ngưu
 • Hạng 12: Bọ Cạp

Chòm sao mến thao tác mái ấm nhất

 • Hạng 1: Cự Giải
 • Hạng 2: Xử Nữ
 • Hạng 3: Song Ngư
 • Hạng 4: Kim Ngưu
 • Hạng 5: Bạch Dương
 • Hạng 6: Thiên Bình
 • Hạng 7: Nhân Mã
 • Hạng 8: Bọ Cạp
 • Hạng 9: Song Tử
 • Hạng 10: Thiên Bình
 • Hạng 11: Sư Tử
 • Hạng 12: Ma Kết
Chòm sao mến thao tác mái ấm nhất
Chòm sao mến thao tác mái ấm nhất

Chòm sao vô tình nhất

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: chỉ Bình
 • Hạng 3: Bạch Dương
 • Hạng 4: Sư Tử
 • Hạng 5: Thiên Bình
 • Hạng 6: Ma Kết
 • Hạng 7: Sư Tử
 • Hạng 8: Cự Giải
 • Hạng 9: Bọ Cạp
 • Hạng 10: Song Ngư
 • Hạng 11: Nhân Mã
 • Hạng 12: Xử Nữ

Chòm sao chểnh mảng biếng nhất

 • Hạng 1: chỉ Bình
 • Hạng 2: Bạch Dương
 • Hạng 3: Song Ngư
 • Hạng 4: Thiên Bình
 • Hạng 5: Cự Giải
 • Hạng 6: Nhân Mã
 • Hạng 7: Song Tử
 • Hạng 8: Sư Tử
 • Hạng 9: Kim Ngưu
 • Hạng 10: Xử Nữ
 • Hạng 11: Ma Kết
 • Hạng 12: Bọ Cạp

Chòm sao có tương đối nhiều người là ca sĩ nhất

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: Xử Nữ
 • Hạng 3: Bạch Dương
 • Hạng 4: Thiên Bình
 • Hạng 5: Ma Kết
 • Hạng 6: Cự Giải
 • Hạng 7: Kim Ngưu
 • Hạng 8: chỉ Bình
 • Hạng 9: Song Ngư
 • Hạng 10: Sư Tử
 • Hạng 11: Bọ Cạp
 • Hạng 12: nhân Mã
Chòm sao có tương đối nhiều người là ca sĩ nhất
Chòm sao có tương đối nhiều người là ca sĩ nhất

Được chòm sao này yêu thương sẽ tiến hành niềm hạnh phúc nhất

 • Hạng 1: Cự Giải
 • Hạng 2: Song Ngư
 • Hạng 3: Sư Tử
 • Hạng 4: Bọ Cạp
 • Hạng 5: Kim Ngưu
 • Hạng 6: Ma Kết
 • Hạng 7: Xử Nữ
 • Hạng 8: Thiên Bình
 • Hạng 9: Bạch Dương
 • Hạng 10: Nhân Mã
 • Hạng 11: Song Tử
 • Hạng 12: Thiên Bình

Chòm sao ham học tập nhất

 • Hạng 1: Nhân Mã
 • Hạng 2: Sư Tử
 • Hạng 3: Kim Ngưu
 • Hạng 4: Ma Kết
 • Hạng 5: Xử Nữ
 • Hạng 6: Bọ Cạp
 • Hạng 7: Cự Giải
 • Hạng 8: Bạch Dương
 • Hạng 9: Thiên Bình
 • Hạng 10: chỉ Bình
 • Hạng 11: Song Ngư
 • Hạng 12: Song Tử
Chòm sao ham học tập nhất
Chòm sao ham học tập nhất

Sao phái nam dễ dàng thay cho lòng nhất

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: Nhân Mã
 • Hạng 3: Song Ngư
 • Hạng 4: Cự Giải
 • Hạng 5: Kim Ngưu

12 chòm sao thông thường lấp liếm chi phí ở đâu

 • Bạch Dương: Dưới gầm giường
 • Kim Ngưu: Ngân hàng
 • Song Tử: Máy điều tiết sức nóng độ
 • Cự Giải: Trong túi đeo nhiều lớp
 • Sư Tử: Ngăn kéo bàn
 • Xử Nữ: Kẹp nhập sách dày
 • Thiên Bình: Quỹ trái khoáy phiếu
 • Thiên Yết: Đằng sau khuông hình họa cưới
 • Nhân Mã: Tủ lạnh
 • Ma Kết: Quỹ góp vốn đầu tư cân nặng bằng/Prudential
 • Thiên Bình: Nhà vệ sinh
 • Song Ngư: Quên rồi
12 chòm sao thông thường lấp liếm chi phí ở đâu
12 chòm sao thông thường lấp liếm chi phí ở đâu

