bài tập câu trực tiếp gián tiếp

Với một vài người học tập, ngữ pháp về dạng câu trần thuật vô giờ Anh có lẽ rằng khá phiền nhiễu và khó khăn ghi nhớ. Tuy nhiên, chúng ta trọn vẹn rất có thể đoạt được và áp dụng kỹ năng ngữ pháp này hiệu suất cao nếu như thông thường xuyên thực hiện những dạng bài xích luyện tương quan. Bài ghi chép sau tiếp tục tổ hợp những bài tập câu trực tiếp gián tiếp bạn rất có thể tìm hiểu thêm.

1. Khái niệm câu thẳng, con gián tiếp vô giờ Anh

1.1 Câu trần thuật thẳng (Direct speech)

Là khuôn câu thuật lại đúng chuẩn những gì người thưa mong muốn truyền đạt, thông thường là câu trích dẫn được bịa vô lốt ngoặc kép. 

Bạn đang xem: bài tập câu trực tiếp gián tiếp

Ví dụ: 

 • Mai asked: “Can you just ignore it?” (Mai hỏi: “Cậu rất có thể cứ khoác kệ cút được không?”)
 • Nam said: “I don’t want to tát drink it!” (Nam nói: “Mình không thích tợp điều này đâu!”)

1.2 Câu trần thuật con gián tiếp (Indirect speech)

Là khuôn câu dùng làm thuật lại điều của những người nào là bại một cơ hội con gián tiếp, ko trích dẫn nó nguyên vẹn, ko kèm cặp lốt ngoặc kép.

Ví dụ:

 • Mai asked if I could just ignore it. (Mai chất vấn liệu rằng tôi rất có thể kệ việc này cút được ko.)
 • Nam said that he didn’t want to tát drink it. (Nam bảo rằng cậu ấy ko hề mong muốn tợp nó.) 

Xem thêm: 

=> TỪ A-Z CẤU TRÚC CÂU GIÁN TIẾP, TRỰC TIẾP TRONG TIẾNG ANH CẦN NHỚ

=> ​​SIÊU HOT! TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A - Z

null

2. Cách fake câu thẳng sang trọng con gián tiếp vô giờ Anh

Trong giờ Anh, nhằm fake kể từ câu thẳng sang trọng con gián tiếp, bạn phải tuân theo 4 bước sau đây:

2.1 Xác quyết định động kể từ trần thuật phù hợp

Bước trước tiên là lựa chọn động kể từ trần thuật quí phù hợp với mục tiêu truyền đạt của những người thưa (trần thuật, đòi hỏi, chất vấn,...). Một số động kể từ trần thuật thường trông thấy là: said, told, asked, denied, promised, suggested. 

Ví dụ:

Linh told me that she had bought a new phone. (Linh thưa với tôi là cô ấy vẫn mua sắm một chiếc Smartphone mới nhất.)

2.2 Lùi thì của động kể từ ở mệnh đề được tường thuật

Khi fake câu thẳng sang trọng con gián tiếp, tất cả chúng ta cần thiết hiểu rằng người thưa chỉ đang được kể lại điều thưa của một người vô quá khứ. Do bại, vô câu con gián tiếp, động kể từ vô mệnh đề được trần thuật rất cần phải lùi lại 1 thì đối với thời gian thưa. Cụ thể:

  • Thì thời điểm hiện tại đơn → Thì quá khứ đơn (Ví dụ: Buy → Bought)
 • Thì thời điểm hiện tại tiếp tục → Thì quá khứ tiếp diễn 

(Ví dụ: is/ are talking → was/ were talking)

 • Thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong → Thì quá khứ trả thành 

(Ví dụ: has/ have studied → had studied)

 • Thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp tục → Thì quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn

(Ví dụ: has/ have been learning → had been learning)

  • Thì quá khứ đơn → Thì quá khứ trả thành (Ví dụ: sold → had sold)
 • Thì quá khứ tiếp tục → Thì quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn 

(Ví dụ: was/ were talking → had been talking)

 • Will → Would
 • Can → Could
 • Must/ Have to tát → Had to
 • May → Might

Lưu ý một vài tình huống KHÔNG lùi thì động kể từ vô mệnh đề trần thuật sau:

 • Đề cập cho tới một chân lý, thực sự hiển nhiên
 • Câu ĐK loại 2, 3
 • Câu thẳng có could, should, would, might, ought to
 • Trong câu đem năm xác lập. 

2.3 Đổi những đại kể từ, tân ngữ

Khi quy đổi kể từ câu thẳng sang trọng câu con gián tiếp, bạn phải Note thay cho thay đổi đại kể từ nhân xưng, đại kể từ chiếm hữu, tân ngữ vô mệnh đề được trần thuật mang lại thích hợp.

