1000 đài tệ = vnd hôm nay

Tỷ giá chỉ TWD bên trên những ngân hàng - Cập nhật khi 18:25:12 17/09/2023

Chuyển thay đổi Đài Tệ (TWD) và VNĐ (VNĐ)

Tỷ giá chỉ Đài Tệ thời điểm ngày hôm nay là 1 TWD = 775,trăng tròn VND. Tỷ giá chỉ khoảng TWD được xem kể từ tài liệu của 7 ngân hàng (*) với tương hỗ thanh toán Đài Tệ.

Bạn đang xem: 1000 đài tệ = vnd hôm nay

(Tỷ giá chỉ Trung bình: 1 TWD = 775,trăng tròn VND, 18:25:12 17/09/2023)

(*) Các ngân hàng gồm những: Ngân Hàng Á Châu ACB, Ngân Hàng BIDV, Indovina, Kiên Long, MSB, Sacombank, TPB.

Xem thêm thắt đối chiếu tỷ giá chỉ TWD

Bảng tỷ giá chỉ Đài Tệ (TWD) bên trên 7 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá chỉ Đài Tệ tiên tiến nhất hôm nay bên trên những ngân hàng.
Ở bảng đối chiếu tỷ giá chỉ bên dưới, độ quý hiếm màu xanh tiếp tục ứng với giá chỉ cao nhất; màu đỏ ứng với giá chỉ thấp nhất nhập cột.

Xem thêm thắt tóm lược tình hình tỷ giá chỉ TWD thời điểm ngày hôm nay ở mặt mũi dưới

Dựa nhập bảng đối chiếu tỷ giá chỉ TWD bên trên 7 ngân hàng phía trên, Webgia.com van tóm lược tỷ giá chỉ theo gót 2 group chủ yếu như sau:

Ngân mặt hàng mua Đài Tệ (TWD)

Xem thêm: tình trạng mạng internet hôm nay

+ Ngân mặt hàng MSB đang được mua sắm chi phí mặt mũi Đài Tệ với giá chỉ thấp nhất là: 1 TWD = 679,00 VND

+ Ngân mặt hàng MSB đang được mua sắm chuyển khoản qua ngân hàng Đài Tệ với giá chỉ thấp nhất là: 1 TWD = 689,00 VND

+ Ngân mặt hàng BIDV đang được mua sắm chi phí mặt mũi Đài Tệ với giá chỉ cao nhất là: 1 TWD = 685,65 VND

+ Ngân mặt hàng Indovina đang được mua sắm chuyển khoản qua ngân hàng Đài Tệ với giá chỉ cao nhất là: 1 TWD = 752,00 VND

Ngân mặt hàng bán Đài Tệ (TWD)

+ Ngân mặt hàng TPB hiện tại đang bán chi phí mặt mũi Đài Tệ với giá chỉ thấp nhất là: 1 TWD = 784,00 VND

+ Ngân mặt hàng ACB hiện tại đang bán chuyển khoản qua ngân hàng Đài Tệ với giá chỉ thấp nhất là: 1 TWD = 776,92 VND

+ Ngân mặt hàng MSB hiện tại đang bán chi phí mặt mũi Đài Tệ với giá chỉ cao nhất là: 1 TWD = 843,00 VND

+ Ngân mặt hàng Sacombank hiện tại đang bán chuyển khoản qua ngân hàng Đài Tệ với giá chỉ cao nhất là: 1 TWD = 915,00 VND

Tỷ giá chỉ Đài Tệ - Tiền Đài Loan - Tỷ giá chỉ TWD tiên tiến nhất thời điểm ngày hôm nay 17/09/2023 - Web giá

4.0 bên trên 731 tấn công giá

Xem thêm: bánh đa trộn