Chòm sao này nhiều tình nhất

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: Bọ Cạp
 • Hạng 3: Kim Ngưu
 • Hạng 4: Bạch Dương
 • Hạng 5: Thiên Bình
 • Hạng 6: chỉ Bình
 • Hạng 7: Ma Kết
 • Hạng 8: Sư Tử
 • Hạng 9: Nhân Mã
 • Hạng 10: Xử Nữ
 • Hạng 11: Cự Giải
 • Hạng 12: Song Ngư

Chỉ số xuất sắc ưu tú của 12 chòm sao

 • Bạch Dương: Nam (88), Nữ (88)
 • Kim Ngưu: Nam (80), Nữ (55)
 • Song Tử: Nam (70), Nữ (89)
 • Cự Giải: Nam (75), Nữ (90)
 • Sư Tử: Nam (45), Nữ (95)
 • Xử Nữ: Nam (95), Nữ (60)
 • Thiên Bình: Nam (68), Nữ (87)
 • Thiên Yết: Nam (93), Nữ (85)
 • Nhân Mã: Nam (65), Nữ (95)
 • Ma Kết: Nam (76), Nữ (82)
 • Thiên Bình: Nam (80), Nữ (75)
 • Song Ngư: Nam (85), Nữ (86)

Câu cửa ngõ mồm của 12 chòm sao Khi yêu

 • Bạch Dương: Lúc bấy giờ với ghi nhớ anh không?
 • Kim Ngưu: Em mãi mãi sẽ không còn thay cho lòng sao?
 • Song Tử: Anh 1 chút cũng ko yêu thương em (giận lẫy)
 • Cự Giải: Em yêu thương anh không?
 • Sư Tử: Anh dám …
 • Xử Nữ: Anh mong muốn nghe em thưa lời nói thiệt.
 • Thiên Bình: Em mong muốn lên đường nằm trong anh.
 • Thiên Yết: Anh vô cùng ko thể phản bội em.
 • Nhân Mã: Anh xấu xa lắm cơ nha.
 • Ma Kết: Lúc bấy giờ em đang khiến cái gì?
 • Thiên Bình: Có cần anh cực kỳ phong lưu…
 • Song Ngư: Không thưa mang lại anh biết.

Chòm sao lụy tình nhất

 • Hạng 1: Ma Kết
 • Hạng 2: Thiên Bình
 • Hạng 3: Nhân Mã
 • Hạng 4: Bọ Cạp
 • Hạng 5: Song Ngư
 • Hạng 6: Cự Giải
 • Hạng 7: Kim Ngưu
 • Hạng 8: Xử Nữ
 • Hạng 9: chỉ Bình
 • Hạng 10: Sư Tử
 • Hạng 11: Song Tử
 • Hạng 12: Bạch Dương
Chòm sao lụy tình nhất
Chòm sao lụy tình nhất

Chòm sao thưa dối

 • Hạng 1: Bọ Cạp
 • Hạng 2: Sư Tử
 • Hạng 3: Bạch Dương
 • Hạng 4: Nhân Mã
 • Hạng 5: Thiên Bình
 • Hạng 6: Song Ngư
 • Hạng 7: chỉ Bình
 • Hạng 8: Kim Ngưu
 • Hạng 9: Song Tử
 • Hạng 10: Xử Nữ
 • Hạng 11: Cự Giải
 • Hạng 12: Ma Kết

Biệt danh tuổi tác thơ “dữ dội” của 12 chòm sao

 • Bạch Dương: Nhóc liều mình lĩnh
 • Kim Ngưu: Mèo con cái ham ăn
 • Song Tử: Đại ca lên đường học
 • Cự Giải: Bé mít ướt
 • Sư Tử: Vua con trẻ con
 • Xử Nữ: chỉ bối ngoan
 • Thiên Bình: Cái đuôi nhỏ (thích theo gót người khác)
 • Thiên Yết: Vua tấn công lộn
 • Nhân Mã: Quỷ ham chơi
 • Ma Kết: Nhóc lầm lì
 • Thiên Bình: Ngôi sao nhỏ nhiều trí
 • Song Ngư: Tiểu đại nhân (sướng như con cái quan)

Tổ thích hợp những chòm sao dễ dàng trừng trị điên nhất

 • Hạng 1: Song Ngư với ngẫu nhiên sao này nhập 12 chòm sao
 • Hạng 2: Thiên Yết với Sư Tử, Song Ngư, Bạch Dương, Thiên Bình
 • Hạng 3: Ma Kết với Thiên Yết, Cự Giải, Song Ngư
 • Hạng 4: Song Tử với Cự Giải, Thiên Yết, Song Ngư
 • Hạng 5: Xử Nữ với Cự Giải, Song Ngư, Sư Tử, Thiên Bình