Chủ ngữ:

 • I → He/ She
 • You → I/ We/ They
 • We → We/ They

Tân ngữ:

 • Me → Him/ Her
 • You → Me/ Us/ Them
 • Us → Us/ Them

Đại kể từ sở hữu

 • My → His/ Her
 • Your → My/ Our/ Their
 • Our → Our/ Their

Đại kể từ sở hữu

 • Mine → His/ Hers
 • Yours → Mine/ Ours/ Theirs
 • Ours → Ours/ Theirs

Ví dụ:

“Are they your friends?” Jane asked. → Jane asked bu if they were my friends. (Jane chất vấn tôi liệu bọn họ liệu có phải là các bạn của tôi hay là không.)

2.4 Chuyển thay đổi những trạng kể từ chỉ thời hạn, địa điểm

Khi fake kể từ câu thẳng sang trọng con gián tiếp vô giờ Anh, các bạn còn cần thiết thay đổi cả một vài kể từ chỉ thời hạn, xứ sở sau đây:

 • Here → There
 • Now → Then
 • Today → That day
 • Yesterday → The previous day hoặc the day before
 • Tomorrow → The following day hoặc the next day
 • Ago → Before
 • Last → The previous
 • Next → The following
 • This → That
 • These → Those

Ví dụ:

“I went to tát visit my daughter last week,” Lily said.

→ Lily said she had gone to tát visit her daughter the week before

Xem thêm:

=> TOP 1000+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

=> TOP 1000+ MẪU CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT

null

3. Các dạng câu trần thuật thông thường gặp

3.1 Câu trần thuật

Là dạng câu được dùng làm thuật lại những vấn đề, mô tả hoặc đánh giá vấn đề, tình trạng, đặc thù. 

Cấu trúc:

S + say(s)/ said + (that) + S + V

Ví dụ:

Susan said, “I have a new boyfriend.” 

→ Susan said (that) she had a new boyfriend. (Susan bảo rằng cô ấy vẫn đem các bạn trai mới nhất.)

3.2 Câu hỏi

 • Câu chất vấn yes/ no: 

S + asked/ wanted to tát know/ wondered + if/ whether + S + V

Ví dụ:

Jack asked me: “Will you go out tonight? → Jack asked bu if I would go out that night.” (Jack chất vấn tôi liệu tối hôm bại tôi đem rời khỏi ngoài hay là không.)

 • Wh-question:

S + asked/ wondered/ wanted to tát know + Wh-question + S + V

Ví dụ:

My mom asked: “Why did you gọi her?” 

→ My mom wanted to tát know why I had called her. (Mẹ mong muốn biết sao tôi lại gọi mang lại cô ấy.)

3.3 Câu mệnh lệnh

Cấu trúc:

S + asked/ told/ requested/ demanded/ required/ order + O + (not) + to tát V

Ví dụ:

“Turn off your phone! It is too noisy” – she said. 

=> She told bu to tát turn off my phone because it was too noisy.

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

null

4. Tổng ăn ý bài tập câu trực tiếp gián tiếp đem đáp án

Bài luyện 1. Chuyển câu thẳng sang trọng con gián tiếp

1. "Where is my umbrella?" Linda asked.

→ Linda asked _________________________________

2. “Open the door,” Anne said.

→ Anne told us _________________________________

3. “Will you come to tát my party?” Sam said to tát them.

→ Sam invited them _____________________________

4. "Where have you been?" Sunny asked her daughter.

→ Sunny asked her daughter ______________________

5. “I don’t lượt thích this red carpet,” she said.

→ She told bu __________________________________

6. Naomi said: “Keiko can’t help you tomorrow.”

→ Naomi said ___________________________________

7. "How vì thế you know that?" Kai asked bu.

→ Kai wanted to tát know ____________________________

8. “I want a new jacket for my birthday,” she said.

→ She said that _________________________________

9. “Don’t forget to tát turn on the light.” Jimmy said.

→ Jimmy reminded bu ___________________________

10. “I should go trang chủ to tát cook a meal.” Lan said.

→ Lan told bu __________________________________

11. “Stand up, Dan!” the teacher said.

→ The teacher asked Dan _________________________

12. "Are you going to tát the cinema?" Namjoon asked bu.

→ Namjoon wanted to tát know _______________________

13. Daniel asked: “Where are you going on your vacation this month?

→ Daniel asked bu ______________________________

14. “Are you serious?” he asked Tom.

→ He asked Tom ________________________________

15. “Can I meet you at home?” He asked Anna.

→ He asked Anna _______________________________

Đáp án:

1. Linda asked bu where her umbrella was.

2. Anne told us to tát open the door.

3. Sam invited them to tát come to tát her các buổi party. 

4. Sunny asked her daughter where she had been.

5. She told bu she didn't lượt thích that red carpet.

6. Naomi said Keiko couldn't help bu the next day. 

7. Kai wanted to tát know how I knew that.

8. She said that she wanted a new jacket for her birthday.

9. Jimmy reminded bu to tát turn on the light.

10. Lan told bu she should go trang chủ to tát cook a meal.

11. The teacher asked Dan to tát stand up.

12. Namjoon wanted to tát know if I was going to tát the cinema. 

13. Danieal asked bu where I was going on my vacation that month.

14. He asked Tom if he was serious.

15. He asked Anna if he could meet bu at trang chủ.

Bài luyện 2: Chọn câu vấn đáp đúng

1. Sara said she was leaving for LA _________.

A. next week                        

B. the week previous          

C. following week             

D. the following week

2. The professor asked students_________ .

A. why did they slept                                  

B. why they were sleeping

C. why they sleep                                         

D. why were they sleeping

3. Daniel said that London _________ more lively than thở Seoul.

A. is                                      

B. be                                    

C. was                            

D. were

4. Jack was worried about the exam. Her mom advised him _________.

A. no worry                           

B. not worry                         

C. no to tát worry                 

D. not to tát worry

5. He wanted to tát know where Minh _________.

A. had lived

B. lived

C. was lived

D. has lived

6. Cindy asked bu if I _________.

A. had seen that cat

B. saw that cat

C. has seen that cat

Xem thêm: after i lunch i looked for my bag

D. see that cat

7. Emma asked him _________ .

A. what time does the meeting end          

B. what time the meeting end

C. what time the meeting ended

D. what time did the meeting end

8. He _________ bu there’s been an accident on Tran Phu Street.

A. asked                                

B. said                                 

C. spoke                          

D. told

9. Sandy asked where_________.

A. her book is

B. her book were

C. her book had been

D. her book had been being

10. Luca wonders _________ doing well at school.

A. whether his sisters are                          

B. if his sisters was

C. his sisters were                                     

D. his sisters are if

11. David asked Jimin why _________ the film the day before.

A. didn’t he watch                                     

B. hadn’t he watched

C. he doesn’t watch                                  

D. he hadn’t watched

12. She asked bu if I _________ speak Korean.

A. could

B. can

C.will

D. was

13. She wanted to tát know what they _________.

A.doing

B. were doing

C. did

D. had been doing

14. Jenny asked her son where the cat_________.

A. was

B. are

C. have been

D. has been

15. Mimi wanted to tát know if she _________.

A. was going to tát the cinema

B. went to tát the cinema

C. goes to tát the cinema

D. had gone to tát the cinema

Đáp án:

1. D

2. B

3. C

4. D

5. A

6. A

7. C

8. D

9. B

10. B

11. D

12. A

13. B

14. A

15. A

Bài luyện 3: Chọn câu vấn đáp chính.

1. “How are you?” Kathy asked.

A. Kathy asked bu how are you. 

B. Kathy asked bu how I am

C. Kathy asked bu how was I. 

D. Kathy asked bu how I was.

2. Joe asked her: “Where are you going?”

A. Joe asked her where was she going.

B. Joe asked her where she was going.

C. Joe asked her where is she going.

D. Joe asked her where she is going.

3. “Sit down,” said the teacher to tát the child.

A. The teacher told the child to tát sit down.

B. The teacher said the child to tát sit down.

C. The teacher told the child sit down.

D. The teacher told to tát the child to tát sit down.

4. “I didn’t meet Kai last week”, he said.

A. He said he didn’t meet Kai the week before.

B. He said he hasn’t met Kai last week.

C. He said he hadn’t met Kai last week.

D. He said he hadn’t met Kai the week before.

5. “We are ready to tát start a new program”, they said to tát bu.

A. They told bu they are ready to tát start a new program.

B. They told bu they will ready to tát start a new program.

C. They told bu we were ready to tát start a new program.

D. They told bu they were ready to tát start a new program.

6. “I have finished the project”, Nana said to tát bu.

A. Nana told bu she has finished the project.

B. Nana told bu she finished the project.

C. Nana told bu she had finished the project.

D. Nana told bu she has been finished the project.

7. “Please bring bu some tomato soup,” he said to tát the waitress.

A. He asked the waitress bring him some tomato soup.

B. He asked the waitress to tát bring her some tomato soup.

C. He asked the waitress to tát bring him some tomato soup.

D. He asked the waitress bring her some tomato soup.

8 “Don’t move!”, she said to tát bu.

A. She told bu don’t move. 

B. She told to tát bu not to tát move.

C. She told bu not to tát move. 

D. She said to tát bu don’t move.

9. “I wrote a letter yesterday”, she said.

A. She told bu she had written a letter the day before.

B. She said to tát bu I wrote a letter the day before.

C. She told bu she had written a letter yesterday.

D. She told bu she wrote a letter yesterday.

10 “Could you lend bu some money?”, San asked bu.

A. San asked bu can you lend him some money.

B. San asked bu could you lend him some money.

C. San asked bu if I can lend him some money.

D. San asked bu if I could lend him some money.

Đáp án

1. D

2. B

3. A

4. D

5. D

6. C

7. C

8. C

Xem thêm: các dạng toán vi ét thi vào lớp 10

9. A

10. D

Bài ghi chép bên trên vẫn tổ hợp lại những kỹ năng hữu ích xoay xung quanh điểm ngữ pháp câu trần thuật vô giờ Anh. Các chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm và hoàn thành xong các bài xích luyện câu thẳng, con gián tiếp ở bên trên nhằm nắm rõ được toàn cỗ cấu tạo nhé!