bài 10 trang 76 sgk toán 9 tập 1


Tổng thích hợp đề ganh đua thân thích kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Bạn đang xem: bài 10 trang 76 sgk toán 9 tập 1

Đề bài

Vẽ một tam giác vuông mang 1 góc nhọn \(34^{\circ}\) rồi ghi chép những tỉ con số giác của góc \(34^{\circ}\).

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Vẽ tam giác vừa lòng đòi hỏi đề bài bác. 

+) kề dụng công thức tính tỉ con số giác của một góc nhọn:

\(\sin \alpha =\dfrac{cạnh\ đối}{cạnh\ huyền};\)         \(\cos \alpha = \dfrac{cạnh\ kề}{cạnh\ huyền}\);

\(\tan \alpha = \dfrac{cạnh\ đối}{cạnh\ kề};\)             \(\cot \alpha =\dfrac{cạnh\ kề}{cạnh\ đối}.\)

Lời giải chi tiết

Vẽ tam giác \(ABC\) vuông bên trên \(A\) với \(\widehat{B}=34^{\circ}\).

Để vẽ được tam giác đề đòi hỏi, tất cả chúng ta triển khai quá trình như sau:

B1. Vẽ đoạn trực tiếp \(AB\) với chừng nhiều năm bất kì.

B2. Từ \(A\) dựng tia \(Ax\) vuông góc với đoạn trực tiếp \(AB\)

B3. Từ \(B\) sử dụng thước đo góc vẽ tia \(By\) sao cho tới góc \(ABy\) vì thế \(34\) chừng.

B4. \(Ax\) và \(By\) hạn chế nhau bên trên \(C\). 

Xem thêm: giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hóa có giá trị sử dụng

B5. Nối những điểm lại cùng nhau tao được tam giác \(ABC\) cần thiết dựng.

Tỉ con số giác của góc \(\widehat{B}=34^o\) là:

                  \(\sin 34^o=\sin B=\dfrac{AC}{BC}\)

                  \(\cos 34^o=\cos B=\dfrac{AB}{BC}\)

                  \(\tan 34^o=\tan B=\dfrac{AC}{AB}\)

                  \(\cot 34^o=\cot B=\dfrac{AB}{AC}\)


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 11 trang 76 SGK Toán 9 tập luyện 1

  Tính những tỷ con số giác của góc B, kể từ cơ suy rời khỏi những tỷ con số giác của góc A.

 • Bài 12 trang 76 SGK Toán 9 tập luyện 1

  Hãy ghi chép những tỉ con số giác sau trở thành tỉ con số giác của những góc nhỏ...

 • Bài 13 trang 77 SGK Toán 9 tập luyện 1

  Giải bài bác 13 trang 77 SGK Toán 9 tập luyện 1. Dựng góc α biết:

 • Bài 14 trang 77 SGK Toán 9 tập luyện 1

  Sử dụng khái niệm tỉ số những lượng giác của một góc nhọn nhằm minh chứng...

 • Bài 15 trang 77 SGK Toán 9 tập luyện 1

  Cho tam giác ABC vuông bên trên A, hãy tính những tỷ con số giác của góc C

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Xem thêm: dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vô lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định hùn học viên lớp 9 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.