12 chòm sao tiếp tục phản xạ ra sao Khi nhận 1 nụ hôn

 • Bạch Dương: Sẽ tặng các bạn 1 đấm
 • Kim Ngưu: Sẽ hóa đá
 • Song Tử: Sẽ hít trả lại bạn
 • Cự Giải: Sẽ đỏ au mặt
 • Sư Tử: Sẽ thưởng cho chính mình 1 bạt tay
 • Xử Nữ: Sẽ chú ý coi bạn
 • Thiên Bình: Sẽ vô cùng khoái chí
 • Bọ Cạp: Sẽ kháng cự lại
 • Nhân Mã: Sẽ nhào cho tới bạn
 • Ma Kết: Sẽ bị sốc 1 hồi
 • Bảo Bình: Sẽ căn vặn các bạn vấn đề
 • Song Ngư: Sẽ mong muốn nằm trong các bạn sinh sống cho tới già
12 chòm sao tiếp tục phản xạ ra sao Khi nhận 1 nụ hôn
12 chòm sao tiếp tục phản xạ ra sao Khi nhận 1 nụ hôn

Chòm sao nhiều tính xấu xa nhất

 • Hạng 1: Song Ngư
 • Hạng 2: Cự Giải
 • Hạng 3: Song Tử
 • Hạng 4: Thiên Bình
 • Hạng 5: Nhân Mã
 • Hạng 6: chỉ Bình
 • Hạng 7: Bọ Cạp
 • Hạng 8: Kim Ngưu
 • Hạng 9: Sư Tử
 • Hạng 10: Bạch Dương
 • Hạng 11: Xử Nữ
 • Hạng 12: Ma Kết

Chòm sao yêu thương đời nhất

 • Hạng 1: Thiên Bình
 • Hạng 2: Song Tử
 • Hạng 3: Song Ngư
 • Hạng 4: Sư Tử
 • Hạng 5: Bạch Dương
 • Hạng 6: Ma Kết
 • Hạng 7: Cự Giải
 • Hạng 8: Kim Ngưu
 • Hạng 9: Xử Nữ
 • Hạng 10: chỉ Bình
 • Hạng 11: Nhân Mã
 • Hạng 12: Bọ Cạp
Chòm sao yêu thương đời nhất
Chòm sao yêu thương đời nhất

Chòm sao nhiều tình nhất

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2:  Bọ Cạp
 • Hạng 3: Kim Ngưu
 • Hạng 4: Bạch Dương
 • Hạng 5: Thiên Bình
 • Hạng 6: chỉ Bình
 • Hạng 7: Ma Kết
 • Hạng 8: Sư Tử
 • Hạng 9: Nhân Mã
 • Hạng 10: Xử Nữ
 • Hạng 11: Cự Giải
 • Hạng 12: Song Ngư

Đa nhân cơ hội, khó lường nhất

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: Cự Giải
 • Hạng 3: Song Ngư
 • Hạng 4: Thiên Bình

Chòm sao luôn luôn sát cánh đồng hành nằm trong các bạn qua loa từng khó khăn khăn

 • Hạng 1: Cự Giải
 • Hạng 2: Thần Nông
 • Hạng 3: Xử Nữ
 • Hạng 4: Song Ngư
 • Hạng 5: Ma Kết
Chòm sao luôn luôn sát cánh đồng hành nằm trong các bạn qua loa từng khó khăn khăn
Chòm sao luôn luôn sát cánh đồng hành nằm trong các bạn qua loa từng khó khăn khăn

Chòm sao ngặt túc

 • Hạng 1: Xử Nữ
 • Hạng 2: Sư Tử
 • Hạng 3: Bọ Cạp
 • Hạng 4: Nhân Mã
 • Hạng 5: Bạch Dương
 • Hạng 6: Kim Ngưu
 • Hạng 7: Ma Kết
 • Hạng 8: chỉ Bình
 • Hạng 9: Thiên Bình
 • Hạng 10: Song Ngư
 • Hạng 11: Song Tử
 • Hạng 12: Cự Giải

Chòm sao này FA phần đông nhất

 • Hạng 1: Song Ngư
 • Hạng 2: chỉ Bình
 • Hạng 3: Nhân Mã
 • Hạng 4: Kim Ngưu
 • Hạng 5: Thiên Bình
 • Hạng 6: Bạch Dương
 • Hạng 7: Sư Tử
 • Hạng 8: Song Tử
 • Hạng 9: Bọ Cạp
 • Hạng 10: Ma Kết
 • Hạng 11: Xử Nữ
 • Hạng 12: Cự Giải

