Xem thêm

hình nón được tạo thành như thế nào

hình nón được tạo thành như thế nào

Hình nón được tạo thành như thế nào? Nếu đặt mặt đáy của hình nón song song với mặt phẳng hính chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì?
biển đông là cầu nối giữa hai đại dương

biển đông là cầu nối giữa hai đại dương

Biển Đông là cầu nối giữa hai đại dương A. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương B. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương C. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương D. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương
giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hóa có giá trị sử dụng

giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hóa có giá trị sử dụng

Giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng, hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hoá có giá trị sử dụng A. khác nhau. B. giống nhau. C. ngang nhau. D. bằng nhau.
vở bài tập toán lớp 5 trang 21 22

vở bài tập toán lớp 5 trang 21 22

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 21, 22 Bài 16: Ôn tập và bổ sung về giải toán - Tuyển chọn giải vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1, Tập 2 hay nhất, chi tiết giúp bạn làm bài tập trong VBT Toán lớp 5 dễ dàng.
i suddenly remembered that i

i suddenly remembered that i

You suddenly remember something you should have done, you meant to do, or that changes your plan. Is there a phrase or word to use instead of "suddenly remember"? I suddenly remember things so ofte...
công thức tính điện dung

công thức tính điện dung

Cách tính điện dung, năng lượng của tụ điện (hay, chi tiết) - Tổng hợp các dạng bài tập Vật Lí 11 với phương pháp giải chi tiết giúp bạn biết cách làm bài tập Vật Lí 11.
giải vở bài tập tiếng việt

giải vở bài tập tiếng việt

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức | Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 (hay, chi tiết) - Tuyển chọn giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 1, Tập 2 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt lớp 2.
tiếng anh 7 unit 5 a closer look 1

tiếng anh 7 unit 5 a closer look 1

A Closer Look 1 tiếng Anh lớp 7 trang 52 Unit 5: Food and Drink Global Sucess sách Pearson kết nối tri thức
dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit ? A. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơ B. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, polietilen C. Tinh bột, xenlulozơ, poli(vinyl clorua) D. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, chất béo
công thức phân tử của saccarozơ

công thức phân tử của saccarozơ

Công thức phân tử của saccarozơ là A. C6H12O6 B. C6H12O7 C. C12H22O11 D. (-C6H10O5-)n