anh tiếng anh là gì

Bản dịch

Cảm ơn anh/em vì như thế một bữa tối tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!

Bạn đang xem: anh tiếng anh là gì

expand_more Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Chúng tôi van lơn phân chia buồn với việc thất lạc non to tát rộng lớn của anh / chị và gia quyến.

Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

may I join you?

Cảm ơn anh/em vì như thế một bữa tối tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!

expand_more Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Chúng tôi van lơn phân chia buồn với việc thất lạc non to tát rộng lớn của anh / chị và gia quyến.

Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

may I join you?

Cảm ơn anh/em vì như thế một bữa tối tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!

expand_more Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Chúng tôi van lơn phân chia buồn với việc thất lạc non to tát rộng lớn của anh / chị và gia quyến.

Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

may I join you?

Cảm ơn anh/em vì như thế một bữa tối tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!

expand_more Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Chúng tôi van lơn phân chia buồn với việc thất lạc non to tát rộng lớn của anh / chị và gia quyến.

Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

may I join you?

Cảm ơn anh/em vì như thế một bữa tối tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!

expand_more Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Chúng tôi van lơn phân chia buồn với việc thất lạc non to tát rộng lớn của anh / chị và gia quyến.

Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

may I join you?

Cảm ơn anh/em vì như thế một bữa tối tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!

expand_more Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Chúng tôi van lơn phân chia buồn với việc thất lạc non to tát rộng lớn của anh / chị và gia quyến.

Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

may I join you?

Cảm ơn anh/em vì như thế một bữa tối tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!

expand_more Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Chúng tôi van lơn phân chia buồn với việc thất lạc non to tát rộng lớn của anh / chị và gia quyến.

Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

may I join you?

Cảm ơn anh/em vì như thế một bữa tối tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!

expand_more Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Xem thêm: màn hình nền điện thoại

Chúng tôi van lơn phân chia buồn với việc thất lạc non to tát rộng lớn của anh / chị và gia quyến.

Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

may I join you?

expand_more brother in law

anh thanh niên ngờ nghệch

naive young man

expand_more brother in law

Ví dụ về kiểu cách dùng

Chúng tôi van lơn phân chia buồn với việc thất lạc non to tát rộng lớn của anh / chị và gia quyến.

Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.

Chúng tôi vô nằm trong sững sờ trước sự việc đi ra chuồn đột ngột của con cháu / anh / chị...

We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .

Chúng tôi van lơn gửi lời nói phân chia buồn thâm thúy nhất cho tới anh chị trong mỗi giờ khắc trở ngại này.

Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.

Cảm ơn anh/em vì như thế một bữa tối tuyệt vời! Chúc anh/em ngủ ngon!

Thank you for a lovely evening! Have a great night!

Anh/Em vẫn muốn vào trong nhà nốc một ly cafe không?

Would you lượt thích to tát come inside for a coffee?

Em/Anh vẫn muốn về mái ấm anh/em coi phim không?

Would you lượt thích to tát watch a movie at my place?

Cả ngày thời điểm ngày hôm nay anh/em chỉ suy nghĩ cho tới em/anh!

I have been thinking about you all day!

Anh/Em vẫn muốn chuồn nốc một ly cafe không?

Would you lượt thích to tát go get a coffee?

Anh/Em đem cái áo/váy này vô cùng đẹp!

You look beautiful in that dress/shirt!

Em/Anh vẫn muốn chuồn nơi khác không?

Do you want to tát go to tát a different party?

Tối ni em/anh vẫn kế hoạch gì chưa?

Do you have any plans for tonight?

Nói chuyện với anh/em vô cùng vui!

It's been really nice talking to tát you!

Cho anh/em chào em/anh một ly nhé?

May I buy you something to tát drink?

Anh/Em vẫn muốn nhảy nằm trong em/anh không?

Anh/Em ngồi/đứng nằm trong em/anh được không?

Để anh/em đem em/anh về nhé?

May I walk/drive you home?

Anh thiệt đẹp nhất trai!/Em thiệt (xinh) đẹp!

bạn đem phát biểu được giờ đồng hồ Anh không?

Bạn đem phát biểu được giờ đồng hồ Anh không?

Mình về địa điểm anh/em hoặc địa điểm em/anh?

Xem thêm: bảo hiểm thai sản cho người không đi làm