bài khấn cúng giao thừa

Văn khấn phó quá nhập căn nhà Quý Mão 2023 chuẩn chỉnh nhất

Bạn đang xem: bài khấn cúng giao thừa

Giao quá là thời xung khắc đặc trưng dắt năm cũ cút và đón năm mới tết đến cho tới. Mọi người thông thường sẵn sàng bài bác cúng phó quá nhằm đãi đằng lòng tôn kính, mời mọc tổ tiên về sum họp năm mới tết đến. Dưới đấy là văn khấn phó quá nhập căn nhà Quý Mão 2023 chuẩn chỉnh nhất tuy nhiên MediaMart tổ hợp được.

1.

Mâm cúng phó quá nhập nhà


Mâm lễ cúng phó quá nhập nhà 

Mâm lễ cúng phó quá đem những số đậm không giống nhau tùy nằm trong nhập ĐK và ý ham muốn của từng mái ấm gia đình.

Dưới đấy là một vài số đậm thường bắt gặp nhập mâm cúng phó quá nhập nhà:

  • Bánh chưng

  • Giò

  • Chả

  • Xôi gấc

  • Thịt gà luộc

  • Rượu

Sau Lúc sửa biên soạn mâm cúng, bày lễ lên bàn thờ cúng, thắp mùi hương kết thúc thì gia căn nhà tiếp tục tiến hành gọi văn khấn cúng phó quá nhằm mời mọc các cụ, tổ tiên, cầu ước những điều chất lượng tốt đẹp mắt sẽ tới nhập năm mới tết đến.

2.

Văn khấn phó quá nhập căn nhà 1

Khi tiến hành bài bác cúng phó quá nhập căn nhà cần thiết đãi đằng lòng trở nên kính

Nam tế bào A Di Đà Phật (Ba lần).

Kính lạy: Đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

• Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần.

• Ngài bạn dạng cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương.

• Ngài bạn dạng xứ Thần linh Thổ địa. Ngài tấp tểnh Phúc Táo quân. Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và toàn bộ những Thần linh quản lý nhập chống này

• Các Cụ Tổ tiên nội nước ngoài chư vị tiên Linh.

Nay là giờ khắc Giao quá năm .......

Chúng con cái là :………………………………..

Ngụ bên trên :…………………………………………..

Phút Giao quá một vừa hai phải cho tới, ni theo dõi Vận luật, tống cựu nghinh tân, giờ Tý đầu Xuân, đón mừng Nguyên Đán. Chúng con cái thành ý sửa biện mùi hương hoa cống phẩm, ngờ lễ cung trần, dơ lên trước Án, cúng dưng Phật Thánh, hiến dâng Tôn Thần, nhen nén Tâm mùi hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con cái kính mời: Ngài bạn dạng cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương.

Ngài bạn dạng xứ Thần linh Thổ địa.

Ngài tấp tểnh Phúc Táo quân.

Ngài Phúc Đức chủ yếu Thần.

Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài thần.

Ngài Bản Gia Táo Quân.

Xem thêm: bánh đa trộn

Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và toàn bộ những Thần linh quản lý nhập chống này.

Cúi xin xỏ giáng lâm trước án, thụ hưởng trọn lễ phẩm.

Chúng con cái lại kính mời: người lớn tuổi Tiên Linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, dựa giục huynh đệ, Cô di tỷ muội, nội nước ngoài tộc chư vị mùi hương linh, cúi xin xỏ giáng về linh sàng thụ hưởng trọn lễ phẩm.

Chúng con cái lại kính mời mọc những vị Vong Linh chi phí Chủ hậu Chủ, hắn thảo phụ mộc ở nhập khu đất này, nhân tiết Giao quá, giáng lâm trước Án, chiêm ngưỡng và ngắm nhìn Tôn Thần, thụ hưởng trọn lễ phẩm.

Nguyện mang lại bọn chúng con: Minh niên khang thái, vạn sự như ý cát tường. Độ mang lại bọn chúng con cái từng duyên tiện lợi, việc làm khô hanh thông. Người người được chữ bình an, mon ngày thừa hưởng phần lợi lộc. Âm phù - Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa ko hạn ách nào là xâm, tám tiết đem điềm tốt ứng cứu.

Dãi tấm lòng trở nên, cúi xin xỏ bệnh giám.

Nam tế bào A Di Đà Phật! (3 lần)

3.

Văn khấn phó quá nhập căn nhà 2

Nam tế bào A-di-đà Phật (3 lần)

Kính lạy:

- Con kính lễ bái chín phương trời, chục phương chư Phật, chư Phật chục phương.

- Con kính lễ bái Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

- Con kính lễ bái Đức Bồ tát Quán Thế Âm cứu vớt nàn cứu vớt gian khổ bọn chúng sinh.

- Con kính lễ bái Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

- Con kính lễ bái ngài cựu niên Hành khiển, cựu Hành binh chi thần, cựu Phán quan tiền.

- Con kính lễ bái ngài đương niên Hành khiển, đương niên Hành binh chi thần, đương niên Phán quan tiền.

- Con kính lễ bái những ngài Ngũ phương, Ngũ hổ, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần.

Nay là phút phó quá năm  Nhâm Dần với năm 

Quý Mão

Chúng con cái là: …, sinh năm: …, hành canh: … tuổi hạc, ngụ cư bên trên số nhà: ..., ấp/khu phố: .., xã/phường …, quận/huyện/ TP. Hồ Chí Minh …, tỉnh/thành phố …

Nhân phút linh nghiệm phó quá một vừa hai phải cho tới, năm cũ qua chuyện cút, đón mừng năm mới tết đến, tam dương khang thái, vạn tượng canh tân.

Nay ngài Thái Tuế tôn thần bên trên vâng mệnh lệnh Ngọc Hoàng Thượng đế, giám sát vạn dân, bên dưới bảo lãnh hình hài tảo trừ yêu thương nghiệt. Quan cũ về triều cửa ngõ khuyết, lưu phúc, lưu ân. Quan mới mẻ xuống thay cho, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc.

Nhân buổi tân xuân, tín căn nhà bọn chúng con cái thành ý, sửa biện mùi hương hoa vật phẩm, ngờ lễ cung trần, dơ lên trước án, cúng dàng Phật, Thánh, hiến dâng tôn thần, nhen nén tâm mùi hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con cái kính mời: Ngài Cựu niên đương cai Thái tuế, ngài Tân niên đương cai Thái tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương vãi, ngài bạn dạng xứ thần linh Thổ địa, ngài Hỷ thần, Phúc đức chủ yếu thần, những ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần, chư vị bạn dạng gia Táo quân, và chư vị Thần linh quản lý ở nhập xứ này, cúi xin xỏ giáng lâm trước án thụ hưởng trọn lễ phẩm.

Nguyện mang lại tín căn nhà, minh niên kháng thái, vạn sự chất lượng tốt lành lặn, tứ mùa tám tiết được chữ bình an, nhà đạo hưng long phát đạt, bách sự khô hanh thông, ngày ngày thừa hưởng ơn trời, Phật, chư vị tôn thần.

Chúng con cái cung kính tiến thủ dưng lễ phẩm, thành ý nguyện cầu. Cúi xin xỏ chín phương trời, chục phương chư Phật nằm trong chư vị tôn thần bệnh giám phù trợ phù trì.

Nam tế bào A-di-đà Phật (3 phiên, 3 lạy)

Trên đấy là bài bác cúng phó quá, văn khấn phó quá nhập căn nhà năm Quý Mão 2023 mà MediaMart đang được tổ hợp lại mang lại chúng ta. Hi vọng nội dung bài viết tiếp tục giúp cho bạn tiến hành lễ cúng chính và chuẩn chỉnh nhất.

Xem thêm: Văn khấn phó quá ngoài cộng đồng Quý Mão 2023 chuẩn chỉnh nhất

Xem thêm: trường trần hưng đạo