ba nhóm chính trong tín ngưỡng bản địa của đông nam á không bao gồm

Tư tưởng chủ yếu vô tín ngưỡng phiên bản địa của Đông Nam á ko bao gồm

a tín ngưỡng người sử dụng bá tự động nhiên 

Bạn đang xem: ba nhóm chính trong tín ngưỡng bản địa của đông nam á không bao gồm

b tín ngưỡng phồn thực

c tín ngưỡng thờ cúng người vẫn mất mặt

D bụt giáo đạo nho đáp án này nhé

Xem thêm: tốc độ góc của kim giây là

chỉ đem Tín ngưỡng sùng bái bất ngờ, tín ngưỡng phồn thực, tín ngưỡng thờ cúng người vẫn mất mặt. 

Xem thêm: the more you talk about the situation

Hãy chung quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar