bạn tiếng anh là gì

Bản dịch

Chúng tôi nài mời mọc bạn cho tới tham gia một trong những buổi tiệc thân thiết bạn bè nhằm ăn mừng...

Bạn đang xem: bạn tiếng anh là gì

expand_more We are having a buổi tiệc nhỏ amongst friends lớn celebrate…and we would be very glad if you could come.

close sibling-like friend

Chúng tôi nài mời mọc bạn cho tới tham gia một trong những buổi tiệc thân thiết bạn bè nhằm ăn mừng...

expand_more We are having a buổi tiệc nhỏ amongst friends lớn celebrate…and we would be very glad if you could come.

close sibling-like friend

Chúc mừng lễ thêm thắt ước của nhì bạn. Chúc nhì bạn niềm hạnh phúc mặt mũi nhau!

expand_more I hope you will both be very happy together.

Chúc mừng nhì bạn tiếp tục thêm thắt hôn? Các bạn tiếp tục định ngày mang lại ăn hỏi chưa?

Have you decided upon big day yet?

Chúc mừng lễ thêm thắt ước của nhì bạn. Chúc nhì bạn ở cùng mọi người trong nhà hạnh phúc!

I hope you will make each other extremely happy.

Chúc mừng lễ thêm thắt ước của nhì bạn. Chúc nhì bạn niềm hạnh phúc mặt mũi nhau!

expand_more I hope you will both be very happy together.

Chúc mừng nhì bạn tiếp tục thêm thắt hôn? Các bạn tiếp tục định ngày mang lại ăn hỏi chưa?

Have you decided upon big day yet?

Chúc mừng lễ thêm thắt ước của nhì bạn. Chúc nhì bạn ở cùng mọi người trong nhà hạnh phúc!

I hope you will make each other extremely happy.

Chúc mừng lễ thêm thắt ước của nhì bạn. Chúc nhì bạn niềm hạnh phúc mặt mũi nhau!

expand_more I hope you will both be very happy together.

Chúc mừng nhì bạn tiếp tục thêm thắt hôn? Các bạn tiếp tục định ngày mang lại ăn hỏi chưa?

Have you decided upon big day yet?

Chúc mừng lễ thêm thắt ước của nhì bạn. Chúc nhì bạn ở cùng mọi người trong nhà hạnh phúc!

I hope you will make each other extremely happy.

Chúc mừng lễ thêm thắt ước của nhì bạn. Chúc nhì bạn niềm hạnh phúc mặt mũi nhau!

expand_more I hope you will both be very happy together.

Chúc mừng nhì bạn tiếp tục thêm thắt hôn? Các bạn tiếp tục định ngày mang lại ăn hỏi chưa?

Have you decided upon big day yet?

Chúc mừng lễ thêm thắt ước của nhì bạn. Chúc nhì bạn ở cùng mọi người trong nhà hạnh phúc!

I hope you will make each other extremely happy.

Ví dụ về kiểu cách dùng

Chúc mừng bạn đạt được sản phẩm đảm bảo chất lượng nghiệp cao. Chúc bạn suôn sẻ vô sau này.

Well done on your great exam results and all the best for the future.

Chúc mừng lễ thêm thắt ước của nhì bạn. Chúc nhì bạn niềm hạnh phúc mặt mũi nhau!

Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.

Chúng tôi rất rất hí hửng khi nghe tới tin cậy bé bỏng trai/bé gái mái ấm bạn mới nhất sinh ra. Chúc mừng mái ấm gia đình bạn!

We were delighted lớn hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.

Chúc mừng lễ thêm thắt ước của nhì bạn. Chúc nhì bạn ở cùng mọi người trong nhà hạnh phúc!

Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.

Chúc mừng bạn đạt được sản phẩm đảm bảo chất lượng nghiệp cao. Chúc bạn suôn sẻ bên trên tuyến đường sự nghiệp!

Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.

Bạn được đặt theo hướng dẫn dùng và Bảo Hành của những món đồ năng lượng điện tử hoặc không?

Xem thêm: ảnh tuyển dụng

Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?

Những đòi hỏi nguồn vào tuy nhiên thú nuôi của bạn cần thiết bao hàm _______________.

The entry requirements that your pet needs lớn meet include a __________.

Chúc mừng bạn tiếp tục lấy được bởi thạc sĩ và chúc bạn đi làm việc may mắn!

Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.

Chúc mừng nhì bạn tiếp tục thêm thắt hôn? Các bạn tiếp tục định ngày mang lại ăn hỏi chưa?

Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?

Chúng tôi trân trọng mời mọc bạn cho tới người sử dụng bữa tối nằm trong Cửa Hàng chúng tôi nhằm ăn mừng...

We request the pleasure of your company at a dinner lớn celebrate…

Chúng tôi nài mời mọc bạn cho tới tham gia một trong những buổi tiệc thân thiết bạn bè nhằm ăn mừng...

We are having a buổi tiệc nhỏ amongst friends lớn celebrate…and we would be very glad if you could come.

Bạn với list của những dịch fake với ghi nhận về [tên ngữ điệu ] không?

Do you have a list of the certified translators in [language]?

Mình rất rất hí hửng khi có được thư / điều mời mọc / đồ gia dụng / kim cương bạn gửi.

I am very grateful lớn you for letting bu know / offering bu / writing lớn me…

Chúc mừng bạn tiếp tục trúng tuyển chọn đại học! Chúc bạn tận thưởng quãng đời SV của mình!

Well done on getting into University. Have a great time!

Thân mời mọc bạn... cho tới tham gia lễ trở nên hít của... và... vào trong ngày... bên trên...

Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…

Mình rất rất hí hửng khi có được thư / điều mời mọc / đồ gia dụng / kim cương bạn gửi.

I am very grateful lớn you for letting bu know / offering / writing…

Trân trọng mời mọc bạn cho tới tham gia lễ đính ước của... và... vào trong ngày...

You are cordially invited lớn … and … engagement buổi tiệc nhỏ on…

Chúng tôi nài trân trọng mời mọc bạn cho tới cộng đồng hí hửng nằm trong Cửa Hàng chúng tôi vào trong ngày... bên trên... nhân thời cơ...

We would be delighted if you would join us on..at…for…

Chúc bạn một sinh nhật hạnh phúc và tuyệt vời!

Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!

Nhờ bạn đem điều cho tới... hộ bản thân là bản thân rất rất yêu thương và lưu giữ quý khách.

Give my love to…and tell them how much I miss them.

Ví dụ về đơn ngữ

Thing 2 stated that her and her boyfriend broke up because he wasn't being faithful.

He feels depressed during the video clip and sees his ex with a new boyfriend and looks away.

He says he isn't her boyfriend and makes her go away.

Her boyfriend died of sida, having despaired and become morose because of the disease.

The boyfriends then fight off the doctor's henchmen, a gorilla, a werewolf, and a creature of some sort.

As a youth, he was teased by his classmates for being overweight.

She has a habit of preaching about her hobby whenever she is excited and thus is generally avoided by her male classmates.

Her classmates are furious as they were waiting for a miracle lớn occur.

His designs had garnered the attention of his classmates, who began offering lớn buy his hand-designed shoes.

She is kind lớn her classmates, however, which makes her very popular.

Xem thêm: hình nền iphone 14 pro max 4k