afraid đi với giới từ gì

Afraid là tính kể từ (adjective) đem nghĩa "sợ, lo lắng e, e ngại". Tuy là 1 trong tính kể từ tuy nhiên Afraid ko đứng ngay lập tức trước danh từ tuy nhiên thường được theo gót sau vì thế giới kể từ "of" hoặc "to".
Ví dụ: 
KHÔNG DÙNG: John is an afraid man.
Thay vô tê liệt nên dùng: John is a frightened man. (John là kẻ đang được cảm thấy sợ hãi.)

- Dùng afraid of + danh kể từ (noun) khi mong muốn trình bày ai tê liệt e điều gì.
Ví dụ:
Are you afraid of the dark? (Bạn đem e bóng tối không?)
John is afraid of spiders? (John e nhện.)

Bạn đang xem: afraid đi với giới từ gì

- Dùng be afraid of + V-ing dùng để làm nói tới nỗi sợ hãi e một việc chuẩn bị xẩy ra.
Ví dụ: Jenny avoids lonely streets, she is afraid of being mugged. (Jenny rời chuồn vô những đường phố vắng tanh, cô ấy e sẽ ảnh hưởng cướp.)

-Dùng be afraid to tát + V (nguyên thể) khi mong muốn trình bày ai tê liệt lo lắng e cần triển khai hành vi gì, và hành vi tê liệt là 1 trong hành vi đem dụng tâm, tâm trí trước.
Ví dụ:
A lot of people are afraid to go out at night. (Nhiều người e ra đi ngoài vô đêm hôm.)
(Họ không thích ra đi ngoài chính vì điều này nguy hại - chính vì vậy chúng ta đem công ty đích trước là sẽ không còn ra đi ngoài)

- Dùng be afraid + (that) + mệnh đề (clause) để trình diễn mô tả một nỗi e hãi hoàn toàn có thể chuẩn bị ra mắt.
Ví dụ:
We were afraid (that) we were going to tát capsize the boat. (Chúng tôi e rằng Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục thực hiện lật thuyền.)

Xem thêm: công thức tính điện dung

- Dùng I'm afraid that + mệnh đề (clause) với nghĩa "Tôi đặc biệt tiếc báo cho chính mình hiểu được...", thông thường được sử dụng để mang đi ra lời nói kể từ chối thể hiện tại sự hụt hẫng hoặc cung cấp tin xấu xa.
Ví dụ:
I'm afraid (that) I can't help you. (Tôi đặc biệt tiếc là ko thể hùn được các bạn.)
I'm afraid that there's been an accident. (Tôi đặc biệt tiếc cần báo cho chính mình hiểu được vừa vặn mang trong mình một tai nạn thương tâm xẩy ra.)

Xem thêm: the amount spent on defense is in sharp contrast to that spent on housing and health

- Dùng I'm afraid not (Tôi e là ko.) hoặc I'm afraid so sánh (Tôi e là vậy.) như 1 câu vấn đáp ngắn ngủn gọn gàng.
Ví dụ:
A1: It's going to tát rain. (Trời chuẩn bị mưa rồi.)
B1. Yes, I'm afraid so. (Ờ, tớ e là thế.)

A2: Can you lend má some money? (Cậu mang đến tớ vay mượn một không nhiều chi phí được không?)
B2: I'm afraid not. (Tớ e là ko.)

- Dùng be afraid for somebody/ something khi mong muốn trình bày ai tê liệt phiền lòng, lo lắng e mang đến ai/ đồ vật gi.
Ví dụ:
I'm not afraid for má, but for the baby. (Tôi không phải lo ngại mang đến phiên bản thân thích bản thân, tuy nhiên tôi lo lắng mang đến đứa bé nhỏ.)