bài thực hành 1 hóa 11

Bài thực hành thực tế 6 hóa 11

VnDoc van lơn trình làng cho tới độc giả tư liệu Giải bài xích tập dượt Hóa 11 bài xích 6: Bài thực hành thực tế 1 Tính axit-bazơ. Phản ứng trao thay đổi ion vô hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li, kỳ vọng cỗ tư liệu sẽ hỗ trợ chúng ta học viên tập luyện cơ hội viết lách report thực hành thực tế hóa 11 bài xích 6 một cơ hội giản dị rộng lớn.

Bạn đang xem: bài thực hành 1 hóa 11

>> Bài trước đó: Giải bài xích tập dượt Hóa 11 Bài 5: Luyện tập dượt chương 1

I. Nội dung thử nghiệm và cơ hội tiến bộ hành

1. Thí nghiệm 1: Tính axit - bazơ

Dụng cụ:

 • Mặt kính đồng hồ thời trang.
 • Ống mút hút nhỏ giọt.
 • Bộ giá chỉ ống thử.

Hóa hóa học :

 • Dung dịch HCl 0,1M.
 • Giấy thông tư pH.
 • Dung dịch NH4Cl 0,1M.
 • Dung dịch CH3COONa 0,1M.
 • Dung dịch NaOH 0,1M.

Cách tổ chức thí nghiệm:

 • Đặt một mẩu giấy má thông tư pH lên trên bề mặt kính đồng hồ thời trang. Nhỏ lên mẩu giấy má ê một giọt hỗn hợp HCl 0,10M.
 • So sánh color của mẩu giấy má với hình mẫu chuẩn chỉnh để tìm hiểu độ quý hiếm pH.
 • Làm tương tự động như bên trên, tuy nhiên thay cho hỗn hợp HCl thứu tự vị từng hỗn hợp sau: CH3COOH 0,10M; NaOH 0,10M; NH3 0,10M. Giải mến.

Hiện tượng và giải thích:

Nhỏ hỗn hợp HCl 0,1M lên hình mẫu giấy má pH, giấy má trả sang trọng color ứng với pH = 1: Môi ngôi trường axít mạnh.

 • Thay hỗn hợp HCl vị hỗn hợp NH3 0,1M, giấy má trả sang trọng color ứng với pH = 9: Môi ngôi trường bazơ yếu ớt.
 • Thay hỗn hợp NH4Cl vị hỗn hợp CH3COOH 0,1M, giấy má trả sang trọng color ứng với pH = 4. Môi ngôi trường axít yếu ớt.
 • Thay hỗn hợp HCl vị hỗn hợp NaOH 0,1M, giấy má trả sang trọng color ứng với pH = 13. Môi ngôi trường kiềm mạnh.

2. Thí nghiệm 2. Phản ứng trao thay đổi ion vô hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li

Dụng cụ:

 • Ống nghiệm.
 • Thìa, thìa lấy hóa hóa học.

Hóa chất:

 • Dung dịch Na2CO3.
 • Dung dịch CaCl2.
 • Dung dịch phenolphtalein.
 • Dung dịch ZnSO4.
 • Dung dịch NaOH.

Cách tổ chức thí nghiệm:

 • Cho khoảng tầm 2 ml hỗn hợp Na2CO3 quánh vô ống thử đựng khoảng tầm 2 ml hỗn hợp CaCl2 quánh. Nhận xét hiện tượng lạ xẩy ra.
 • Hòa tan kết tủa chiếm được ở thử nghiệm a) vị hỗn hợp HCl loãng. Nhận xét những hiện tượng lạ xẩy ra.
 • Một ống thử đựng khoảng tầm 2 ml hỗn hợp NaOH loãng. Nhỏ vô ê vài ba giọt hỗn hợp phenolphtalein. Nhận xét color của hỗn hợp. Nhỏ kể từ từ hỗn hợp HCl loãng vô ống thử bên trên, một vừa hai phải nhỏ một vừa hai phải rung lắc cho tới Khi rơi rụng color. Giải mến hiện tượng lạ xẩy ra.

Hiện tượng:

a. Nhỏ hỗn hợp Na2CO3 quánh vô hỗn hợp CaCl2 quánh xuất hiện tại kết tủa White CaCO3.

Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3↓ + 2NaCl.

b. Hoà tan kết tủa CaCO3 một vừa hai phải mới mẻ tạo ra trở thành vị hỗn hợp HCl loãng: Xuất hiện tại những lớp bọt do khí tạo ra CO2, kết tủa tan thì

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O.

c. Nhỏ vài ba giọt hỗn hợp phenolphtalein vô hỗn hợp NaOH loãng chứa chấp vô ống thử, hỗn hợp được màu hồng tím. Nhỏ kể từ từ từng giọt hỗn hợp HCl vô, một vừa hai phải nhỏ một vừa hai phải rung lắc, hỗn hợp tiếp tục rơi rụng color. Phản ứng trung hoà xẩy ra tạo ra trở thành hỗn hợp muối bột trung hoà NaCl và H2O môi trường thiên nhiên trung tính.

NaOH + HCl → NaCl + H2O.

Giải mến và phương trình phản ứng:

Khi lượng NaOH bị trung hoà không còn, color hồng của Phenolphtalein vô kiềm không thể hỗn hợp trả trở thành ko color.

II. Báo cáo thực hành thực tế hóa 11 bài xích 6

Họ và tên: ........................................................................................

Lớp         : ........................................................................................

BÁO CÁO THỰC HÀNH HÓA 11 BÀI 6

1. Dụng cụ, hóa chất 

Dụng cụ:

Mặt kính đồng hồ thời trang, ống mút hút nhỏ giọt, cỗ giá chỉ ống thử, ống thử, thìa, thìa lấy hóa hóa học.

Hóa chất:

Dung dịch HCl 0,1M, giấy má thông tư pH, hỗn hợp NH4Cl 0,1M, hỗn hợp CH3COONa 0,1M, hỗn hợp NaOH 0,1M, hỗn hợp Na2CO3, hỗn hợp CaCl2, hỗn hợp phenolphtalein, hỗn hợp ZnSO4, hỗn hợp NaOH.

2. Nội dung thí nghiệm 

STTTên thí nghiệmCách tiến bộ hànhHiện tượng, giải thíchPhương trình hóa học
1Thí nghiệm 1: Tính axit - bazơĐặt một mẩu giấy má thông tư pH lên trên bề mặt kính đồng hồ thời trang. Nhỏ lên mẩu giấy má ê một giọt hỗn hợp HCl 0,10M.
So sánh color của mẩu giấy má với hình mẫu chuẩn chỉnh để tìm hiểu độ quý hiếm pH.
Làm tương tự động như bên trên, tuy nhiên thay cho hỗn hợp HCl thứu tự vị từng hỗn hợp sau: CH3COOH 0,10M; NaOH 0,10M; NH3 0,10M. Giải mến.

Nhỏ hỗn hợp HCl 0,1M lên hình mẫu giấy má pH, giấy má trả sang trọng color ứng với pH = 1: Môi ngôi trường axít mạnh.

Thay hỗn hợp HCl vị hỗn hợp NH3 0,1M, giấy má trả sang trọng color ứng với pH = 9: Môi ngôi trường bazơ yếu ớt.
Thay hỗn hợp NH4Cl vị hỗn hợp CH3COOH 0,1M, giấy má trả sang trọng color ứng với pH = 4. Môi ngôi trường axít yếu ớt.
Thay hỗn hợp HCl vị hỗn hợp NaOH 0,1M, giấy má trả sang trọng color ứng với pH = 13. Môi ngôi trường kiềm mạnh.

2Thí nghiệm 2. Phản ứng trao thay đổi ion vô hỗn hợp những hóa học năng lượng điện liCho khoảng tầm 2 ml hỗn hợp Na2CO3 quánh vô ống thử đựng khoảng tầm 2 ml hỗn hợp CaCl2 quánh. Nhận xét hiện tượng lạ xẩy ra.
Hòa tan kết tủa chiếm được ở thử nghiệm a) vị hỗn hợp HCl loãng. Nhận xét những hiện tượng lạ xẩy ra.
Một ống thử đựng khoảng tầm 2 ml hỗn hợp NaOH loãng. Nhỏ vô ê vài ba giọt hỗn hợp phenolphtalein. Nhận xét color của hỗn hợp. Nhỏ kể từ từ hỗn hợp HCl loãng vô ống thử bên trên, một vừa hai phải nhỏ một vừa hai phải rung lắc cho tới Khi rơi rụng color. Giải mến hiện tượng lạ xẩy ra.

Nhỏ hỗn hợp Na2CO3 quánh vô hỗn hợp CaCl2 quánh xuất hiện tại kết tủa White CaCO3.

- Hoà tan kết tủa CaCO3 một vừa hai phải mới mẻ tạo ra trở thành vị hỗn hợp HCl loãng: Xuất hiện tại những lớp bọt do khí tạo ra CO2, kết tủa tan thì

- Nhỏ vài ba giọt hỗn hợp phenolphtalein vô hỗn hợp NaOH loãng chứa chấp vô ống thử, hỗn hợp được màu hồng tím. Nhỏ kể từ từ từng giọt hỗn hợp HCl vô, một vừa hai phải nhỏ một vừa hai phải rung lắc, hỗn hợp tiếp tục rơi rụng color. Phản ứng trung hoà xẩy ra tạo ra trở thành hỗn hợp muối bột trung hoà NaCl và H2O môi trường thiên nhiên trung tính.

Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3↓ + 2NaCl.

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O.

NaOH + HCl → NaCl + H2O.

  >> Tham khảo thêm: Viết tường trình bài xích thực hành thực tế 6 chất hóa học 11 

Xem thêm: đầu những năm 70 của thế kỷ 20 tây âu trở thành

III. Nhắc lại lý thuyết liên quan

1. Tính axit - bazơ

a) Tính axit

Theo thuyết A-rê-ni-ut, axit là hóa học Khi tan nội địa phân li đi ra cation H+.

Thí dụ:

HNO3 → H+ + NO3-

CH3COOH ⇔ H+ + CH3COO-

Các hỗn hợp axit đều phải sở hữu một trong những đặc thù công cộng, này đó là đặc thù của những cation H+ vô hỗn hợp.

b) Tính bazơ

Theo thuyết A-rê-ni-ut, bazơ là hóa học Khi tan nội địa phân li đi ra anion OH–

Thí dụ:

KOH → K+ + OH

c) Độ pH và hóa học thông tư axit - bazơ

* Độ pH là chỉ số nhằm xác lập tính axit hoặc bazơ của nước hoặc một hỗn hợp nào là ê.

pH = - lg[H+]

Thang pH thông thường sử dụng có mức giá trị từ là 1 cho tới 14:

pH = 7 môi tr­ường trung tính.

pH < 7 môi tr­ường axit.

pH > 7 môi trư­ờng bazơ.

* Chất thông tư axit - bazơ

Chất thông tư axit – bazơ là hóa học được màu thay đổi dựa vào theo đuổi độ quý hiếm pH của hỗn hợp.

Người tao thông thường sử dụng giấy má quỳ hoặc phenolphatalein thực hiện hóa học thông tư axit- bazơ.

Màu của quỳ và phenolphatalein vô hỗn hợp ở những khoảng tầm pH không giống nhau:

d) Phản ứng trao thay đổi ion vô hỗn hợp hóa học năng lượng điện li

Phản ứng xẩy ra vô hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li là phản xạ trong số những ion.

Phản ứng trao thay đổi ion vô hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li chỉ xẩy ra Khi những ion phối hợp được cùng nhau tạo ra trở thành tối thiểu một trong những hóa học sau:

 • Chất kết tủa

Thí dụ:

2K+ + SO42- + Ba2+ + Cl- → BaSO4↓ + 2K+ + 2Cl-

 • Chất năng lượng điện li yếu ớt.

Thí dụ:

KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

H+ + CH3COO- → CH3COONa

 • Chất khí.

Thí dụ:

2H+ + CO32- → CO2 + H2O

>> Bài tiếp theo: Giải bài xích tập dượt Hóa 11 Bài 7: Nitơ

--------------------------------------

Xem thêm: trật tự đúng về cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

Trên trên đây VnDoc.com vẫn trình làng cho tới độc giả tài liệu: Giải bài xích tập dượt Hóa 11 bài xích 6: Bài thực hành thực tế 1. Phản ứng trao thay đổi ion vô hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li. Hy vọng trải qua tư liệu này tiếp tục giúp cho bạn triển khai xong đảm bảo chất lượng bảng report thực hành thực tế hóa 11 bài xích 6.

 • Giải bài xích tập dượt Hóa 11 bài xích 8: Amoniac và muối bột amoni
 • Viết tường trình bài xích thực hành thực tế 6 chất hóa học 11
 • Giải bài xích tập dượt Hóa 11 Bài 7: Nitơ
 • Giải Hóa 11 bài xích 11: Axit photphoric và muối bột photphat

Trên trên đây VnDoc vẫn trình làng cho tới chúng ta Giải bài xích tập dượt Hóa 11: Bài thực hành thực tế 1. Để hoàn toàn có thể nâng lên thành phẩm vô tiếp thu kiến thức mời mọc chúng ta xem thêm một trong những tài liệu: Hóa học tập lớp 10, Giải bài xích tập dượt Hóa học tập lớp 11, đề thi đua học tập kì 1 lớp 11, đề thi đua học tập kì 2 lớp 11 tuy nhiên VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Để tiện trao thay đổi, share kinh nghiệm tay nghề giảng dạy dỗ và tiếp thu kiến thức môn học tập trung học phổ thông, VnDoc mời mọc chúng ta truy vấn group riêng biệt giành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 nhằm hoàn toàn có thể update được những tư liệu tiên tiến nhất.