Chòm sao chểnh mảng biếng nhất

 • Hạng 1: chỉ Bình
 • Hạng 2: Bạch Dương
 • Hạng 3: Song Ngư
 • Hạng 4: Thiên Bình
 • Hạng 5: Cự Giải
 • Hạng 6: Nhân Mã
 • Hạng 7: Song Tử
 • Hạng 8: Sư Tử
 • Hạng 9: Kim Ngưu
 • Hạng 10: Xử Nữ
 • Hạng 11: Ma Kết
 • Hạng 12: Bọ Cạp
Chòm sao chểnh mảng biếng nhất
Chòm sao chểnh mảng biếng nhất

Chòm sao vì thế bè bạn nhất

 • Hạng 1: Nhân Mã
 • Hạng 2: Sư Tử
 • Hạng 3: Kim Ngưu
 • Hạng 4: Ma Kết
 • Hạng 5: Xử Nữ
 • Hạng 6: Bọ Cạp
 • Hạng 7: Cự Giải
 • Hạng 8: Bạch Dương
 • Hạng 9: Thiên Bình
 • Hạng 10: chỉ Bình
 • Hạng 11: Song Ngư
 • Hạng 12: Song Tử

Chòm sao với sự tạo ra nhất

 • Hạng 1: Song Ngư
 • Hạng 2: Cự Giải
 • Hạng 3: Song Tử
 • Hạng 4: Thiên Bình
 • Hạng 5: Nhân Mã
 • Hạng 6: chỉ Bình
 • Hạng 7: Bọ Cạp
 • Hạng 8: Kim Ngưu
 • Hạng 9: Sư Tử
 • Hạng 10: Bạch Dương
 • Hạng 11: Xử Nữ
 • Hạng 12: Ma Kết

Chòm sao lo ngại nhằm người không giống biết xúc cảm của tớ nhất

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: Bạch Dương
 • Hạng 3: Xử Nữ
 • Hạng 4: Thiên Bình
 • Hạng 5: Ma Kết
Chòm sao lo ngại nhằm người không giống biết xúc cảm của tớ nhất
Chòm sao lo ngại nhằm người không giống biết xúc cảm của tớ nhất

Chòm sao phái đẹp tính nhất

 • Hạng 1: Kim Ngưu
 • Hạng 2: Cự Giải
 • Hạng 3: Thần Nông
 • Hạng 4: Ma Kết
 • Hạng 5: Song Ngư
 • Hạng 6: Xử Nữ

Chòm sao nam tính mạnh mẽ nhất

 • Hạng 1: Sư Tử
 • Hạng 2: chỉ Bình
 • Hạng 3: Bạch Dương
 • Hạng 4: Song Ngư
 • Hạng 5: Thiên Bình
 • Hạng 6: Nhân Mã

Chòm sao gan lì dạ nhất

 • Hạng 1: Xử Nữ
 • Hạng 2: Sư Tử
 • Hạng 3: Bọ Cạp
 • Hạng 4: Nhân Mã
 • Hạng 5: Bạch Dương
 • Hạng 6: Kim Ngưu
 • Hạng 7: Ma Kết
 • Hạng 8: chỉ Bình
 • Hạng 9: Thiên Bình
 • Hạng 10: Song Ngư
 • Hạng 11: Song Tử
 • Hạng 12: Cự Giải
Chòm sao gan lì dạ nhất
Chòm sao gan lì dạ nhất

Chòm sao láu tôm láu cá nhất

 • Hạng 1: Bọ Cạp
 • Hạng 2: Sư Tử
 • Hạng 3: Bạch Dương
 • Hạng 4: Nhân Mã
 • Hạng 5: Thiên Bình
 • Hạng 6: Song Ngư
 • Hạng 7: chỉ Bình
 • Hạng 8: Kim Ngưu
 • Hạng 9: Song Tử
 • Hạng 10: Xử Nữ
 • Hạng 11: Cự Giải
 • Hạng 12: Ma Kết

XEM THÊM:

 • Sự thiệt cung hoàng đạo loại 13 – Cung hoàng đạo của khách hàng với thay cho đổi?
 • Khu du ngoạn Thủy Châu: Đường lên đường, địa điểm, giá bán vé
 • Cách nghịch ngợm cuộc phấn chấn Confetti bên trên Facebook, nhận phần thưởng lên tới mức 6000 USD, các bạn vẫn biết chưa?

Xem thêm: dịch nghĩa các con số

Trên đó là nội dung bài viết tổ hợp những bảng xếp thứ hạng 12 cung hoàng đạo về từng mặt. Hy vọng nội dung bài viết hỗ trợ cho chính mình những vấn đề quan trọng nhất. Nếu còn những điều gì thú vị về những cung hoàng đạo thì nên comment bên dưới nhằm nằm trong share với quý khách nhé!

Nguồn tham ô khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/Cung_Hoàng_Đạo

Xem thêm: ngày mùng 8 tháng 3